กระดานข่าวชาวอุบล

ไกด์อุบล : พาเที่ยวเมืองอุบล อย่างคนอุบลเที่ยว
วันเวลาปัจจุบัน พุธ พ.ย. 14, 2018 10:46 am

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 221 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  ต่อไป
เจ้าของ ข้อความ
โพสต์เมื่อ: ศุกร์ ก.ค. 27, 2012 9:15 am 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อกำเนิดจากการที่ได้รับพระราชดำริ
เมื่อวัน11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ที่พระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลองที่
เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองต่อไป โดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ใช้สอย ไม้ผล ไม้เชื้อเพลิง
ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนคงความชุ่มชื้นเอาไว้เป็นประโยชน์อย่างที่ 4 และ
พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลัก โดยต้นทางเป็นการศึกษาสภาพพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำลำธารและ
ปลายทางเป็นการศึกษาด้านการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆ ผสมกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม
ด้านปศุสัตว์และโคนม และด้านเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎร
ที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆในศูนย์ฯ แล้วนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไป
ดังมีพระราชดำริว่า "ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทำหน้าที่เสมือน "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" หรืออีกนัย
หนึ่งเป็น "สรุปผลการพัฒนา" ที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้"


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: ศุกร์ ก.ค. 27, 2012 9:25 am 
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: ศุกร์ ก.ค. 27, 2012 9:31 am 
วงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: จันทร์ ก.ค. 30, 2012 7:37 am 
๑. ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
๒. พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของนักพัฒนา เพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้
๓. พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน ได้อยู่อย่างมีความสุข
๔. พระองค์ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำมาแก้ไขปัญหาความยากจน
๕. ไม่มีประเทศไหนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ เทียบเท่าประเทศไทยเราแล้ว


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: จันทร์ ก.ค. 30, 2012 9:37 am 
เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้ ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: จันทร์ ก.ค. 30, 2012 9:41 am 
นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดย ตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: จันทร์ ก.ค. 30, 2012 9:42 am 
พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่าง ให้แก่ข้าราชการ ไปใช้เป็นแนวทาง การปฏิบัติราชกา ร มุ่งเน้นทำประโย ชน์แก่สังคม แก่ประชาชน และประเทศชาติอย ่างจริงจังและต่ อเนื่อง


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: อังคาร ก.ค. 31, 2012 8:30 am 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ร.๓๑ พัน.๑ รอ.


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: อังคาร ก.ค. 31, 2012 11:45 am 
" ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้
นอกจากการมีความสุขร่วมกัน

ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น"

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหมอม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ กองกำลังพล กองบัญชาการช่วยรบที่


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: ศุกร์ ส.ค. 03, 2012 10:40 am 
พระทรงเป็น ยศยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด วิทยา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหาราช ครองใจ ไทยทุกดวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ กรมรบพิเศษที่ ๕


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: ศุกร์ ส.ค. 03, 2012 5:21 pm 
คนไทยโชคดีที่มีในหลวง ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: พุธ ส.ค. 08, 2012 8:47 am 
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. ส.ค. 09, 2012 11:26 am 
1.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
2.ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
3.หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
4.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
5. เรารักพระเจ้าอยู่หัว


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
 หัวข้อกระทู้: ข้อความเทิดทูนสถาบัน
โพสต์เมื่อ: อังคาร ส.ค. 14, 2012 9:17 am 
1.ไม่มีแผ่นดินไหนที่อบอุ่นเท่าประเทศไทยเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระเมตาต่อราษฎรทุกหมู่เหล่า
2.ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายแข็งแรง
3.ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี
4.ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต
5.พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: อังคาร ส.ค. 14, 2012 9:51 am 
1.ไม่มีแผ่นดินไหนที่อบอุ่นเท่าประเทศไทยเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระเมตาต่อราษฎรทุกหมู่เหล่า
2.ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายแข็งแรง
3.ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี
4.ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต
5.พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: พุธ ส.ค. 15, 2012 2:06 pm 
1.ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต
2.พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย
3.สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือสถาบันพระมหากษัตริย์
4.ไม่มีแผ่นดินไหนที่อบอุ่นเท่าประเทศไทยเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระ
เมตตาต่อราษฎรทุกหมู่เหล่า
5.ทรงเป็นแสงเทียนส่องทางให้ชาวไทยในทุกสถานการณ์


