guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ นำฮอย 118 ปี แห่เทียนพรรษาเมืองอุบลฯ

อาชีวะอุบล-แห่เทียนพรรษา-01.jpg

นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลราชธานีทุกปี ด้วยการแสดงรำร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน เพื่อเป็นรำลึก ย้อนฮอยประเพณี 118 ปี แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี

อาชีวะอุบล-แห่เทียนพรรษา-02.jpg

การแสดงภาคกลางวันชื่อชุดการแสดง “อาชีวะนำฮอย 118 ปี แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี” ใช้นักแสดงจำนวน 80 คน การแสดงชุดนี้ได้เล่าเรื่องผ่าน การร้องกาบเซิ้งบั้งไฟ เล่าเรื่องราวประเพณีแห่เทียนพรรษา ในสมัยก่อน มาจนถึงปัจจุบัน ขับร้องโดย ครูรัชตพร จารย์รัตน์ (ครูหมอลำปลาเค็ม) ซึ่งได้เล็งเห็นคุณค่าความไพเราะของจังหวะท่วงทำนองของดนตรีพื้นบ้าน กลองยาว ได้มีการออกแบบท่าฟ้อนรำ ที่มีความสวยงาม ที่แสดงถึง เอกลักษณ์เแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ความสนุกสนานและผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป

อาชีวะอุบล-แห่เทียนพรรษา-03.jpg

ส่วนภาคกลางคืนเป็นการแสดงในชื่อชุด “แตกบ้าน”ใช้นักแสดงจำนวน 40 คน ถ่ายทอดศิลปะความอ่อนช้อยสวยงามด้วยท่ารำประยุกต์ พร้อมจัดทำรถบุษบกอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี อย่างสวยงามเป็นประจำทุกๆ ปี โดยฝีมือคณะครู นักการภารโรง และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมในการตกแต่งขบวนรถ

อาชีวะอุบล-แห่เทียนพรรษา-04.jpg

นอกจากนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังร่วมกับชุมชนวัดแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และสายการบินไทยสมายล์ สนับสนุนการจัดทำต้นเทียนประเภทแกะสลักคุ้มวัดแสนสุขด้วยกลุ่มเยาวชนรุ่นเยาว์ นักเรียนสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายอัฐกร แก้วหาวงศ์ ศิลปินดีกรีแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีนี้ ร่วมกันรังสรรค์ผลงานแกะสลักเทียนพรรษาสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติจากรุ่นสู่รุ่น

ธรรม-เทียน-ศิลป์-01.jpg

พร้อมกันนี้ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียงและศิษย์เก่าศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ธรรม เทียน ศิลป์” (Dhamma candle Art) ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2562 ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ทั้งนี้มีกิจกรรม Work Shop ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกันของเหล่าศิลปินถ่ายทอดบรรยากาศการแกะสลักเทียนพรรษาของแต่ละคุ้มวัดออกมาเป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า ในระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 นี้

นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีที่งดงามและเลื่องชื่อของท้องถิ่นเมืองดอกบัวให้คงอยู่สืบไป

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511