guideubon

 

โค้งสุดท้าย! เฮือนอีสาน งานแห่เทียนอุบลฯ ถึง 17 ก.ค.65 นี้เท่านั้น!

เฮือนอีสาน-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการแสดงศิลปวัฒนธรรมกลุ่มอำเภอ กิจกรรมการแสดงวิถีวัฒนธรรมเฮือนอีสาน ในโซน "เปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เมืองธรรม" งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565

เฮือนอีสาน-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับชมการแสดงของนักแสดงจากอำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอบุณฑริก รวมถึงได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจ อุดหนุนสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีการจัดแสดงสินค้าในบริเวณเฮือนอีสาน อาทิ ผ้าไหมโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก, กลุ่มสตรีทอผ้าไหม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น และกลุ่มสัมมาชีพตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี ด้วย

สำหรับกิจกรรมเปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เมืองธรรม เป็นการจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน ในรูปแบบเฮือนอีสาน และอัตลักษณ์ความเป็นอยู่ของชาวอุบลราชธานี โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 โซน ตาม 5 กลุ่มอำเภอ 25 อำเภอ เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ได้ร่วมชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวอีสาน และบริเวณใกล้เคียง มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP หลากหลายประเภท ได้แก่ ได้แก่ อาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้และของที่ระลึก เครื่องประดับ และสมุนไพร ซึ่งจัดในรูปแบบตลาดย้อนยุค กว่า 30 ร้านค้า

ในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ 3-5 ดาว มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในโซนการจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน OTOP ภายในงานฯ ซึ่งจัดในรูปแบบตลาดย้อนยุค กว่า 30 ร้านค้า ประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท ได้แก่ อาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้และของที่ระลึก เครื่องประดับ และสมุนไพร

เฮือนอีสาน-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

โดยในวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ซึ่งถือเป็นวันที่ 6 ของการจัดงาน หรือวันรองสุดท้าย มียอดจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 507,000 บาท และมีสินค้าขายดี 3 ลำดับแรก ได้แก่

1) ร้านกลุ่มทอผ้าตำบลโนนสวาง ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ยอดจำหน่าย 55,000 บาท
2) บูธสาธิตการทอผ้า (กลุ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก) ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ยอดจำหน่าย 50,000 บาท และ
3) ร้านทวนผ้าขาว ผลิตภัณฑ์ เสื้อลูกไม้ ยอดจำหน่าย 48,000 บาท
รวมยอดจำหน่ายทั้ง 6 วัน จำนวน 1,805,600 บาท

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี..ภาพ/ข่าว

เฮือนอีสาน-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

เฮือนอีสาน-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

เฮือนอีสาน-งานแห่เทียนอุบล-06.jpg

เฮือนอีสาน-งานแห่เทียนอุบล-07.jpg

เฮือนอีสาน-งานแห่เทียนอุบล-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511