guideubon

 

วัดศรีประดู่ รางวัลชมเชย ต้นเทียนประเภท ติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดศรีประดู่-ชมเชย.jpg

รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดศรีประดู่

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 50,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดศรีประดู่.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511