guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ ส่งมัคคุเทศก์อาสา พาชมการทำเทียน

มัคคุเทศก์อาสา-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ไกด์อุบลมีโอกาสไปเที่ยวชมการทำเทียนตามคุ้มวัดต่างๆ ทั่วเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พบว่า น้องๆ นักศึกษา มีความกระตือรือร้นอยากให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อมูลการทำเทียนของคุ้มวัดนั้นๆ คิดว่าหากเราเป็นนักท่องเที่ยวคงรู้สึกประทับใจ เลยขออนุญาตน้องๆ บันทึกเป็นวีดีโอไว้เป็นที่ระลึก จากที่พูดแบบคล่องแคล่ว สงสัยตื่นกล้อง เลยพูดสะดุดเล็กน้อย แต่ก็เป็นธรรมชาติน่ารักดีครับ  ลองชมดูนะครับ

สำหรับกิจกรรมมัคคุเทศก์อาสา ในเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 นี้ จัดโดย สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เป็นมัคคุเทศก์อาสา ได้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลแห่เทียน ประจำคุ้มวัด 11 วัด ได้แก่ วัดพระธาตุหนองบัว วัดมหาวนาราม วัดศรีประดู่ วัดบูรพาราม วัดแจ้ง วัดสุทัศนาราม วัดไชยมงคล วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดเลียบ วัดพลแพน และวัดผาสุการาม ซึ่งนักศึกษาจะได้ใช้ทักษะจากการเรียนรู้ในสาขาวิชาฯ บริการชุมชน และบริการนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังร่วมสืบสานประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานีด้วย

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511