guideubon

 

114 ปี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เปิดเมืองกินฟรี เตรียมบุญเข้าพรรษาเมืองอุบล ปี 2558

สติ๊กเกอร์มงคล-5.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี และ ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เข้าเทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ขึ้นในระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2558

เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดอุบลราชธานี ในห้วงเทศกาลงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2558 นี้ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรม “ เปิดเมือง เตรียมบุญเข้าพรรษาอุบล ปี 2558 ” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยจัดกิจกรรมกราบสักการะพระธาตุหนองบัว เยือนชุมชน คนทำเทียน การรณรงค์ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัด และสถานที่ตกแต่งต้นเทียนพรรษา โดยความร่วมมือของประชาชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อแสดงความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ในห้วงเทศกาลงานประเพณีเข้าพรรษา ปี 2558

และเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 114 ปี การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ททท. สำนักงานอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมพิเศษ ให้ประชาชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา ที่มาร่วมกิจกรรม “ เปิดเมือง เตรียมบุญเข้าพรรษาอุบล ปี 2558 ” ได้ร่วมรับประทานข้าวปุ้น (ขนมจีน) ฟรี โดยมีจำนวนของขนมจีน น้ำหนัก 114 กิโลกรัม เท่ากับวาระการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี น้ำดื่มจำนวน 2,558 ขวด จาก พี.บี. เบฟเวอเรจ และน้ำเต้าหู้ จากร้าน ”แหม่ม เต้าหู้ ” ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมของเมืองอุบล ให้บริการฟรีแก่ ประชาชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา ที่มาร่วมกิจกรรม “ เปิดเมือง เตรียมบุญเข้าพรรษาอุบล ปี 2558 ” ในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้

จึงขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป ร่วมงานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้วิถีชีวิต วิถีธรรม วิถีเทียน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอุบลราชธานี อันจะเป็นประสบการณ์ผ่านทางจิตใจที่ได้ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอุบล และเป็นการเพิ่ม “คุณค่า” ให้กับนักท่องเที่ยว ผ่านประสบการณ์จากการเดินทางมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ในห้วงเทศกาลงานแห่เทียนเข้าพรรษานี้

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511