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: จันทร์ ส.ค. 20, 2012 10:59 am 
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: จันทร์ ส.ค. 20, 2012 11:05 am 
วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: พุธ ส.ค. 22, 2012 11:11 am 
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: พุธ ส.ค. 22, 2012 2:12 pm 
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
นศท.วิฑูรย์ บุญศรี โรงเรียนนารีนุกูล


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: อาทิตย์ ส.ค. 26, 2012 11:55 am 

การเผยแพร่ข้อความต่อต้านข้อความการหมิ่นสถาบัน
๑๐ ข้อความ

- พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
- พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
- ในหลวงท่านทรงห่วงใยชาวไทยทั้งแผ่นดินเอาใจใส่ทุกคนให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขร่มเย็นเมื่อมีทุกข์ภัยธรรมชาติที่รุนแรงท่านทรงรีบให้ความช่วยเหลือและแก้ไข
- ในหลวงท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาโดยที่พระองค์ท่านทรงเป็นนักคิดนักเขียนนักประดิษฐ์นักวิจัยเพื่อให้ประชาชนชาวไทย มีความสะดวกสบายมีความอยู่ดีกินดีเช่นการทำฝนเทียมกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
- ข้าพเจ้าเมื่อยังเล็กพอจำความได้ก็รู้จักและเห็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฝาผนังบ้านไม้เก่าๆของบ้านคุณตาคุณยายและไปเที่ยวเล่นบ้านเพื่อนบ้านจะเห็นทุกหลังคาเรือนมีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งตอนนั้นข้าพเจ้าเข้าใจอย่างเดียวว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยและประชาชนชาวไทยล้วนแต่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
เมื่อมาถึงวันนี้ข้าพเจ้าจึงได้เข้าใจและสัมผัสได้กับความรู้สึกของความจงรักภักดีของประชาชนคนไทยที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรของพระองค์ท่านจะเห็นได้จากพระองค์-ท่านได้ทรงอุทิศเวลาเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรทรงประกอบพระราชกรณียกิจในทุกด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขความเจริญรุ่งเรืองแก่ราษฎรและประเทศชาติพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมีหลายแขนงครอบคลุมไปทั่วทุกภูมิภาคก่อให้เกิดโครงการต่างๆนับพันโครงการนอกจากนี้ยังได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นกองทุนหรือมูลนิธิเพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆอีกเป็นจำนวนมากมาย
- พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่๙แห่งราชอาณาจักรีที่พระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯเนื่องในพระราชพิธีและโอกาสวาระต่างๆนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งเป็นอมตะวาจาที่ประทับใจและสามารถพิสูจน์ได้ตลอดจนมีความทันยุคทันสมัยอยู่เสมอรวมทั้งเป็นอุทาหรณ์คติสอนใจให้มั่นคงในความดีงามมิให้หวั่นไหวต่ออุปสรรคและความชั่วร้ายเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ผู้ที่น้อมเกล้าฯอันเชิญไปปฏิบัติ
- ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์นั้นพระองค์ได้มีพระราช-กรณียกิจมากมายหลายด้านได้แก่ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบทด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขด้านการศาสนาด้านวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพระองค์ทรงตรากตรำเสียสละทุ่มเทพระวรกายมุ่งมั่นแก้ปัญหาอันนำมาสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยรวมทั้งพระองค์ท่านทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการพัฒนาทรงให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาคนให้อยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองและได้พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของพสกนิกรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ
- ในหลวงทรงเสียสละทุกอย่างเพื่อประชาชนชาวไทยทรงทำงานหนักมาตลอดนับแต่พระองค์ทรงครองราชย์ทั้งๆที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำเลยท่านรักประชาชนของท่านท่านจึงทรงงานหนักขนาดนี้
- ในหลวงทรงเสียสละทุกอย่างเพื่อประชาชนชาวไทยทรงทำงานหนักมาตลอดนับแต่พระองค์ทรงครองราชย์ทั้งๆที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำเลยท่านรักประชาชนของท่านท่านจึงทรงงานหนักขนาดนี้
- พระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์ท่านได้สร้างคลองลัดโพธิ์ทำให้ประชาชนในเขตกระเพาะหมูของอำเภอพระประแดงไม่ต้องเป็นทุกข์กับปัญหาน้ำท่วมอีกต่อไปข้าพเจ้าก็เป็นประชาชนคนหนึ่งในเขตกระเพาะหมูอำเภอพระประแดงข้าพเจ้ารักในหลวงมากกว่าสิ่งใด

