กระดานข่าวชาวอุบล
http://www.guideubon.com/web/

ขอเชิญครูนักเรียนร่วมกิจจกรรมอบรมเทคโนโลยี@ราชภัฏอุบล
http://www.guideubon.com/web/viewtopic.php?f=7&t=41089
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  tumvb [ อาทิตย์ ก.พ. 25, 2018 11:37 am ]
หัวข้อกระทู้:  ขอเชิญครูนักเรียนร่วมกิจจกรรมอบรมเทคโนโลยี@ราชภัฏอุบล

ขอเชิญบุคลากรการศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการ

เปิดบ้านวิศวกรรมเครือข่าย@ราชภัฏอุบล วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เพื่อร่วมการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เปิดบ้านเทคโนคอม@ราชภัฏอุบล วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เพื่อร่วมการอบรมด้าน IOT

ภายในงานร่วมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ จากนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อบรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจจกรรมได้ผ่านระบบออนไลน์ https://goo.gl/KGKHSL
รับจำนวนจำกัด
สอบถามและติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้จากเพจ https://www.facebook.com/ct.register


เปิดบ้านเทคโนคอม@ราชภัฏอุบล
Techno-Com Ubon Rajabhat Open House 2018


รูปภาพ

จัดเต็มทั้งสาระและความสนุก กับกิจกรรมเปิดบ้านเทคโนคอม@ราชภัฏอุบล เลือกในสิ่งที่ใช่ เรียนในสิ่งที่ชอบ

วันที่จัดกิจกรรม: พุธที่ 28 มีนาคม 2561
การลงทะเบียน: ลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/KGKHSL
จำนวนที่รับ: 45 คน
ค่าใช้จ่าย: ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สถานที่จัด: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จัดโดย: สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กิจกรรม: Work Shop การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Arduino Board
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-09.30 พิธีเปิดงาน
09.30-10.30 การนำเสนอผลงานนวัตกรรมโดยนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 อบรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
12.00-13.00 พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 อบรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-15.45 อบรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
15.45-16.00 พิธีปิดและมอบในประกาศผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เนื้อหาการอบรม Work Shop
- Arduino Board และการติดตั้งใช้งาน
– พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
– การเขียนโปรแกรมใช้งานฟังก์ชั่นอินพุตเอาต์พุตดิจิตอล (Digital I/O)
– การเขียนโปรแกรมฟังก์ชั่นอินพุตเอาต์พุตอนาล็อก (Analog I/O)
– การสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม (Serial Port)
– การเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผล เช่น LED, รีเลย์ (Relay),
– การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แสดงผล
– การเชื่อมต่ออุปกรณ์นำเข้า เช่น สวิตช์ (Switch), เซนเซอร์ (Sensor), ตัวรับค่าจากแสง (LDR)
– การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นำเข้าเปิดบ้านวิศวกรรมเครือข่าย@ราชภัฏอุบล
Network Engineer Ubon Rajabhat Open House 2018


รูปภาพ

จัดเต็มทั้งสาระและความสนุก กับกิจกรรมเปิดบ้านวิศวกรรมเครือข่าย@ราชภัฏอุบล เลือกในสิ่งที่ใช่ เรียนในสิ่งที่ชอบ

วันที่จัดกิจกรรม: อังคารที่ 27 มีนาคม 2561
การลงทะเบียน: ลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/KGKHSL
จำนวนที่รับ: 10 ทีม (1 ทีมประกอบด้วย ครู 1 ท่าน นักเรียน 2 ท่าน) รวมไม่เกิน 30 คน
ค่าใช้จ่าย: ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สถานที่จัด: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จัดโดย: สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กิจกรรม: Work Shop การสร้างและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย RouterBoard
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-09.30 พิธีเปิดงาน
09.30-10.30 การนำเสนอผลงานนวัตกรรมโดยนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 อบรม การสร้างและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
12.00-13.00 พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 อบรม การสร้างและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-15.45 อบรม การสร้างและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
15.45-16.00 พิธีปิดและมอบในประกาศผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เนื้อหารการอบรม
- ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
- IP Address
- รู้จัก WebFig และ Winbox
- การควบคุมระยะไกล
- NAT
- DHCP
- ขั้นตอนการสร้างบริการในระบบเครือข่าย
- การตั้งค่าการให้บริการอินเทอร์เน็ต
- การให้บริการจัดสรร IP
- VLAN เบื้องต้น

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/