guideubon

 

อำเภอศรีเมืองใหม่ รางวัลชมเลย ต้นเทียนประเภท ติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

ต้นเทียนอุบล-2559-ศรีเมืองใหม่-ชมเชย.jpg

รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอศรีเมืองใหม่

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 10,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-ศรีเมืองใหม่.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511