guideubon

 

สาวงามเทียนพรรษา ขึ้นรถบุปผชาติ ร่วมขบวนแห่เทียนอุบลฯ 2560

รถบุปผชาติ-สาวงามเทียนพรรษา-05.jpg

ไกด์อุบล : วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 สาวงามเทียนพรรษา จากการประกวดเวที Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2017 & Miss AEC ปฏิบัติหน้าที่ ขึ้นรถบุปผชาติ ร่วมขบวนแห่ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2560 อย่างพร้อมเพรียง โดยมีสาวงามที่ชนะการประกวด ดังนี้

Miss Ubonratchatani Candle Festival International 2017 นางสาวยุวภรณ์ ทรงงาม อายุ 19 ปี

รองอันดับ 1 Miss Ubon Candle Festival 2017 นางสาวกาญจนา ชัยมูลมั่ง อายุ 20 ปี

รองอันดับ 2 Miss Ubon Candle Festival 2017 นางสาวเบญจมาภรณ์ ยอดมาลี อายุ 23 ปี

Miss AEC นางสาวปริศนา  คูหามุข 

ดู ผลประกวดสาวงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2560

รถบุปผชาติ-สาวงามเทียนพรรษา-01.jpg

รถบุปผชาติ-สาวงามเทียนพรรษา-02.jpg

รถบุปผชาติ-สาวงามเทียนพรรษา-03.jpg

รถบุปผชาติ-สาวงามเทียนพรรษา-04.jpg

รถบุปผชาติ-สาวงามเทียนพรรษา-06.jpg

รถบุปผชาติ-สาวงามเทียนพรรษา-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511