guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ปี 2562 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

ต้นเทียนพรรษา-2562-วัดหายโศก-01.jpg

ผลการตัดสิน การประกวดต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ชื่องาน "118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน" ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

ต้นเทียนพรรษา-2562-วัดหายโศก-02.jpg

รางวัลที่ 1 ได้แก่ วัดหายโศก
ได้รับ เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 60,000 บาท

ต้นเทียนพรรษา-2562-อำเภอโพธิ์ไทร-01.jpg

รางวัลที่ 2 ได้แก่ อำเภอโพธิ์ไทร
ได้รับ เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 40,000 บาท

ต้นเทียนพรรษา-2562-อำเภอเหล่าเสือโก้ก-01.jpg

รางวัลที่ 3 ได้แก่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก
ได้รับ เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 20,000 บาท

ต้นเทียนพรรษา-2562-วัดนาควาย-01.jpg

รางวัลชมเชยได้แก่ วัดนาควาย
ได้รับ เงินสุดพร้อมเกียรติบัตร 10,000 บาท

ต้นเทียนพรรษา-2562-มจร-01.jpg

รางวัลชมเชยได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ได้รับ เงินสุดพร้อมเกียรติบัตร 10,000 บาท

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511