guideubon

 

สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รางวัลชมเชย ต้นเทียนประเภท เทียนโบราณ

ต้นเทียนอุบล-2559-สาธารณสุชจังหวัด-ชมเชย.jpg

รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 5,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-สาธารณสุชจังหวัด.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511