guideubon

 

อบต.กุดลาด รางวัลชมเชย ต้นเทียนประเภท แกะสลัก ขนาดใหญ่

ต้นเทียนอุบล-2559-อบต-กุดลาด-ชมเชย.jpg

รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 50,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-อบต-กุดลาด.jpg

ต้นเทียน อบต.กุดลาด ร่วมกับวัดกุดลาด เป็นต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ เป็นเทียนทองคำขนาดสามคนโอบ ประกอบด้วยภาพแกะสลักพุทธประวัติและภาพลายไทยที่ผสมกลมกลืนกัน

ต้นเทียนทองคำ-กุดลาด-01.jpg

ส่วนหน้า แกะสลักเป็นภาพพระนารายณ์ทรงครุฑ ส่วนกลางเป็นเทียนทองคำ ขนาด 3 คนโอบ ตั้งอยู่บนหลังคชสิงห์เป็นฐานรองรับ ด้านท้ายแกะสลักเป็นรูปพระอินทร์ประทานพร 10 ประการ แด่พระนางผุสดี ก่อนจะลงมาจุติที่โลกมนุษย์ เกิดเป็นพระนางสิริมหามายา พระมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ต้นเทียนทองคำ-กุดลาด-02.jpg

ต้นเทียนพรรษา อบต.กุดลาด มีนายสุรศรี สุทธประภา เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการดำเนินงาน  ได้รับการสนับสนุนจาก พระครูวิลาศปัญญาภรณ์ เจ้าคณะตำบลกุดลาด/ เจ้าอาวาสวัดกุดลาด และนายกฤตรัตนชัย ทองเรือง นายก อบต.กุดลาด

ต้นเทียนทองคำ-กุดลาด-04.jpg

ต้นเทียนทองคำ-กุดลาด-03.jpg

นายสุรศรี สุทธิประภา หัวหน้าช่าง ผู้ออกแบบและควบคุมการดำเนินงาน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511