guideubon

 

15 องค์กรภาคเอกชน มอบ 2 แสนบาท ให้จังหวัด หนุนงานแห่เทียน 2566

อัฒจันทร์-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

ค่ำวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ในการแสดงขบวนแห่เทียนกลางคืน เป็นคืนที่สอง และเป็นรอบสุดท้ายของ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ซึ่งมีชื่องานว่า "231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม" กลุ่มองค์กรภาคเอกชนในนาม สภาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 15 องค์กร จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธร ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ

อัฒจันทร์-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

คุณนลินทิพย์ น้อยวงศ์ ประธานจัดงานที่นั่งนักท่องเที่ยวภาคเอกชน และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนสภาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 15 องค์กร กล่าวว่า บรรยากาศภายในงานและบริเวณอัฒจันทร์นักท่องเที่ยวภาคเอกชน โดย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และ สภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคมอุบล (15องค์กร) เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้ามาชมความงดงาม ตระการตา ของการแสดงแสง สี เสียง และความงดงามของขบวนแห่ ตลอดจนต้นเทียนพรรษาที่นำมาแสดงภายในงานทั้ง 53 ต้น

ซึ่งภายในบริเวณอัฒจันทร์นักท่องเที่ยวภาคเอกชนเองนั้น ก็ได้มีนักท่องเที่ยวจับจองที่นั่งเพื่อเข้าชมงานกันเต็มทุกรอบ และต่างกล่าวชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันในความงดงามของการแสดงและต้นเทียนพรรษา ที่นำมาแสดงกันอย่างจุใจตลอดทั้ง 2 วัน และยกย่องการบริหารจัดการ รวมไปถึงการจัดสถานที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวว่ามีความเพียบพร้อม และได้รับการบริการเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การจำหน่ายบัตรที่นั่งนักท่องเที่ยวภาคเอกชน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี 2566 จำนวน 3 รอบ (กลางคืน 2 รอบ และกลางวัน 1 รอบ) มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 200,000 บาท สภาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 15 องค์กรจึงขอมอบเงินจำนวน 200,000 บาทนี้ ให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นรางวัลให้แก่อำเภอ วัด ชุมชน ที่จัดทำต้นเทียนเข้าร่วมประกวด แต่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ อันจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะผู้จัดทำต้นเทียนพรรษา และเพื่อให้จังหวัดอุบลราชธานีใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาต่อไป

คุณนลินทิพย์ น้อยวงศ์ ตัวแทนสภาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 15 องค์กร กล่าวต่ออีกว่า  การจัดสถานที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ภายใต้การบริหารงานของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สภาขับเคลื่อน 15 องค์กร จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลย หากขาดการสนับสนุนที่ดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในนามคณะผู้จัดงาน ขอขอบพระคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกภาคส่วนมา ณ ที่นี้ โดยเฉพาะภาคส่วนเอกชน ที่ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน จนทำให้การดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณ

อัฒจันทร์-งานแห่เทียนอุบล-10.jpg

อัฒจันทร์-งานแห่เทียนอุบล-11.jpg

อัฒจันทร์-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับสภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคมอุบล (15องค์กร) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้จัดทำที่นั่งนักท่องเที่ยว ภาคเอกชน เพื่อนั่งชมการแสดง ในระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2566 ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2566 บัดนี้งานได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณ ท่านร่วมสนับสนุน รายได้จากการจำหน่ายบัตรที่นั่งและจากการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมได้นำไปส่งเสริมการพัฒนางานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2566 ให้กับทางจังหวัดอุบลราชธานี

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และ สภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคมอุบล (15องค์กร) ขอขอบพระคุณ หน่วยงานของท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย ท่านพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันจนทำให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

อัฒจันทร์-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

อัฒจันทร์-งานแห่เทียนอุบล-06.jpg

อัฒจันทร์-งานแห่เทียนอุบล-07.jpg

อัฒจันทร์-งานแห่เทียนอุบล-08.jpg

อัฒจันทร์-งานแห่เทียนอุบล-09.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511