การเผยแพร่ข้อความต่อต้านข้อความการหมิ่นสถาบัน
๑๐ ข้อความ- ข้าพเจ้ารักในหลวงโดยตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและความสะดวก
- ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าที่ให้ตั้งมั่นในความสุจริตการดำเนินชีวิตตามแบบท่านเป็นการแสดงความจงรักภัคดีของข้าพเจ้า
- สอดส่องดูแลปกป้องและป้องกันมิให้มีการพูดจาจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันและพระองค์หรือพระบรมวงศานุวงษ์อันเนื่องมาจากความแตกแยกทางความคิดและปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน
- ศึกษาปฏิบัติและเผยแพร่พระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวให้กับบุตรหลานคนใกล้ชิด
- ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมายวัฒนธรรมจารีตและประเพณี
- ปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ความพอประมาณมีเหตุผลมีกันที่ดีภูมิคุ้มกันที่ดีเพราะปรัชญาดังกล่าวจะทำให้เกิดพออยู่พอกินและอยู่ดีมีสุขต่อไปประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่ง
- ในหลวงเป็นสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยรบรวมไทยให้เป็นปึกแผ่นมีความมั่นคง
- จะจงรักภักดีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ของเราชาวไทยทุกคน
- เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
- "ร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน"


การเผยแพร่ข้อความต่อต้านข้อความการหมิ่นสถาบัน
๑๐ ข้อความ
- จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
- ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
- จะจงรักภักดีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ของเราชาวไทยทุกคน
- เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร มีสุขภาพพระวรกายแข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือสิ่งอื่นใด
- จะยากดีมีจน เราก็คนไทย จงเทิดไท้ สถาบันพระมหากษัตริย์
- จะจงรักภักดีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ของเราชาวไทยทุกคน
- เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
- จะจงรักภักดีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ของเราชาวไทยทุกคน
- เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

การเผยแพร่ข้อความต่อต้านข้อความการหมิ่นสถาบัน
๑๐ ข้อความ- ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพอย่างมาก ห้ามดูหมิ่นเด็ดขาด
- พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพอย่างมาก ห้ามดูหมิ่นเด็ดขาด
- พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต
- ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
- ในหลวงของปวงชนชาวไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระชวรเร็วๆวันเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่การพัฒนาการศึกษาของไทย พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาของชาติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
- พวกเรามีความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทย ที่มีทุกอย่างพร้อมสรรพบนแผ่นดินนี้ และที่สำคัญที่สุดคือพวกเรามีพระมหากษัตริย์ที่รักเหล่าพสกนิกรเยี่ยงบุตรในอุทร ทรงคิดและทรงงานเพื่อพวกราทุกคนตลอดมา หลายสิบปี “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
- พ่อเกิดมาเหมือนฟ้ามาโปรดราษฎร์ พ่อสามารถบั่นบุกดับทุกข์เข็ญ พ่อคือองค์มิ่งขวัญพระจันทร์เพ็ญ พ่อลอยเด่นสถิตในหัวใจชน เราพี่น้องผองไทยภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่งขวัญชาติปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบแทบบาทด้วยอวยพรชัย เทพทั่วไทยโปรดคุ้มครองพ่อของเรา

