กระดานข่าวชาวอุบล

ไกด์อุบล : พาเที่ยวเมืองอุบล อย่างคนอุบลเที่ยว
วันเวลาปัจจุบัน พุธ ต.ค. 17, 2018 7:01 am

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 10 โพสต์ ] 
เจ้าของ ข้อความ
โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. ม.ค. 31, 2013 11:13 pm 
ออฟไลน์
สมาชิกใหม่ ไกด์อุบล
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. มิ.ย. 24, 2010 8:16 pm
โพสต์: 47
จริงหรือตัดต่อ
จากข่าวไทยรัฐทางพระบอกตัดต่อ
http://www.thairath.co.th/content/life/323832

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
โพสต์เมื่อ: เสาร์ ก.พ. 02, 2013 4:15 pm 
ออฟไลน์
จอมพลไกด์อุบล
จอมพลไกด์อุบล
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ ก.ค. 19, 2008 3:57 pm
โพสต์: 4385
ที่อยู่: วารินชำราบ
จะจริงหรือตัดต่อ คนในภาพน่ารู้ดีทีสุด รู้ตัวเองที่สุด
ขอลอกมาให้อ่านครับ

ความมหัศจรรย์แห่งพระธรรมวินัย
ความมหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาอีกลักษณะหนึ่ง? ซึ่งท่านเปรียบเหมือนมหาสมุทรที่มีคุณลักษณะสำคัญ ๘ ประการ ด้วยกัน คือ

ประการที่ ๑ มหาสมุทรมีความลาดลุ่มลึกลงไปตามลำดับไม่โกรกชันเหมือนเหว เปรียบเสมือนกุลบุตรทั้งหลายที่มุ่งหมายบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเป็นพระ ภิกษุ? โดยมุ่งหวังที่จะยกตนเองให้เหนือกว่าชาวบ้านด้วยเครื่องประดับล้ำค่าทั้ง ๓ ประการ คือ ศีล สมาธิและปัญญา จึง

ได้สละวิถีแห่งฆราวาสผู้ครอง เรือนออกบวชเป็นบรรพชิต? และได้พิชิตความทะเยอทะยานอยากที่มีอยู่ในใจตน? โดยมุ่งถึงมรรคผลที่เกิดจากศึกษาและปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาตามลำดับ? พระภิกษุเหล่านั้นมิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลในทันที? โดยที่แท้ ย่อมจะต้องศึกษาและปฏิบัติตาม

หลักธรรมวินัยคือไตรสิกขาตั้งแต่ระดับพื้น ๆ จนถึงชั้นขั้นอุกฤกษ์ ที่บัณฑิตเรียกกันว่าอธิสิกขา? แล้วได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต่าง ๆ กัน? ซึ่งข้อนี้เปรียบประดุจความลุ่มลึกโดยลำดับแห่งมหาสมุทร? ฉะนั้น
ประการที่ ๒ น้ำในมหาสมุทรย่อมเต็มเปี่ยมอยู่เสมอฝั่ง? ถึงแม้จะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในโลกนี้อีกหลายร้อยล้านห่าหรือมากไปกว่า นั้นก็ตาม? แต่ก็ไม่เคยปรากฏว่ามีหรือจะมีน้ำทะเลล้นทะลักออกไปจากฝั่ง? ยกเว้นแต่ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงหรือน้ำทะเลหนุนตามธรรมชาติ? เหมือนพระ

สาวก ทั้งหลายยินดีปฏิบัติตามธรรมวินัยไม่ล่วงละเมิดสิกขาบท? ซึ่งเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติกำหนดห้ามมิให้กระทำแม้เพราะเหตุแห่ง ชีวิต? แล้วสามารถพิชิตกิเลสได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วมากต่อมาก? ไม่เคยปรากฏว่ามีความคับแคบและแออัดในสถานที่? อันเป็นที่รองรับผู้เข้า

มา สู่พระธรรมวินัยและได้บรรลุมรรคผลชั้นสูงเหล่านั้น? ซึ่งข้อนี้เปรียบเหมือทะเลที่เต็มเปี่ยมอยู่เสมอฝั่งและไม่เคยล้นทะลักออก จากไปฝั่ง ฉันนั้น

