guideubon

 

กิจกรรม เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน เริ่ม 19 ก.ค.65 นี้

เทียนอุบล65--ยลได้ตลอดเดือน-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี  2565  ภายใต้ชื่องาน “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ระหว่างวันที่ 11 – 17 ก.ค.2565 ที่ผ่านมา  ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี และได้เชิญทุกภาคส่วนร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการจัดงานโดยร่วมสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  

จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน”   ณ วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมือง จ.อบุลราชธานี  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาประเภทต่างๆ ที่ได้รับรางวัล จำนวน 7 ต้น จาก 7 วัด ได้แก่  

- วัดพระธาตุหนองบัว ประเภทแกะสลัก
- วัดพลแพน ประเภทติดพิมพ์
- วัดใต้ท่า ประเภทติดพิมพ์
- วัดใต้ประเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ประเภทแกะสลัก
- วัดทุ่งศรีอุดม  ประเภทเทียนโบราณ  
- วัดสว่างวีรวงศ์ ประเภทเทียนโบราณ และ
- วัดกันทรารมย์ ประเภทแกะสลัก  

เทียนอุบล65--ยลได้ตลอดเดือน-02.jpg

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อป สินค้าชุมชน และการแสดงดนตรีในสวน ตามกำหนดการ ดังนี้

วันอังคารที่ 19 ก.ค.65
การแสดงดนตรีจาก มทบ. 22  
วันศุกร์ที่ 22 ก.ค.65
การแสดงดนตรีจาก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี  
วันเสาร์ที่ 23 ก.ค.65
การแสดงดนตรีจาก ม.อุบลราชธานี
วันศุกร์ที่ 29 ก.ค.65
การแสดงดนตรีจาก รร.ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเสาร์ที่ 30 ก.ค.65
การแสดงดนตรีจาก รร.มารีย์นิรมล อุบลฯ

สำหรับพิธีเปิดกิจกรรม เทียนอุบลยลได้ตลอดเดือน จะมีขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยจะมีการมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล  ให้กับผู้สนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565  พร้อมการแสดงแสงเสียงที่สวยงามอีกด้วย

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2565
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่
ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง
ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก
ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดใหญ่
ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดเล็ก

เทียนอุบล65--ยลได้ตลอดเดือน-วัดพระธาตุหนองบัว.jpg

ประกวดต้นเทียน-วัดพลแพน-01.jpg

เทียนอุบล65--ยลได้ตลอดเดือน-วัดใต้ท่า.jpg

ประกวดต้นเทียน-วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ-01.jpg

ประกวดต้นเทียน-ทุ่งศรีอุดม-01.jpg

ประกวดต้นเทียน-สว่างวีระวงศ์-01.jpg

ประกวดต้นเทียน-กันทรารมย์-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511