guideubon

 

วัดพลแพน รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ต้นเทียนประเภท ติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดพลแพน-ชนะเลิศ.jpg

รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดพลแพน

ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 200,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดพลแพน.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511