guideubon

 

เลือก 12 สถาบัน ฟ้อนรำนำขบวนต้นเทียน งานแห่เทียนอุบล 2560

ขบวนฟ้อนรำ-งานแห่เทียน-อุบล-01.jpg

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญที่สุดของจังหวัด นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ต่างเดินทางมาคอยชมขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่อลังการ และนอกจากต้นเทียนแล้ว สิ่งที่เป็นสีสันของงานอีกอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต่างเฝ้าชม ไม่น้อยไปกว่าชาวอุบลที่มีความเชื่อว่า ครั้งหนึ่งในชีวิต จะต้องได้มีส่วนร่วมในขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา จึงไม่แปลกใจที่แต่ละปีจะมีชาวอุบล ทั้งในรูปแบบของชาวบ้านคุ้มวัด สถาบันการศึกษา แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมฟ้อนรำนำขบวนแห่เทียนเป็นจำนวนมาก

ขบวนฟ้อนรำ-งานแห่เทียน-อุบล-02.jpg

ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 นี้ กำหนดให้มีขบวนแห่เทียนวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 08.30 น. มีการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเพื่อจัดขบวนรำทั้งสิ้น 12 สถาบัน 12 ขบวน โดยให้ฟ้อนรำตามจารีตประเพณีความเชื่อของชาวอีสานทั้ง 12 เดือน เรียกว่า "ฮีตสิบสอง" ดังนี้

ขบวนฟ้อนรำ-งานแห่เทียน-อุบล-03.jpg

ขบวนรำที่ 1 เดือนอ้าย "บุญเข้ากรรม" โดย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

ขบวนรำที่ 2 เดือนยี่ "บุญคูณลาน" โดย โรงเรียนอาเวมารีอา

ขบวนรำที่ 3 เดือนสาม "บุญข้าวจี่" โดยโรงเรียนอุบลวิทยาคม

ขบวนรำที่ 4 เดือนสี่ "บุญผะเหวด" โดย โรงเรียนปทุมพิทยาคม

ขบวนรำที่ 5 เดือนห้า "บุญสงกรานต์" โดย มหาวิทยาลัยการจัดการ

ขบวนรำที่ 6 เดือนหก "บุญบั้งไฟ" โดย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ขบวนรำที่ 7 เดือนเจ็ด "บุญซำฮะ" โดย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

ขบวนรำที่ 8 เดือนแปด "บุญบุญเข้าพรรษา" โดย โรงเรียนนารีนุกูล

ขบวนรำที่ 9 เดือนเก้า "บุญข้าวประดับดิน" โดย คณะบริหาร ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

ขบวนรำที่ 10 เดือนสิบ "บุญข้าวสาก" โดย โรงเรียนปทุมวิทยากร

ขบวนรำที่ 11 เดือนสิบเด็ด "บุญออกพรรษา" โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ขบวนรำที่ 12 เดือนสิบสอง "บุญกฐิน" โดย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

เรียบเรียงโดย ไกด์อุบล

ขบวนฟ้อนรำ-งานแห่เทียน-อุบล-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511