การเผยแพร่ข้อความต่อต้านข้อความการหมิ่นสถาบัน
๑๐ ข้อความ

- ในหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข พระพ่อหลวงผู้ไม่เคยทอดทิ้งคนไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนคนไทยชั่วนิรันดร์
- ขอให้พระองค์มีพระชนมพรรษายิ่งยืนยานและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดชั่วกาลนาน
- ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
- พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
- ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย เพราะเรามีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงปวงประชา
- ทรงมองเห็นทุกความทุกข์ร้อนของปวงประชา คงไม่มีคำใดที่จะบรรยายความรู้สึกของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ทรงรักและห่วงประชาชนทุกคน พระองค์ทรงคิดค้นและพัฒนาประเทศให้มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนทุกคนรักพระองค์ตลอด ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
- ทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่การพัฒนาการศึกษาของไทย พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาของชาติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดมา
การเผยแพร่ข้อความต่อต้านข้อความการหมิ่นสถาบัน
๑๐ ข้อความ- พระองค์ทรงเป็นมหากษัตริย์ ที่ปกครองชนชาวไทยให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสถาบันของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากประชวรโดยไว
- พวกเรามีความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทย ที่มีทุกอย่างพร้อมสรรพบนแผ่นดินนี้ และที่สำคัญที่สุดคือพวกเรามีพระมหากษัตริย์ที่รักเหล่าพสกนิกรเยี่ยงบุตรในอุทร ทรงคิดและทรงงานเพื่อพวกราทุกคนตลอดมา หลายสิบปี “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
- ในโลกนี้คงมีแต่ผืนแผ่นดินไทยเท่านั้น ที่เป็นแห่งเดียวในโลก ซึ่งองค์เหนือหัวจะเสด็จไปเยี่ยมราษฎรถึงเรือนชานบ้านช่อง เพื่อรับทราบและทรงแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากทั้งปวงของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง
-. เราคนไทยควรน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงขอให้เกิดความสามัคคีและเห็นแก่ประเทศชาติ
- บรรพบุรุษของไทยได้ปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
- ขอเดชะพระบารมีปกเกล้า ปวงข้าเจ้าชาวไทยทุกแหล่งหล้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชันษา เป็นมิ่งขวัญปวงประชาชนชาติไทย การอยู่รอดปลอดภัยไทยทั้งชาติ ฝ่าพระบาทมหากษัตริย์นิรัตติศัย ทรงปราณีปกป้องผองภัย ให้ชาติไทยร่มเย็นเป็นสุขกัน
- พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
- พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
- ในหลวงท่านทรงห่วงใยชาวไทยทั้งแผ่นดินเอาใจใส่ทุกคนให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขร่มเย็นเมื่อมี
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภพให้การส่งเสริมสนับสนุนศาสนาทุกศาสนาตามความเชื่อของประชาชนทุกศาสนา

