guideubon

 

ลำดับขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2562

ลำดับขบวนแห่เทียน-อุบล-01.jpg

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน "118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน" กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-17 กรกฏาคม 2562 ณ บริเวณรอบสนามทุ่งศรีเมือง โดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ วันขบวนแห่เทียนที่ทุกคนเฝ้าจับตาชม ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 

เพื่อความสะดวกในการรับชมขบวนแห่เทียนพรรษา ไกด์อุบลขอนำเสนอลำดับขบวนแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2562 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ ดังนี้

สรุปรายชื่อต้นเทียน งานแห่เทียนอุบลฯ 2562

ลำดับขบวนแห่เทียน-อุบล-02.jpg

- ขบวนเทียนหลวงพระราชทาน
- ขบวนรำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ขบวนแห่เทียนโบราณ
- ขบวนรำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ขบวนแห่ประเทศภูฏาน
- ต้นเทียนประเทศภูฏาน
- ขบวนธนาคารออมสิน
- ขบวนพนมพระสุราษฎร์ธานี
- ขบวนศิลปินอีสาน/สาวงามเทียนพรรษา

ลำดับขบวนแห่เทียน-อุบล-05.jpg

ขบวนรำ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี
- ต้นเทียนวัดทุ่งศรีเมือง

ขบวนรำ ร.ร.อุบลวิทยาคม
- ต้นเทียนวัดเมืองเดช
- ต้นเทียนวัดกลาง
- ต้นเทียนวัดปทุมมาลัย
- ต้นเทียน อ.สว่างวีระวงศ์

ลำดับขบวนแห่เทียน-อุบล-06.jpg

ขบวนรำ ร.ร.ปทุมวิทยากร
- ต้นเทียนวัดศรีประดู
- ต้นเทียน อ.ตระการพืชผล
- ต้นเทียนวัดหายโศก
- ต้นเทียนวัดหลวง อ.พิบูลฯ

ขบวนรำ ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี
- ต้นเทียนวัดผาสุการาม
- ต้นเทียนวัดศรีแสงทอง
- ต้นเทียน อ.น้ำขุ่น
- ต้นเทียน ทต.เมืองเดช 

ลำดับขบวนแห่เทียน-อุบล-08.jpg

ขบวนรำ ร.ร.ปทุมพิทยาคม
- ต้นเทียนวัดแจ้ง
- ต้นเทียน อ.โพธิ์ไทร
- ต้นเทียนวัดชัยอุดม
- ต้นเทียน อ.บุณฑริก

ขบวนรำ ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
- ต้นเทียนวัดพระธาตุหนองบัว
- ต้นเทียน อ.เขมราฐ
- ต้นเทียน อ.กันทรารมย์
- ต้นเทียน อ.สิรินธร
- ต้นเทียนวัดโพธิ์ตาก

ลำดับขบวนแห่เทียน-อุบล-09.jpg

ขบวนรำ ร.ร.อาเวมารีอา
- ต้นเทียนวัดพลแพน
- ต้นเทียนวัดท่าวังหิน
- ต้นเทียน อ.ทุ่งศรีอุดม
- ต้นเทียน อ.ตาลสุม
- ต้นเทียนวัดเวียงเกษม

ลำดับขบวนแห่เทียน-อุบล-10.jpg

ขบวนรำ ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
- ต้นเทียนวัดศรีอุบลรัตนาราม
- ต้นเทียน อ.ม่วงสามสิบ
- ต้นเทียนวัดกุดคูณ
- ต้นเทียน อ.นาเยีย

ลำดับขบวนแห่เทียน-อุบล-04.jpg

ขบวนรำ ร.ร.นารีนุกูล
- ต้นเทียนวัดบูรพาราม

ขบวนรำ ร.ร.ดอนมดแดงวิทยาคม
- ต้นเทียน อ.ดอนมดแดง
- ต้นเทียนวัดสารพัฒนึก

ลำดับขบวนแห่เทียน-อุบล-03.jpg

ขบวนรำ ร.ร.พุทธเมตตาวิทยา
- ต้นเทียนวัดไชยมงคล
- ต้นเทียน อ.นาตาล
- ต้นเทียน อ.ศรีเมืองใหม่

ลำดับขบวนแห่เทียน-อุบล-11.jpg

ขบวนรำ คณะบริหาร ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
- ต้นเทียนวัดมหาวนาราม
- ต้นเทียน อ.เหล่าเสือโก้ก
- ต้นเทียนวัดนาควาย
- ต้นเทียน อ.กุดข้าวปุ้น

ลำดับขบวนแห่เทียน-อุบล-12.jpg

ขบวนรำ ว.อาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- ต้นเทียนวัดเลียบ
- ต้นเทียน อ.โขงเจียม

ขบวนรำ ว.พยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
- ต้นเทียนศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่
- ต้นเทียน อ.เขื่องใน

ขบวนรำ ร.ร.พระกุมาร
- ต้นเทียนวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

ลำดับขบวนแห่เทียน-อุบล-07.jpg

ขบวนรำ ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช
- ต้นเทียนวัดสุทัศนาราม
- ชมรมจักรยานล้อเดียว
- ต้นเทียน อ.นาจะหลวย
- ต้นเทียนวัดแสนสุข(มมร.)
- ต้นเทียน อ.น้ำยืน
- ต้นเทียน มจร.

ขบวนรำ ร.ร.อนุบาลจิรพัฒน์วิทยา
- ต้นเทียนวัดประสิทธิยาราม อ.สำโรง

สรุปรายชื่อต้นเทียน งานแห่เทียนอุบลฯ 2562

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511