guideubon

 

อุบลฯ เปิดงาน 118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน

เปิดงานแห่เทียนอุบล-2562-01.jpg

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562  “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 12–17 กรกฎาคม 2562 

เปิดงานแห่เทียนอุบล-2562-03.jpg

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหล่อหลอม รวมจิตใจ ในการรู้รักสามัคคี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี และประการสำคัญ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนโบราณ ปีนี้มีต้นเทียนเข้าประกวดทั้ง 3 ประเภท รวม 53 ต้น กิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน และกิจกรรมเทียนอุบลยลได้ทั้งเดือน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน และในบริเวณทุ่งศรีเมือง

เปิดงานแห่เทียนอุบล-2562-02.jpg

พื้นที่โดยรอบ ได้มีกิจกรรม ถนนสายเทียน สายธรรม การจัดทำอุโมงค์เทียน มหกรรมออมสิน ราชธานีแห่งความสุข ณ จังหวัดอุบลราชธานี วิถีชุมชน การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าไหม การทำเครื่องทองเหลือง การแห่และถวายเทียนพระราชทาน ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน และกิจกรรมเวียนเทียน การประกวดสาวงามเทียนพรรษา ประกวดหนูน้อยเทียนพรรษา การแสดงแสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน (แนวคิด “ฮีต – ฮอย”) และกิจกรรมงานเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน

เปิดงานแห่เทียนอุบล-2562-04.jpg

การจัดทำ MOU กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค โดยในปีนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดส่ง ขบวนแห่เรือพนมพระ เข้าร่วมในงานแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี การจัดนิทรรศการ “ธรรม เทียน ศิลป์” นอกจากนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากประเทศภูฏาน ส่งต้นเทียนเข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้ด้วย 

เปิดงานแห่เทียนอุบล-2562-05.jpg

เปิดงานแห่เทียนอุบล-2562-06.jpg

เปิดงานแห่เทียนอุบล-2562-07.jpg

เปิดงานแห่เทียนอุบล-2562-08.jpg

เปิดงานแห่เทียนอุบล-2562-09.jpg

เปิดงานแห่เทียนอุบล-2562-10.jpg

เปิดงานแห่เทียนอุบล-2562-11.jpg

เปิดงานแห่เทียนอุบล-2562-12.jpg

เปิดงานแห่เทียนอุบล-2562-13.jpg

เปิดงานแห่เทียนอุบล-2562-14.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511