กระดานข่าวชาวอุบล
http://www.guideubon.com/web/

การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ ปี 2561
http://www.guideubon.com/web/viewtopic.php?f=7&t=40980
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  guideubon [ อังคาร มี.ค. 21, 2017 3:51 pm ]
หัวข้อกระทู้:  การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ ปี 2561

ความเคลื่อนไหว เรื่อง "การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ ปี 2561"
-----------------------------------
#เอามาฝากจากที่ประชุมฯ ใน 3 ประเด็น และโปรดติดตามกันต่อไป

1.เวลาจัดสอบ ปี พ.ศ. 2561

1.1 กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศกำหนดช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนของโรงเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 (ปลาย ก.พ.61) ก่อนการสอบ O-NET (ต้น มี.ค.61) และต้องไม่ตรงกับการจัดสอบ GAT/PAT และการจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

1.2 ช่วงเดือนมีนาคม 61 ต้องไม่มีการจัดกิจกรรมอื่นของสถานศึกษาหรือต้นสังกัดตรงกับวันสอบดังกล่าว

2.การออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "ระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่" จะครอบคลุมในเรื่อง 1) การบริหาร 1 คน 1 สิทธิ์ 2) การขอให้ส่งข้อมูลรับนักศึกษาเข้ารู้ระบบเคลียริ่งเฮาส์ และ 3) การขอให้ส่งข้อมูลรับนักศึกษาเข้าสู่ระบบกลาง

3. การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ ปี 2561 จะแบ่งการรับออกเป็น 5 รอบ ดังนี้

3.1 ครั้งที่ 1 "ระบบ Portfolio ไม่สอบข้อเขียน" (รับตรงโดยไม่มีการสอบ พิจารณาจากแฟ้มสะสมงานของนักเรียน และส่งข้อมูลไปเคลียริ่งเฮาส์)

3.2 ครั้งที่ 2 "ระบบโควตา สอบข้อเขียน" (รับตรงแบบใช้คะแนนสอบ ใช้คะแนนสอบจากส่วนกลาง และส่งข้อมูลไปเคลียริ่งเฮาส์)

3.3 ครั้งที่ 3 "ระบบรับตรงร่วมกัน" (สมัครสอบระบบกลางร่วมกันทั่วประเทศ นักเรียนเลือกได้ 4 สาขา โดยไม่ต้องเรียงลำดับ ระบบจะส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยพิจารณา และตอบรับหรือไม่ตอบรับกลับมาในระบบ (ทั้ง 4 สาขา) และประกาศผลคะแนน โดยนักเรียนทราบผลคะแนน)

3.4 ครั้งที่ 4 "ระบบ Admission"
(เป็นระบบ Admission เดิมที่สอบในปัจจุบัน นักเรียนเลือกได้ 4 สาขา แต่ต้องเรียงลำดับ ระบบจะประกาศผลสาขาที่ได้รับเพียงสาขาเดียว และหากใช้สิทธิ์แล้ว จะไม่มีสิทธิ์สมัครรับตรงอิสระ)

3.5 ครั้งที่ 5 "ระบบรับตรงอิสระ" (สมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัย และอาจมีการสอบวิชาเฉพาะเพิ่มเติมได้)
-----------------------------------

จาก fb ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผอ.สำนักทดสอบ สพฐ.

เจ้าของ:  guideubon [ จันทร์ เม.ย. 03, 2017 8:47 pm ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ ปี 2561

ไม่ทันไร--
ตารางEnt.ปี61 ออกมาล่ะ
น้องๆเตรียมตัวดีๆนะคะ

cr. Mam Mudmee

ไฟล์แนป:
ตาราง Ent 61.jpg
ตาราง Ent 61.jpg [ 14.33 KiB | เปิดดู 5563 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 23, 2017 6:25 pm ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ ปี 2561

อัปเดต!! เส้นทางสู่มหา'ลัย เด็ก 61 ล่าสุดจาก ที่ประชุม ทปอ. 23/04/60

วันนี้ ( 23 เม.ย. ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต ซึ่งมีการแถลงข่าวการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 ได้ทำการแถลงข่าวเกี่ยวกับ " การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 " โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. และผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รักษาการเลขาธิการ ทปอ. ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี 2561

- นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือกสามารถสละสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- สถาบันอุดมการศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของนักเรียน

โดยกำหนดการสอบวิชาต่างๆแบ่งเป็น ดังนี้
- GAT - PAT 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
- O-NET 3 - 4 มีนาคม 2561
- วิชาสามัญ 17-18 มีนาคม 2561

โดยการสอบวิชาเฉพาะต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดสอบเองต้องไม่เป็นวิชาที่ทับซ้อนกับข้อสอบกลาง โดยการจัดสอบจะต้องอยู่ในช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน 2561 เท่านั้น ซึ่งความชัดเจนของกำหนดการรวมถึงสัดส่วนองค์ประกอบวิชา่ในการคัดเลือกต่างๆ ทางทปอ. จะประกาศเป็นทางการวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ของ ทปอ.


รอบการรับสมัคร

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมการศึกษา

ครั้งที่ 1/1
ประกาศรับและคัดเลือก 1 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผล 22 ธันวาคม 2560

ครั้งที่ 1/2
ประกาศรับและคัดเลือก 22 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผล 26 มีนาคม 2561

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื่นที่หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ สถาบันอุดมการศึกษาประกาศเกณฑ์การสอบ ยื่นใบสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมการศึกษา

- รับสมัครและดำเนินการ ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561
- ประกาศผล 8 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สำหรับนักเรียนในโครงการ กสพท. โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหน่วยการในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน

- รับสมัคร 9 - 13 พฤษภาคม 2561
- ประกาศผล 8 มิถุนายน 2561

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission สำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยกลางในรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ

- รับสมัคร 6-10 มิถุนายน 2561
- ประกาศผล 13 กรกฏาคม 2561

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง
- เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฏาคม

การยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House

1. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ต้องการในระบบกลางของ ทปอ. รอบใดรอบหนึ่งได้เพียง 1 ครั้ง

2. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์แล้วต้องการสละสิทธิ์ในรอบต่อรอบที่ผ่านมา ให้แจ้งสิทธิ์กับสถาบันอุดมศึกษาที่รับเข้าหรือผ่านระบบการรับเรื่องจากส่วนกลางจัดการส่งให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการสละสิทธิ์ ให้ทันในเวลาที่กำหนด แล้วสมัครรอบต่อไปตามเวลาที่กำหนด

3. ผู้สมัครไม่ยืนยันสิทธิ์ หรือ เลือก "การสละสิทธิ์" สามาราถสมัครในรอบต่อ ๆ ไปได้

ไฟล์แนป:
เอ็นทรานซ์ 2561.jpg
เอ็นทรานซ์ 2561.jpg [ 73.92 KiB | เปิดดู 5399 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ จันทร์ เม.ย. 24, 2017 6:08 pm ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ ปี 2561

ปฏิทิน กสพท.61 :roll:

ไฟล์แนป:
ปฏิทิน กสพท 61.jpg
ปฏิทิน กสพท 61.jpg [ 34.21 KiB | เปิดดู 4433 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ จันทร์ พ.ค. 08, 2017 9:32 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ ปี 2561

TIMELINE ระบบนิสิตนักศึกษา ปี 2561

ไฟล์แนป:
timeline-มหาวิทยาลัย-2561.jpg
timeline-มหาวิทยาลัย-2561.jpg [ 174.99 KiB | เปิดดู 4187 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/