การเผยแพร่ข้อความต่อต้านข้อความการหมิ่นสถาบัน
๑๐ ข้อความ

- ทุกข์ภัยธรรมชาติที่รุนแรงท่านทรงรีบให้ความช่วยเหลือและแก้ไขในยามที่มีเรื่องเดือดร้อนในหลวงท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาโดยที่พระองค์ท่านทรงเป็นนักคิดนักเขียนนักประดิษฐ์นักวิจัยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยขอพระองค์ท่านมีความสะดวกสบายมีความอยู่ดีกินดีเช่นการทำฝนเทียมกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นต้น
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักคิดนักพัฒนาและนักแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความอยู่ดีกินดีดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืน
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักและห่วงใยประชาชนของพระองค์ดังจะเห็นได้จากพระองค์และพระบรมวงศ์ศานุวงค์เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อทราบความเป็นอยู่ของประชาชนและคิดแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อยู่ย่างมีความสุข
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชโดยธรรมโดยยึดหลักธรรมตามคำสอนทางพุทธศาสนาหลักทศพิศราชธรรมอันเป็นหลักธรรมของพระราชาในการปกครองบ้านเมืองให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดังที่พระองค์ได้ทรงพระราชท่านแก่พสกนิกรในคราวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า“เราจะครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม”ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าบ้านเมืองของเราเกิดความร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน
- พระองค์ท่านทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่า“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดินไทยข้าพเจ้าขอแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนพระเกียรติคุณพร้อมทั้งจะน้อมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและวิถีชีวิตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระมหาเศวตฉัตรพระบารมีปกเกล้าแผ่ไพศาลสืบชาติสืบแผ่นดินเป็นอนันตกาลสืบไป
- ข้าพเจ้ารักในหลวงโดยตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและความสะดวก
- ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าที่ให้ตั้งมั่นในความสุจริตการดำเนินชีวิตตามแบบท่านเป็นการแสดงความจงรักภัคดีของข้าพเจ้า
- สอดส่องดูแลปกป้องและป้องกันมิให้มีการพูดจาจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันและพระองค์หรือพระบรมวงศานุวงษ์อันเนื่องมาจากความแตกแยกทางความคิดและปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน
- ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมายวัฒนธรรมจารีตและประเพณี


การเผยแพร่ข้อความต่อต้านข้อความการหมิ่นสถาบัน
๗ ข้อความ

- ปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ความพอประมาณมีเหตุผลมีกันที่ดีภูมิคุ้มกันที่ดีเพราะปรัชญาดังกล่าวจะทำให้เกิดพออยู่พอกินและอยู่ดีมีสุขต่อไปประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่ง
- ในหลวงเป็นสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยรบรวมไทยให้เป็นปึกแผ่นมีความมั่นคง
- จะจงรักภักดีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ของเราชาวไทยทุกคน
- เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
- ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
- ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร มีสุขภาพพระวรกายแข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือสิ่งอื่นใด


รวม ๘๗ ข้อความ


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: อาทิตย์ ส.ค. 26, 2012 11:56 am 

