guideubon

 

ทัวร์ทำบุญไหว้พระ เยือนชุมชนคนทำเทียน 2558 เพียงท่านละ 250 บาท

เพลินหัตถศิลป์-ถิ่นคนทำเทียน-700.jpg

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “เพลินหัตถศิลป์ ถิ่นคนทำเทียน ปี 2558” เยือนชุมชนคนทำเทียน ทำบุญไหว้พระ ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2558 โดยจัดเป็นทัวร์นำเที่ยว รอบละ 8 ท่าน ในราคาเพียงท่านละ 250 บาทเท่านั้น  สำรองที่นั่ง โทร.045-243770 มีทั้งรอบเช้าและบ่ายให้เลือกเที่ยวได้ตามสะดวก ดังนี้

รอบเช้า 09.00 – 12.00 น. (รอบละ 8 ท่าน) เดินทางออกจาก ททท. สำนักอุบลราชธานี

นำคณะเยือนชุมชนคนทำเทียน ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว (เทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่) ภายในบริเวณวัดยังมีพระบรมธาตุที่สวยงามที่จำลองมาจากเจดีย์พุทธคยาจำลองจากประเทศอินเดีย หรือเรียกว่าเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ คนที่เกิดปีมะเส็งกราบไหว้บูชาด้วย

ทัวร์ไหว้พระ-เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดพระธาตุหนองบัว.jpg

จากนั้นนำคณะมา ชุมชนคนทำเทียนวัดแจ้ง (เทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่) ภายในบริเวณวัดยังมีอุโบสถ (สิม) ฝีมือช่างท้องถิ่นที่สวยงาม อนุรักษ์และซ่อมแซมไว้ให้ได้ชมด้วย

ทัวร์ไหว้พระ-เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดแจ้ง.jpg

เดินทางไปยัง ชุมชนคนทำเทียนวัดมหาวนาราม (เทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่) พระอารามหลวง ที่ประดิษฐานพระคู่บ้านคู่เมืองอุบล พระเจ้าใหญ่อินแปง

ทัวร์ไหว้พระ-เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดมหาวนาราม.jpg

จากนั้นเดินทางไป ชุมชนคนทำเทียนวัดทุ่งศรีเมือง (เทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่) ภายในวัดมีอุโบสถหรือที่เรียกว่าหอพระบาทที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่องค์เงิน และภาพเขียนสีในสมัย ร.2

ทัวร์ไหว้พระ-เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดทุ่งศรีเมือง.jpg

ชุมชนคนทำเทียนวัดไชยมงคล (เทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่) ซึ่งวัดนี้สร้างโดยเจ้าเมืององค์ที่ 4

ทัวร์ไหว้พระ-เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล.jpg

จากนั้นไปชม ชุมชนคนทำเทียนวัดศรีอุบลรัตนาราม (เทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่) พระอารามหลวง ภายในบริเวณวัดประดิษฐาน พระแก้วบุษราคัม (แก้วมณีสีเหลือง) ช่างสกุลเชียงแสน และพระอุโบสถที่สวยงาม

ทัวร์ไหว้พระ-เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดศรีอุบลรัตนาราม.jpg

เยือน ชุมชนคนทำเทียนวัดสุปัฏนารามวรวิหาร (เทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดกลาง) พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ร.4 โปรดเกล้าฯ ให้พระพรหมราชวงศา(กุทอง) เจ้าเมืององค์ที่ 2 สร้าง ภายในบริเวณวัดมีพระอุโบสถที่สวยงามและประดิษฐานพระสัพพัญญูเจ้าด้วย

ทัวร์ไหว้พระ-เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดสุปัฏนารามวรวิหาร.jpg

นำคณะกลับ ททท. สำนักงานอุบลราชธานีโดยสวัสดีภาพ

รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น. (รอบละ 8 ท่าน) เดินทางออกจาก ททท. สำนักอุบลราชธานี

นำคณะเยือนชุมชนคนทำเทียน ชุมชนคนทำเทียนวัดเลียบ (เทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดกลาง) สร้างมาตั้งแต่ ร.3 (พ.ศ.2391) ในสมัยหลวงปู่เสาร์เป็นเจ้าอาวาสได้สร้างพระพุทธจอมเมือง

ทัวร์ไหว้พระ-เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดเลียบ.jpg

ชุมชนคนทำเทียนวัดพลแพน (เทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่) ชุมชนชาวบ้านได้รวมตัวทำต้นเทียนทุกๆปี

ทัวร์ไหว้พระ-เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดพลแพน.jpg

ชุมชนคนทำเทียนวัดบูรพา (เทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่) สถานที่ปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน 5 องค์ และเป็นวัดที่เผาหลวงปู่เสาร์ด้วย

ทัวร์ไหว้พระ-เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดบูรพา.jpg

ชุมชนคนทำเทียนวัดศรีประดู่ (เทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่) ภายในบริเวณวัดมีอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง

ทัวร์ไหว้พระ-เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดศรีประดู่.jpg

ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว (เทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่) ภายในบริเวณวัดยังมีพระบรมธาตุที่สวยงามที่จำลองมาจากเจดีย์พุทธคยาจำลองจากประเทศอินเดีย หรือเรียกว่าเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ คนที่เกิดปีมะเส็งกราบไหว้บูชาด้วย

ทัวร์ไหว้พระ-เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดพระธาตุหนองบัว1.jpg

จากนั้นนำคณะมา ชุมชนคนทำเทียนวัดไชยมงคล (เทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่) ซึ่งวัดนี้สร้างโดยเจ้าเมืององค์ที่ 4

ทัวร์ไหว้พระ-เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล1.jpg

จากนั้นไปชม ชุมชนคนทำเทียนวัดศรีอุบลรัตนาราม (เทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่) พระอารามหลวง ภายในบริเวณวัดประดิษฐาน พระแก้วบุษราคัม (แก้วมณีสีเหลือง) ช่างสกุลเชียงแสน และพระอุโบสถที่สวยงาม

ทัวร์ไหว้พระ-เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดศรีอุบลรัตนาราม1.jpg

นำคณะกลับ ททท. สำนักงานอุบลราชธานีโดยสวัสดีภาพ  

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม (กรุณาเตรียมร่มไปด้วยการเดินทาง อาจจะร้อน อาจจะมีฝน ก็ได้)

สำรองที่นั่งในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี (ททท.สอบ.) 045-243-770 พร้อมชำระเงินค่าร่วมกิจกรรม

โปรแกรมเยือนชุมชนคนทำเทียน มีวันละ 2 รอบ เช้า – บ่าย โดยรอบเช้าเริ่ม 09.00-12.00 น. (รอบละ 3 ชั่วโมง) และ รอบบ่ายเริ่ม 13.00-16.00 น. (รอบละ 3 ชั่วโมง)

วันที่จัดกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน เริ่มวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2558 เป็นเวลา 4 วัน เท่านั้น

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511