guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ชนะเลิศ แข่งขันแกะสลักประติมากรรมเทียน

แกะสลัก-ประติมากรรมเทียน-อุบล-01.jpg

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 นางสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับทีมศิลปินทีได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขัน แกะสลักประติมากรรมเทียน ประจำปี 2560 เนื่องในประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ “เทียนธรรมแดนศรัทธา” ภายใต้แนวความคิด “ทศชาติชาดก”

แกะสลัก-ประติมากรรมเทียน-อุบล-02.jpg

ทั้ง 10 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้รังสรรค์ผลงานประติมากรรมเทียน ผ่านแผ่นเทียนที่กำหนดอย่างงดงามสุดฝีมือ เพื่อเล่าถึงประวัติและความเป็นมาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงเวียนว่ายตายเกิด ถือเอากำเนิดในชาติต่างๆ ทั้ง 10 ชาติ จนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย ประกอบด้วยสถานศึกษาอาชีวศึกษา 5 แห่ง และจากมหาวิทยาลัย 5 แห่ง รวม 4 ภาคทั่วไทย ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศในรอบแรก ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ พิพิธภัณฑสถานศึกษาแห่งชาติอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

สำหรับผลการตัดสิน การแข่งขันแกะสลักประติมากรรมเทียน ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “เทียนธรรมแดนศรัทธา” ภายใต้แนวความคิด “ทศชาติชาดก” มีดังนี้

แกะสลัก-ประติมากรรมเทียน-อาชีวะอุบล.jpg

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผลงาน “มหาทาน มหาบารมี” ศิลปิน นายสุระชาติ พละศักดิ์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นายศราวุธ จอมหงส์ นายธนกร ศักดิ์สิงห์ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

 

แกะสลัก-ประติมากรรมเทียน-ศิลปากร.jpg

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงาน “พระเนมิราชท่องนรก สวรรค์” ศิลปินนายวิศรุต ภาดี อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นายอรรถพล บุญสันต์ นายเจนณรงค์ พูฒิสาร ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

 

แกะสลัก-ประติมากรรมเทียน-ราชมงคลธัญบุรี.jpg

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลงาน “พระมหาบุรุษ ผู้มีชัยชนะด้วยความเพียร” ศิลปิน ผศ.คมสันต์ คำสิงหา อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นายวรรณชัย สิงห์นนท์ฮัง นายสิงหา อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นายวรรณชัย สิงห์นนท์ฮัง นายทิวากร ภูทองเงิน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

- วิทยาลัยเพราะช่าง ผลงาน “พระภูริทัตชาดก” ศิลปินนายกิตติธัช นาวเหนียว อาจารย์ผู้ควบคุมทีมอาจารย์ผู้ควบคุมทีม นายธีระศักดิ์ กล่ำแสง นายศุภณัฐ เจนจบ

- วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ผลงาน “กัณฑ์นครกัณฑ์” ศิลปินนายสมชาย เปลี่ยวจิตร์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นายนิติพนธ์ ถิ่นพิบูล นายภูผา เสน่หา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลงาน “มหาชนกชาดก” ศิลปินนางสาวสุนันทา ผาสมวงศ์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นางสาวธนัญญา เจือบุญ นายธีระยุทธ แสงอาจ

แกะสลัก-ประติมากรรมเทียน-เพาะช่าง.jpg

แกะสลัก-ประติมากรรมเทียน-นครศรีธรรมราช.jpg

แกะสลัก-ประติมากรรมเทียน-ราชภัฏอุบล.jpg

ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวว่า งานแกะสลักประติมากรรมเทียน ประจำปี 2560 ของเยาวชนทั้ง 10 สถาบันการศึกษา ผลงานแต่ละทีมล้วนมีความงดงามและน่าชื่นชมในความตั้งใจของคณะครูและศิลปินเยาวชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันรังสรรค์ความงดงามเหล่านี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ผลงานทั้ง 10 ทีม จะจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงาม ที่พิพิธภัณฑสถานศึกษาแห่งชาติอุบลราชธานี ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 จากนั้นจะนำผลงานทั้งหมดนำมาจัดแสดงโชว์ความงดงามที่อาคารโดม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในวันที่ 13-15 กรกรฎาคม 2560 และทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

 

ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้าชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560 ได้แวะชมประติมากรรมเทียน “ทศชาติชาดก” จากศิลปินเยาวชนใน10 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511