การเผยแพร่ข้อความต่อต้านข้อความการหมิ่นสถาบัน
๑๐ ข้อความ

- พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
- พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
- ในหลวงท่านทรงห่วงใยชาวไทยทั้งแผ่นดินเอาใจใส่ทุกคนให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขร่มเย็นเมื่อมีทุกข์ภัยธรรมชาติที่รุนแรงท่านทรงรีบให้ความช่วยเหลือและแก้ไข
- ในหลวงท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาโดยที่พระองค์ท่านทรงเป็นนักคิดนักเขียนนักประดิษฐ์นักวิจัยเพื่อให้ประชาชนชาวไทย มีความสะดวกสบายมีความอยู่ดีกินดีเช่นการทำฝนเทียมกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
- ข้าพเจ้าเมื่อยังเล็กพอจำความได้ก็รู้จักและเห็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฝาผนังบ้านไม้เก่าๆของบ้านคุณตาคุณยายและไปเที่ยวเล่นบ้านเพื่อนบ้านจะเห็นทุกหลังคาเรือนมีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งตอนนั้นข้าพเจ้าเข้าใจอย่างเดียวว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยและประชาชนชาวไทยล้วนแต่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
เมื่อมาถึงวันนี้ข้าพเจ้าจึงได้เข้าใจและสัมผัสได้กับความรู้สึกของความจงรักภักดีของประชาชนคนไทยที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรของพระองค์ท่านจะเห็นได้จากพระองค์-ท่านได้ทรงอุทิศเวลาเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรทรงประกอบพระราชกรณียกิจในทุกด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขความเจริญรุ่งเรืองแก่ราษฎรและประเทศชาติพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมีหลายแขนงครอบคลุมไปทั่วทุกภูมิภาคก่อให้เกิดโครงการต่างๆนับพันโครงการนอกจากนี้ยังได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นกองทุนหรือมูลนิธิเพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆอีกเป็นจำนวนมากมาย
- พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่๙แห่งราชอาณาจักรีที่พระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯเนื่องในพระราชพิธีและโอกาสวาระต่างๆนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งเป็นอมตะวาจาที่ประทับใจและสามารถพิสูจน์ได้ตลอดจนมีความทันยุคทันสมัยอยู่เสมอรวมทั้งเป็นอุทาหรณ์คติสอนใจให้มั่นคงในความดีงามมิให้หวั่นไหวต่ออุปสรรคและความชั่วร้ายเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ผู้ที่น้อมเกล้าฯอันเชิญไปปฏิบัติ
- ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์นั้นพระองค์ได้มีพระราช-กรณียกิจมากมายหลายด้านได้แก่ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบทด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขด้านการศาสนาด้านวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพระองค์ทรงตรากตรำเสียสละทุ่มเทพระวรกายมุ่งมั่นแก้ปัญหาอันนำมาสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยรวมทั้งพระองค์ท่านทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการพัฒนาทรงให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาคนให้อยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองและได้พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของพสกนิกรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ
- ในหลวงทรงเสียสละทุกอย่างเพื่อประชาชนชาวไทยทรงทำงานหนักมาตลอดนับแต่พระองค์ทรงครองราชย์ทั้งๆที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำเลยท่านรักประชาชนของท่านท่านจึงทรงงานหนักขนาดนี้
- ในหลวงทรงเสียสละทุกอย่างเพื่อประชาชนชาวไทยทรงทำงานหนักมาตลอดนับแต่พระองค์ทรงครองราชย์ทั้งๆที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำเลยท่านรักประชาชนของท่านท่านจึงทรงงานหนักขนาดนี้
- พระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์ท่านได้สร้างคลองลัดโพธิ์ทำให้ประชาชนในเขตกระเพาะหมูของอำเภอพระประแดงไม่ต้องเป็นทุกข์กับปัญหาน้ำท่วมอีกต่อไปข้าพเจ้าก็เป็นประชาชนคนหนึ่งในเขตกระเพาะหมูอำเภอพระประแดงข้าพเจ้ารักในหลวงมากกว่าสิ่งใด

การเผยแพร่ข้อความต่อต้านข้อความการหมิ่นสถาบัน
๑๐ ข้อความ- ข้าพเจ้ารักในหลวงโดยตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและความสะดวก
- ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าที่ให้ตั้งมั่นในความสุจริตการดำเนินชีวิตตามแบบท่านเป็นการแสดงความจงรักภัคดีของข้าพเจ้า
- สอดส่องดูแลปกป้องและป้องกันมิให้มีการพูดจาจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันและพระองค์หรือพระบรมวงศานุวงษ์อันเนื่องมาจากความแตกแยกทางความคิดและปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน
- ศึกษาปฏิบัติและเผยแพร่พระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวให้กับบุตรหลานคนใกล้ชิด
- ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมายวัฒนธรรมจารีตและประเพณี
- ปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ความพอประมาณมีเหตุผลมีกันที่ดีภูมิคุ้มกันที่ดีเพราะปรัชญาดังกล่าวจะทำให้เกิดพออยู่พอกินและอยู่ดีมีสุขต่อไปประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่ง
- ในหลวงเป็นสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยรบรวมไทยให้เป็นปึกแผ่นมีความมั่นคง
- จะจงรักภักดีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ของเราชาวไทยทุกคน
- เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
- "ร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน"


