guideubon

 

ครม.เพิ่มวันหยุดยาวปี 2559 งานแห่เทียนเข้าพรรษา หยุด 5 วัน

วันหยุดยาว-เข้าพรรษา-อุบล-59.jpg

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เพิ่มวันหยุดยาวในปี 2559 ทั้งหมด 2 ช่วงด้วยกัน ได้แก่ วันฉัตรมงคล และวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ดังต่อไปนี้

วันฉัตรมงคล เดิมคือ หยุดวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม, วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม และวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม ทาง ครม. เพิ่มวันหยุดพิเศษ คือ วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม จึงเป็นหยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-8 พฤษภาคม

วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เดิมคือ หยุดเสาร์อาทิตย์ที่ 16-17 กรกฎาคม, วันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม และวันเข้าพรรษา วันพุธที่ 20 กรกฎาคม ทาง ครม. เพิ่มวันหยุดพิเศษ คือ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม จึงเป็นหยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559

วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตรงกับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีพอดี ไกด์อุบลเชื่อว่า จะเป็นผลดีต่อจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511