guideubon

 

อุบลฯ เตรียมยกระดับงานแห่เทียน ครบรอบ 120 ปี สู่ระดับนานาชาติ

120ปี-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมรับฟังการเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการจัดงานและยกระดับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี จากสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย หรือ TIEFA (Thai International Events & Festivals Trade Associations)

120ปี-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวถึงแนวทางการยกระดับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีไปสู่ระดับนานาชาติว่า การนำเสนอในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ที่จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองการจัดงานแห่เทียน สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด การนำเสนอข้อมูลสื่อสารในระดับท้องถิ่น การให้หน่วยเอกชนเข้ามามีบทบาท และอาจผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม ในโอกาสครบรอบ 120 ปี งานแห่เทียนเมืองอุบลฯ ในปีหน้านี้

ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นจังหวัดที่มีมรดกทางวัฒนธรรม มี New Legacy ที่สามารถให้นักศึกษาได้ต่อยอดการพัฒนาเมืองอุบลราชธานีในเชิงรุก เช่น การสร้าง Sports time zone การจัดกิจกรรมกินเนสส์บุ๊ค อาหาร การยกระดับ MICE City และSmart city เป็นต้น และที่สำคัญคือการสร้างอุบลราชธานี เป็น UBON city of light

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวเพิ่มเติ่มว่า ปัจจุบันโลกถูกล็อคด้วย Covid - 19 งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 120 ปี จะทำให้มีการพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น เราเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด เพราะเรามีภูมิปัญญา มีมรดก ที่พร้อมให้คนรุ่นใหม่สามารถต่อยอดในรูปแบบที่หลากหลายและท้าทาย จึงจำเป็นต้องมีแผนการทำงานและการวางแผนด้านธุรกิจรองรับ ให้การบูรณาการและการบันทึกข้อตกลงเกิดเป็นรูปธรรม สามารถดึงทุกภาคส่วนมาร่วมกันทำงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

120ปี-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยังกล่าวอีกว่า การจะขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างระบบความปลอดภัยและความสว่างทั่วทั้งเมือง โดยจัดการผ่านศูนย์ข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและรู้สึกปลอดภัย รวมทั้ง การส่งเสริมการสร้างภูมิปัญญาและการออกแบบที่ทำให้อุบลราชธานีเป็นเมืองดิจิทัล เกิดภาพจำของเมืองแห่งความทันสมัย ที่สอดแทรกเรื่องราวศิลปะร่วมสมัยที่เป็นมรดกของชาวจังหวัดอุบลราชธานีไปพร้อมกัน โดยสามารถถ่ายทอดไปสู่ระดับนานาชาติต่อไป


ภาพ/ข่าว : สนง.เลขานุการ ผวจ.อบ.

งานแห่เทียน-อุบล-12.jpg

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

http://mail.guideubon.com/2.0/candlefestival/

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511