guideubon

 

มมร.วิทยาเขตอีสาน รางวัลชมเชย ต้นเทียนประเภท ติดพิมพ์ ขนาดกลาง

ต้นเทียนอุบล-2559-มมร-แสนสุข-ชมเชย.jpg

รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 30,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-มจร-แสนสุข.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511