การเผยแพร่ข้อความต่อต้านข้อความการหมิ่นสถาบัน
๑๐ ข้อความ
- จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
- ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
- จะจงรักภักดีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ของเราชาวไทยทุกคน
- เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร มีสุขภาพพระวรกายแข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือสิ่งอื่นใด
- จะยากดีมีจน เราก็คนไทย จงเทิดไท้ สถาบันพระมหากษัตริย์
- จะจงรักภักดีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ของเราชาวไทยทุกคน
- เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
- จะจงรักภักดีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ของเราชาวไทยทุกคน
- เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

การเผยแพร่ข้อความต่อต้านข้อความการหมิ่นสถาบัน
๑๐ ข้อความ- ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพอย่างมาก ห้ามดูหมิ่นเด็ดขาด
- พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพอย่างมาก ห้ามดูหมิ่นเด็ดขาด
- พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต
- ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
- ในหลวงของปวงชนชาวไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระชวรเร็วๆวันเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่การพัฒนาการศึกษาของไทย พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาของชาติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
- พวกเรามีความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทย ที่มีทุกอย่างพร้อมสรรพบนแผ่นดินนี้ และที่สำคัญที่สุดคือพวกเรามีพระมหากษัตริย์ที่รักเหล่าพสกนิกรเยี่ยงบุตรในอุทร ทรงคิดและทรงงานเพื่อพวกราทุกคนตลอดมา หลายสิบปี “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
- พ่อเกิดมาเหมือนฟ้ามาโปรดราษฎร์ พ่อสามารถบั่นบุกดับทุกข์เข็ญ พ่อคือองค์มิ่งขวัญพระจันทร์เพ็ญ พ่อลอยเด่นสถิตในหัวใจชน เราพี่น้องผองไทยภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่งขวัญชาติปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบแทบบาทด้วยอวยพรชัย เทพทั่วไทยโปรดคุ้มครองพ่อของเรา

การเผยแพร่ข้อความต่อต้านข้อความการหมิ่นสถาบัน
๑๐ ข้อความ

- ในหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข พระพ่อหลวงผู้ไม่เคยทอดทิ้งคนไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนคนไทยชั่วนิรันดร์
- ขอให้พระองค์มีพระชนมพรรษายิ่งยืนยานและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดชั่วกาลนาน
- ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
- พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
- ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย เพราะเรามีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงปวงประชา
- ทรงมองเห็นทุกความทุกข์ร้อนของปวงประชา คงไม่มีคำใดที่จะบรรยายความรู้สึกของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ทรงรักและห่วงประชาชนทุกคน พระองค์ทรงคิดค้นและพัฒนาประเทศให้มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนทุกคนรักพระองค์ตลอด ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
- ทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่การพัฒนาการศึกษาของไทย พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาของชาติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดมา
การเผยแพร่ข้อความต่อต้านข้อความการหมิ่นสถาบัน
๑๐ ข้อความ- พระองค์ทรงเป็นมหากษัตริย์ ที่ปกครองชนชาวไทยให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสถาบันของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากประชวรโดยไว
- พวกเรามีความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทย ที่มีทุกอย่างพร้อมสรรพบนแผ่นดินนี้ และที่สำคัญที่สุดคือพวกเรามีพระมหากษัตริย์ที่รักเหล่าพสกนิกรเยี่ยงบุตรในอุทร ทรงคิดและทรงงานเพื่อพวกราทุกคนตลอดมา หลายสิบปี “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
- ในโลกนี้คงมีแต่ผืนแผ่นดินไทยเท่านั้น ที่เป็นแห่งเดียวในโลก ซึ่งองค์เหนือหัวจะเสด็จไปเยี่ยมราษฎรถึงเรือนชานบ้านช่อง เพื่อรับทราบและทรงแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากทั้งปวงของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง
-. เราคนไทยควรน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงขอให้เกิดความสามัคคีและเห็นแก่ประเทศชาติ
- บรรพบุรุษของไทยได้ปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
- ขอเดชะพระบารมีปกเกล้า ปวงข้าเจ้าชาวไทยทุกแหล่งหล้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชันษา เป็นมิ่งขวัญปวงประชาชนชาติไทย การอยู่รอดปลอดภัยไทยทั้งชาติ ฝ่าพระบาทมหากษัตริย์นิรัตติศัย ทรงปราณีปกป้องผองภัย ให้ชาติไทยร่มเย็นเป็นสุขกัน
- พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
- พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
- ในหลวงท่านทรงห่วงใยชาวไทยทั้งแผ่นดินเอาใจใส่ทุกคนให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขร่มเย็นเมื่อมี
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภพให้การส่งเสริมสนับสนุนศาสนาทุกศาสนาตามความเชื่อของประชาชนทุกศาสนา