ประการที่ ๓ มหาสมุทรย่อมไม่เต็มไปด้วยสิ่งโสโครก? เพราะคลื่นย่อมพัดและซัดเอาซากศพเข้าหาฝั่งเสมอ? ไม่ว่าคราใดก็ตามที่สิ่งสกปรก เช่น ซากพืช ซากสัตว์หรือแม้แต่คราบน้ำมันที่ตกลงไปในทะเล? สิ่งโสโครกเหล่านั้นย่อมถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่งอยู่เสมอ ทำให้มหาสมุทรสะอาดหมดจดจากสิ่งโสโครกอยู่ตลอดเวลา? เปรียบเหมือน บุคคลผู้ทุศีล? มีความประพฤติเลวทราม? ปกปิดกรรมชั่วที่ตัวทำเอาไว้ ไม่ใช่สมณะปฏิญาณว่าเป็นสมณะ ไม่ใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์? แม้เขาจะอยู่ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์? แต่ก็ได้ชื่อว่าห่างไกลจากสงฆ์และสงฆ์ ก็ห่างไกลจากเขา และย่อมถอนตัวออกจากการถือเพศบรรพชิตลาสิกขาออกมาครองเรือน มีให้เห็นเป็นประจักษ์พยานแล้วมากต่อมาก ซึ่งข้อนี้เปรียบเหมือนมหาสมุทรที่กำจัดสิ่งโสโครกโดยคลื่นจะพัดพาเอาสิ่ง ปฏิกูลเหล่านั้นขึ้นสู่ฝั่ง? ฉันนั้น
ประการที่ ๔ แม่น้ำทุกสายเมื่อไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อเดิมทั้งหมดและมีชื่อว่า มหาสมุทรเสมอกัน? เปรียบเสมือนบุคคลจากวรรณะทั้ง ๔ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์? ศูทร หรือต่างกันฐานโดยฐานะที่แสดงออกถึงคุณลักษณ์อื่น ๆ เมื่อออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคต

ประกาศแล้ว?? ย่อมละชื่อและโคตรเดิมและถึงการนับว่าเป็นพระสมณศากยบุตรทั้งนั้น? ซึ่งข้อนี้เปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่ ๆ คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี เป็นต้น? แม่น้ำเหล่านั้นเมื่อไหลไปถึงมหาสมุทรแล้ว? ย่อมละชื่อและโคตรเดิมทั้งหมดถึงการนับว่ามหาสมุทรนั่นเอง

ประการที่ ๕ เป็นที่รวมตัวของแม่น้ำทุกสาย? แม่น้ำทุกสายในโลกย่อมไหลไปรวมลงในมหาสมุทรและแม้น้ำฝนก็ย่อมตกและไหลลงสู่ มหาสมุทร? แต่มหาสมุทรก็มิได้เคยปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มเพราะน้ำนั้น? แต่กลับมีอยู่เป็นปกติเสมอฝั่งนั่นเอง? เปรียบเสมือนกุลบุตรเข้าสู่พุทธศาสนา

โดยมุ่งบรรพชาอุปสมบทเป็นพระ ภิกษุ?? แม้จะปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแล้วจำนวนมากก็จริง? แต่นิพพานธาตุก็มิได้ปรากฏว่าพร่องหรือเต็มหรือว่าคับแคบไปด้วยพระภิกษุ เหล่านั้น? ข้อนี้เปรียบเหมือนแม่น้ำทุกสายในโลก? ย่อมไหลไปรวมลงในมหาสมุทร? และสายฝนก็ตกลง

สู่มหาสมุทร? มหาสมุทรก็ไม่ปรากฏว่าพร่องหรือเต็ม? ฉะนั้น?

ประการที่ ๖ มหาสมุทรมีรสชาดเป็นอันเดียวแท้แน่นอน? ไม่ว่าน้ำทะเลจะเก็บตัวอย่างมาจากซีกโลกใดก็ตาม? น้ำนั้นก็ย่อมจะมีรสชาติอันเดียวกันคือรสเค็มนั่นเอง? และธรรมวินัยนี้มีรสเดียวเช่นกันคือวิมุตติรสหรือความหลุดพ้นจากกิเลสคือพระ นิพพานเป็นเป้าหมาย? ไม่ว่าการสอนธรรมที่

เป็นคำสอนของพุทธศาสนาใน ยุคใดสมัยใดหรือแม้แต่ในประเทศใด ๆ ก็ตาม? คำสอนเหล่านั้น? ย่อมมีจุดมุ่งเป็นอันเดียวกันคือพระนิพพานทั้งสิ้น? ทั้งในระดับแห่งการดับทุกข์หรือความคับแค้นที่มีอยู่ในใจตน และทั้งการดับทุกข์ด้วยดารสร้างสันติสุขในเชิงสังคมที่กว้างขึ้น? ซึ่งข้อนี้เปรียบ

เสมือนน้ำในมหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็มนั่นเอง

ประการที่ ๗ ในมหาสมุทรมีสมบัติที่ล้ำค่ามากมาย ในมหาสมุทรนอกจากจะมีความหลากหลายทางชีวภาพหรือประเภทของสัตว์และสิ่งมี ชีวิตในทะเลแล้ว ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อีกจำนวนมาก? เช่น สินแร่ ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นต้น และทั้งยังมีรัตนะที่ทรงค่าต่าง ๆ เช่น

แก้ว มุกดา แก้วมณี แก้วไพฑูรย์ และแก้วมรกต เป็นต้น ในธรรมวินัยหรือพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน? มีสมบัติหรือรัตนะเป็นจำนวนมาก นั่นก็คือ คือ? บรรดาข้อธรรมทั้งหลายมีสติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔? อิทธิบาท? ๔ อินทรีย์ ๕? พละ ๕? โพชฌงค์ ๗? และอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นต้น?

