guideubon

 

คลิปพิธีเปิดถนนสายเทียน และงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2558

ถนนสายเทียน-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

ค่ำวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 บริเวณหน้าศาลหลักเมือง นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 โดยมีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวให้การต้อนรับ ภายในงานมีพิธีถวายขันหมากเบ็งบวงสรวงศาลหลักเมือง การแสดงฟ้อนรำชุด วิถีอีสานจิตวิญญาณคนอุบล จากนักเรียน นักศึกษากว่าร้อยชีวิต

ถนนสายเทียน-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคประชาชน ร่วมกันจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ขึ้น โดยมีกิจกรรมตั้งแต่ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทย และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและสืบสานช่างเทียน รุ่นสู่รุ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ให้อยู่คู่จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการหล่อหลอมรวมจิตใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นหนึ่งเดียวเกิดความสามัคคีปรองดองสมาฉันท์

ถนนสายเทียน-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย ถนนสายเทียน ถนนสายธรรม ชมสาธิตการสาธิตการแกะสลักเทียน การหล่อเทียน เครืองจักสาน การทอผ้าไหม การส่งเสริมสร้างความปรองดอง โดยมีการนำเอาเอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค และชมการแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ โดยศิลปินจากประเทศญี่ปุ่น เนปาล และประเทศไทย แสดงภายในงานให้นักท่องเที่ยว นักเรียนและ นักศึกษา ที่สนใจได้ร่วมกิจกรรมแกะสลักเทียนร่วมกับศิลปิน ที่ชื่นชอบอีกด้วย

 

ถนนสายเทียน-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

ถนนสายเทียน-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511