guideubon

 

อำเภอนาเยีย รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ต้นเทียนประเภท แกะสลัก ขนาดเล็ก

ต้นเทียนอุบล-2559-นาเยีย-ชนะเลิศ.jpg

รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอนาเยีย

ได้รับถ้วยรางวัล นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเงินสด 60,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-นาเยีย.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511