guideubon

 

อุบลราชธานี แถลงข่าว งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2560

แถลงข่าว-งานแห่เทียน-อุบล-01.jpg

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าว งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2560 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ร่วม ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

แถลงข่าว-งานแห่เทียน-อุบล-04.jpg

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมในการจัดงาน เพื่อให้งานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้พบกับความงดงามตระการตาของต้นเทียน ทั้งประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และเทียนโบราณ โดยในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จะมีขบวนแห่ต้นเทียนและขบวนฟ้อนรำ จากคุ้มวัดต่างๆ ที่จะเคลื่อนขบวนจากหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ตั้งแต่ถนนอุปราช ถึงถนนชยางกูร ระยะทางกว่า 1.3 กิโลเมตร มีจุดชมการแสดงทั้งหมด 5 จุด ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมความสวยงามของขบวนเทียนพรรษา

แถลงข่าว-งานแห่เทียน-อุบล-02.jpg

ส่วนกิจกรรมในภาคกลางคืนมีการแสดงแสง เสียง ประกอบการแห่เทียนภาคกลางคืนและแห่ฟ้อนบูชา ราชธานีแห่งเทียนพรรษา ในวันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 2560

สำหรับขบวนเทียนในปีนี้ จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดรูปแบบการจัดแสดงเป็นขบวนเทียนที่แสดงออกถึง "ทศชาติชาดก" ซึ่งเป็นชาดกที่สำคัญ กล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีใน 10 ชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ ก่อนที่จะเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า ทำให้ต้นเทียนในปีนี้มีรูปลักษณ์แปลกใหม่กว่าทุกปี และจังหวัดอุบลราชธานียังได้พยายามสร้างช่างทำเทียนรุ่นใหม่ โดยการจัดแข่งขันแกะสลักเทียนทั้งระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เยาวชนให้เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมการทำเทียนของจังหวัดอุบลราชธานีไม่ให้สูญหายไปอีกด้วย

แถลงข่าว-งานแห่เทียน-อุบล-03.jpg

ขณะนี้ จังหวัดอุบลราชธานีมีความพร้อมในทุกด้านที่จะอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมให้การต้อนรับและการบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชื่นชมความวิจิตรงดงามของเทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560

ทั้งนี้ ประชาชนชาวอุบลราชธานี ถือเป็นความภาคภูมิ และการมีส่วนร่วม ของชาวอุบลราชธานี ด้วยการร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ระหว่าง วันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2560

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511