guideubon

 

ที่สุดของความภูมิใจ ศิลปินอีสานร่วมงานแห่เทียนอุบล 2560

ศิลปินอีสาน-หมอลำเมืองดอกบัว-06.jpg

วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ที่สุดของความภาคภูมิใจ เมื่อศิลปินในจังหวัดอุบลราชธานี ในนามสมาคมหมอลำเมืองดอกบัว จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมใจเข้าขบวนแห่งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2560 ในชุด "ธรรมเทียน แดนศรัทธา ทศชาติชาดก" จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ศิลปินอีสาน-หมอลำเมืองดอกบัว-04.jpg 

การแสดงชุดนี้ เป็นการแสดงประกอบเทียนทศชาติ ที่จัดขี้อย่างยิ่งใหญ่ในปี 2560 ของทางจังหวัดอุบลราชธานี ผนวกเข้ากับขบวนศิลปินอีสาน ขบวนฟ้อนจัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ความหมายของการแสดงขบวนฟ้อน ประกอบขบวนเทียนทศชาติ พรรณนาถึงทศชาติชาดก วิถีชีวิต ความรักใคร่สามัคคี การร่วมแรงศรัทธาในการหล่อเทียนทศชาติ ในงานบุญประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี  

ศิลปินอีสาน-หมอลำเมืองดอกบัว-10.jpg

สำหรับศิลปินอีสานที่มาร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ฉวีวรรณ ดำเนิน, ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม และ อ.บานเย็น รากแก่น นอกจากนี้ ยังมีศิลปินผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติจากกระทรวงวัฒนธรรม คือ อ.นพดล ดวงพร แห่งเพชรพิณทอง, ผศ.ดร.ทินกร อัตไพบูลย์ และศิลปินได้แก่ อังคนางค์ คุณไชย, เต๋า ภูศิลป์, อ๋อมแอ๋ม ละมัย แสงทอง, แต้ว จิราภรณ์ สายรักษ์, หมอลำรังสรรค์ วงศ์งาม และศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย

ศิลปินอีสาน-หมอลำเมืองดอกบัว-01.jpg

ทั้งหมดนี้ คือความภาคภูมิใจ ที่มีศิลปินอีสานเมืองดอกบัวมารวมตัวกันมากมายขนาดนี้ ที่ไกด์อุบลต้องบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560

ศิลปินอีสาน-หมอลำเมืองดอกบัว-02.jpg

ศิลปินอีสาน-หมอลำเมืองดอกบัว-03.jpg

ศิลปินอีสาน-หมอลำเมืองดอกบัว-05.jpg

ศิลปินอีสาน-หมอลำเมืองดอกบัว-07.jpg

ศิลปินอีสาน-หมอลำเมืองดอกบัว-08.jpg

ศิลปินอีสาน-หมอลำเมืองดอกบัว-09.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511