การเผยแพร่ข้อความต่อต้านข้อความการหมิ่นสถาบัน
๑๐ ข้อความ

- ทุกข์ภัยธรรมชาติที่รุนแรงท่านทรงรีบให้ความช่วยเหลือและแก้ไขในยามที่มีเรื่องเดือดร้อนในหลวงท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาโดยที่พระองค์ท่านทรงเป็นนักคิดนักเขียนนักประดิษฐ์นักวิจัยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยขอพระองค์ท่านมีความสะดวกสบายมีความอยู่ดีกินดีเช่นการทำฝนเทียมกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นต้น
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักคิดนักพัฒนาและนักแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความอยู่ดีกินดีดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืน
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักและห่วงใยประชาชนของพระองค์ดังจะเห็นได้จากพระองค์และพระบรมวงศ์ศานุวงค์เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อทราบความเป็นอยู่ของประชาชนและคิดแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อยู่ย่างมีความสุข
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชโดยธรรมโดยยึดหลักธรรมตามคำสอนทางพุทธศาสนาหลักทศพิศราชธรรมอันเป็นหลักธรรมของพระราชาในการปกครองบ้านเมืองให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดังที่พระองค์ได้ทรงพระราชท่านแก่พสกนิกรในคราวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า“เราจะครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม”ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าบ้านเมืองของเราเกิดความร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน
- พระองค์ท่านทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่า“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดินไทยข้าพเจ้าขอแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนพระเกียรติคุณพร้อมทั้งจะน้อมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและวิถีชีวิตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระมหาเศวตฉัตรพระบารมีปกเกล้าแผ่ไพศาลสืบชาติสืบแผ่นดินเป็นอนันตกาลสืบไป
- ข้าพเจ้ารักในหลวงโดยตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและความสะดวก
- ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าที่ให้ตั้งมั่นในความสุจริตการดำเนินชีวิตตามแบบท่านเป็นการแสดงความจงรักภัคดีของข้าพเจ้า
- สอดส่องดูแลปกป้องและป้องกันมิให้มีการพูดจาจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันและพระองค์หรือพระบรมวงศานุวงษ์อันเนื่องมาจากความแตกแยกทางความคิดและปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน
- ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมายวัฒนธรรมจารีตและประเพณี


การเผยแพร่ข้อความต่อต้านข้อความการหมิ่นสถาบัน
๗ ข้อความ

- ปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ความพอประมาณมีเหตุผลมีกันที่ดีภูมิคุ้มกันที่ดีเพราะปรัชญาดังกล่าวจะทำให้เกิดพออยู่พอกินและอยู่ดีมีสุขต่อไปประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่ง
- ในหลวงเป็นสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยรบรวมไทยให้เป็นปึกแผ่นมีความมั่นคง
- จะจงรักภักดีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ของเราชาวไทยทุกคน
- เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
- ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
- ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร มีสุขภาพพระวรกายแข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือสิ่งอื่นใด


รวม ๘๗ ข้อความ


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. ส.ค. 30, 2012 10:21 am 
ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. ส.ค. 30, 2012 10:27 am 
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. ส.ค. 30, 2012 10:33 am 
พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจนทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 221 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 17 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
cron
POWERED_BY
Thai language by phpBBThailand.com