guideubon

 

วัดทุ่งศรีเมือง รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ต้นเทียนประเภท แกะสลัก ขนาดใหญ่

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดทุ่งศรีเมือง-ชนะเลิศ1.jpg

รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดทุ่งศรีเมือง

ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 200,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดทุ่งศรีเมือง.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511