guideubon

 

เข้มข้น สูสี!! การแข่งขันแกะเทียนระดับอาชีวะ และมหาวิทยาลัย

แข่งขันแกะเทียน-เยาวชนอุบล-08.jpg

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดการแข่งขันแกะสลักประติมากรรมเทียน ประจำปี 2560 เนื่องในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “เทียนธรรมแดนศรัทธา” ภายใต้แนวความคิด “ทศชาติชาดก” จาก 10 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

แข่งขันแกะเทียน-เยาวชนอุบล-09.jpg

การแข่งขัน กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันนำ “ชาดก” ซึ่งแปลว่า “ผู้เกิด” คือ เล่าถึงประวัติที่พระพุทธเจ้าทรงเวียนว่ายตายเกิด ถือเอากำเนิดในชาติต่างๆ ทั้ง 10 จนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย มารังสรรค์ผลงานแกะสลักประติมากรรมเทียนผ่านแผ่นเทียนที่กำหนด ขนาด 1.00 x 2.00 x 0.12 เมตร ตามแนวคิดและจินตนาการได้ตามอิสระ ระหว่างวันที่ 1 - 6 กรกฎาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี 

แข่งขันแกะเทียน-เยาวชนอุบล-10.jpg

สถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม จากอาชีวศึกษา 5 แห่ง และจากมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แข่งขันแกะเทียน-เยาวชนอุบล-11.jpg

สำหรับบรรยากาศในการแข่งขัน ทั้ง 10 สถาบันการศึกษา ตั้งใจรังสรรค์ผลงานประติมากรรมเทียนผ่านแผ่นเทียนที่กำหนดอย่างสุดฝีมือ ตามหัวข้อ ทศชาติชาดก ที่เล่าถึงประวัติและความเป็นมาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเวียนว่ายตายเกิด ถือเอากำเนิดในชาติต่างๆ ทั้ง 10 ชาติจนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย โดยทุกทีมต่างรังสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามลงตัว และใกล้แล้วเสร็จมีความสมบูรณ์ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว ทั้งนี้ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ผลงานทุกชิ้นที่เข้าร่วมแข่งขันจะมีความสวยงามสมบูรณ์ พร้อมโชว์อวดสายตานักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาในปีนี้ อย่างแน่นอน

แข่งขันแกะเทียน-เยาวชนอุบล-12.jpg

ส่วนผลการแข่งขันว่า สถาบันการศึกษาใดจะได้รับเงินรางวัลและโล่รางวัลไปครองในการแข่งขันในครั้งนี้  กำหนดประกาศผลการตัดสินในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นี้ โดยรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

แข่งขันแกะเทียน-เยาวชนอุบล-13.jpg

นายสุระชาติ พละศักดิ์ อดีตศิลปินประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครูสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้มีผลงานนำเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติที่เมืองฮาร์บิ้น ประเทศสาธารณประชาชนจีน คว้ารางวัล TOP GRAD AWERD ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดจาก 57 ทีม 15 ประเทศทั่วโลก เมื่อต้นเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา และการแข่งขันในครั้งนี้ก็ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ไม่รู้สึกกดดันอะไรในการแข่งขันว่าเคยคว้าแชมป์ระดับโลกมาแล้ว จะต้องคว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง เพราะตนคิดว่าการแข่งขันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญรองลงมาโดยสิ่งที่สำคัญสูงสุดอยู่ที่การเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดอุบลราชธานี และของชาติ ให้คงอยู่สืบไปนั่นเอง โดยเฉพาะการถ่ายทอดการแกะสลักประติมากรรมเทียนสู่เยาวชนและเยาวชนเหล่านี้ จะเป็นผู้อนุรักษ์และสืบทอดความงดงามเหล่านี้ จากรุ่นสู่รุ่นต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด

แข่งขันแกะเทียน-เยาวชนอุบล-14.jpg

ในการแข่งขันครั้งนี้ ได้รังสรรค์ความงามของแผ่นเทียน ด้วยผลงานที่ชื่อว่า “มหาทาน มหาบารมี” จากแนวคิด การบริจาคให้ทาน คือ การเพิ่มบุญบารมีส่งผลให้ได้ไปเกิดใน ภพภูมิที่ดีบังเกิดความสุขปิติ ทั้งผู้ให้ทาน และผู้รับทาน ดั่งเช่นในพุทธชาติชาดก ชาติที่ 10 พระเวชสันดรทรงเสียสละ ทรัพย์ สมบัติ ประโยชน์สุขส่วนตน บริจาคทานช้างม้าคู่ สละบัลลังก์ แม้กระทั้งพระโอรส พระธิดา พระมเหสีก็ทรงสละให้ แก่ผู้ที่ขอที่เดือดร้อน พ้นจากความทุกข์ พระองค์ เชื่อมั่นว่าการให้ทานนั้น ยิ่งให้ยิ่งได้

แข่งขันแกะเทียน-เยาวชนอุบล-15.jpg

ด้านนายเจนณรงค์ พุฒสาร ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร หนึ่งใน 10 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน กล่าวว่า โดยส่วนตัวของผมมีความรู้สึกดีใจบวกกับความสนุกสนานท้าท้ายที่ได้มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพราะเป็นกิจกรรมใหม่ๆ สำหรับผม ที่ไม่เคยทำมาจากที่ได้ลองทำและเรียนรู้ศิลปะการแกะเทียนผมก็พบว่าเป็นความงดงามของศิลปะอีกแขนงหนึ่ง ที่เราควรจะช่วยกันอนุรักษ์สืบสานไว้ให้ยาวนาน และตนพร้อมจะบอกต่อและเผยแพร่ให้แก่เพื่อนๆ และรุ่นน้องได้ช่วยกันสืบสานไว้อีกทางหนึ่ง ในส่วนของรางวัลจากการแข่งขันนั้นโดยส่วนลึกตนมีความคาดหวังในผลงานที่ทำว่าจะได้รับรางวัล มั่นใจในผลงาน และหากได้รับรางวัลก็คงจะดีใจไม่น้อย เพราะถือว่าคุ้มค่ากับการทำงานที่ทุมเท แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือประสบการณ์อันมีค่าที่ได้รับ และอยากให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้สำหรับเยาวชนไทยตลอดไป นายเจนณรงค์ พุฒสาร กล่าว

แข่งขันแกะเทียน-เยาวชนอุบล-16.jpg

ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าชมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ได้แวะชมประติมากรรมเทียน “ทศชาติชาดก” จากศิลปินเยาวชนใน 10 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ได้ที่พิพิธภัณฑสถานศึกษาแห่งชาติอุบลราชธานี ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 จากนั้นจะนำผลงานทั้ง 10 ทีม ที่เล่าเรื่องราวทศชาติชาดก จัดแสดงโชว์ความงดงามที่อาคารโดม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511