guideubon

 

คู่มือชม ขบวนแห่เทียนพรรษา งานแห่เทียนอุบล ปี 2558

ขบวนแห่เทียนพรรษา-อุบล-01.jpg

วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 จะเป็นวันที่ชาวอุบล และนักท่องเที่ยวต่างเผ้ารอคอยชม ขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งผู้ที่ต้องการชมภายในบริเวณที่จัดงาน ทางจังหวัดอุบลฯ จัดอัฒจันทร์ให้นั่งชมได้ฟรี !! ไกด์อุบลแนะนำให้ไปจับจองที่นั่งกันตั้งแต่เช้าตรู่นะครับ ประมาณ 7 โมงเช้าก็เริ่มหาที่นั่งกันยากแล้ว

สำหรับการชมขบวนแห่เทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2558 นี้ เพื่อให้ได้อรรถรสในการชมและเชียร์ต้นเทียนคุ้มวัดที่อยู่ในใจ ไกด์อุบลขอนำเสนอลำดับการปล่อยขบวนต้นเทียน พร้อมกับชื่อชุดการแสดงของขบวนนางรำ ดังนี้

ขบวนแห่เทียนพรรษา-อุบล-02.jpg

1. เทียนหลวงพระราชทาน

     ขบวนรำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชื่อชุดการแสดง เทิดไท้ 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร ออนซอน 100 ปี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ลือเลื่องเมืองหมอลำ

ขบวนแห่เทียนพรรษา-อุบล-03.jpg

2. ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ จากวัดผาสุการาม ซึ่งเป็นต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีที่แล้ว (พ.ศ.2557) นำมาโชว์ตามประเพณี

     ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง จากวัดหนองบัว

     ขบวนรำจากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ชื่อชุดการแสดง ฟ้อนออนซอนอีสาน

3. ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ จากวัดมหาวนาราม

     ขบวนรำจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชื่อชุดการแสดง รำตังหวายกราบพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

     ขบวนรำจากโรงเรียนพระกุมารอุบล ชื่อชุดการแสดง ออนซอนเทียนพรรษา บูชาพุทธคุณ

ขบวนแห่เทียนพรรษา-อุบล-03.jpg

4. ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ จากอำเภอบุณฑริก

     ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง จากวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

     ขบวนรำจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ชื่อชุดการแสดง เทพรัตน์ ขวัญประชา เทิดบารมี

ขบวนแห่เทียนพรรษา-อุบล-04.jpg

5. ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ จากวัดพลแพน

     ขบวนรำจากโรงเรียนอาเวมารีอา

     ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง จากศุนย์การเรียนรู้เทียนพรรษา วัดศรีประดู่

     ขบวนรำจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ชื่อชุดการแสดง 60 ปี วิทยาลัยพยาบาลเทิดไท้องค์จักรี สมเด็จพระเทพฯ

6. ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ จากอำเภอเดชอุดม

     ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง จากวัดเลียบ

ขบวนแห่เทียนพรรษา-อุบล-05.jpg

7. ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ จากวัดแจ้ง

     ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง จากวัดพลแพน

     ขบวนรำจากโรงเรียนปทุมพิทยาคม ชื่อชุดการแสดง ฟ้อนอภิวาท วันทา นารีรัตน์

8. ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ จากวัดไชยมงคล

     ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง จากวัดกลาง

ขบวนแห่เทียนพรรษา-อุบล-06.jpg

9. ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ จากวัดศรีประดู่

     ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง จากมหามกุฏราชวิทยาลัย (วัดแสนสุข)

     ขบวนรำจากโรงเรียนปทุมวิทยากร ชื่อชุดการแสดง ฟ้อนแคน

10. ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ จากวัดศรีอุบลรัตนาราม

     ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง จากอำเภอเมืองอุบลราชธานี

     ขบวนรำจากโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

ขบวนแห่เทียนพรรษา-อุบล-07.jpg

11. ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ จากวัดบูรพาราม

     ขบวนรำจากโรงเรียนนารีนุกูล ชื่อชุดฟ้อนหมากตูมกา

     ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง จากวัดสุปัฏนารามวรวิหาร

     ขบวนรำจากชุมชนวัดบูรพา ชื่อชุดการแสดง การดำรงชีวิตของคนอุบล

12. ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ จากวัดทุ่งศรีเมือง

     ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง จากอำเภอวารินชำราบ

     ขบวนรำจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ชื่อชุดการแสดง เมืองดอกบัวงาม สายน้ำสานสัมพันธ์ มหัศจรรย์โขงชีมูล

ขบวนแห่เทียนพรรษา-อุบล-08.jpg

13. ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ จากอำเภอตระการพืชผล

     ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง จากชุมชนวัดมหาวนาราม

14. ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ จากวัดหนองบัว

     ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง จากอำเภอม่วงสามสิบ

     ขบวนรำจาก ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ชื่อชุดการแสดง ลำเพลินร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์

15. ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง จากอำเภอนาจะหลวย

     ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง จากวัดเลียบ

16. ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ จาก อบต.กุดลาด

     ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง จากวัดปทุมมาลัย

     ขบวนรำจาก อบต.กุดลาด ชื่อชุดการแสดง มรดกอีสาน

ขบวนแห่เทียนพรรษา-อุบล-09.jpg

17. ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง จากวัดสุทัศน์, วัดกุดคูณ และกรุงเทพประกันชีวิต

18. ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก จากอำเภอเขมราฐ, อำเภอนาเยีย และอำเภอน้ำยืน

19. ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก จากชุมชนมูลน้อย, อำเภอศรีเมืองใหม่ และวัดสารพัฒนึก

20. ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก จากอำเภอเขื่องใน, วัดกลาง และอำเภอน้ำขุ่น

21. ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก จากอำเภอทุ่งศรีอุดม, อำเภอดอนมดแดง และอำเภอนาตาล

22. ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก จากอำเภอสำโรง, อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอเหล่าเสือโก้ก

ขบวนแห่เทียนพรรษา-อุบล-10.jpg

23. เทียนโบราณ จาก สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม, อำเภอพิบูลมังสาหาร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, อบต.นาเจริญ, อบต.บุ่งมะแลง, อำเภอตาลสุม, อำเภอกุดข้าวปุ้น, อำเภอสว่างวีระวงศ์, อำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร

     ขบวนรำจากอำเภอสิรินธร ชื่อชุดการแสดง รำเทียนธรรมเทียนใจ

ข้อมูลโดย www.GuideUbon.com

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511