ซึ่ง ล้วนแต่เป็นเครื่องประดับที่สามารถจะประมาณค่าได้?? ย่อมมีและปรากฏอยู่ในคำสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้น ซึ่งข้อนี้เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีทรัพยากรและรัตนะมากมายหลายชนิด ฉะนั้น

ประการที่ ๘ มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ ๆ? คือ ปลาชนิดและขนาดต่าง ๆ? นอกจากนี้ท่านว่าเป็นที่อาศัยของพวกอสูร? นาค? คนธรรพ์ ที่มีร่างกายใหญ่ประมาณเป็นร้อย ๆ โยชน์ก็มีอยู่? แม้ธรรมวินัยนี้ก็เป็นที่พำนักอาศัยสิ่งมีชีวิตใหญ่ ๆ คือ พระโสดาบันน์? ท่านผู้ปฏิบัติ

เพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล พระสกทาคามี ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล? พระอนาคามี? ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล? พระอรหันต์? และท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์? ซึ่งล้วนแต่มีความเป็นใหญ่และประเสริฐกว่าแม้ความเป็นพระราชาจักรพรรดิ์? ข้อ

นี้เปรียบเหมือนมหาสมุทรเป็นที่พำนักอาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญ่ ๆ ฉะนั้น

นี่ คือความมหัศจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่มีลักษณะคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ดีแล้ว?? เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาลงมือปฏิบัติจะพึงเห็นหรือสัมผัสได้ด้วยตนเอง? เป็นธรรมที่สามารถปฏิบัติได้และให้ผลได้โดยไม่จำกัดกาล?? เป็นธรรมที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่าท่านจงตรวจสอบ

มาดูเถิด? เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว?? และเป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนนั่นเอง

มี ความจริงและทนต่อการพิสูจน์??? โดยไสวนกระแสความนิยมของโลก? จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจอันใดที่ผู้คนไม่น้อย? เหินห่างและตีค่าว่าในสิ่งที่ตนเองเอื้อมไม่ถึง? ว่าไม่มีค่าอันใด? ในขณะที่ความตื่นตระหนกต่อการปฏิรูปที่มุ่งการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารบ้าน เมือง? แต่ไม่ได้ปฏิรูปคน

_________________
มันเป็นเช่นนั้นเอง


ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
โพสต์เมื่อ: เสาร์ ก.พ. 02, 2013 5:03 pm 
ออฟไลน์
รุ่นใหญ่ไกด์อุบล
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ เม.ย. 07, 2012 9:42 am
โพสต์: 1838
ที่อยู่: ต.ไร่น้อย เมืองอุบลฯ
ตามต่อครับ

_________________
ทำความดีกันเยอะๆครับ เมืองอุบลฯของเราจะได้น่าอยู่ครับ
เขยอุบลฯครับ


ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
โพสต์เมื่อ: อาทิตย์ ก.พ. 03, 2013 5:59 pm 
ออฟไลน์
สมาชิกใหม่ ไกด์อุบล

ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ เม.ย. 27, 2012 7:34 pm
โพสต์: 23
เรื่องนี้น่าสนใจครับ ขอข้อมูลอีกหน่อยครับ


ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
โพสต์เมื่อ: อาทิตย์ ก.พ. 03, 2013 8:34 pm 
ออฟไลน์
ไกด์อุบล คนกันเอง
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ พ.ย. 03, 2010 10:17 am
โพสต์: 315
ที่อยู่: ม.4 ต.ขามใหญ่ หรือ ร.6 พัน 3
ใครมีรูปต้นฉบับที่ท่านยืนคู่รถเบนส์ ลองมาเปรียบเทียบกันดู ภาพใหม่นี้ฉีกยิ้มมากกว่านะครับ
และภาพที่มีคนผมยาวๆอยู่เคียงท่านนั้น ใครนะแอบไปถ่าย หากตั้งใจถ่ายทั้งทีทำไมไม่แสดงความชัดเจนมากกว่านี้ล่ะ

ปัจจุบันนี้คนดังในวงการศาสนาพุทธ กำลังได้รับการใส่ร้ายป้ายสี โดยเฉพาะในโลกแห่งไซเบอร์
จะคิดสิ่งใดก็อยากให้ ฟังหูใว้หู ไม่ใช่ตกบันไดพลอยโจร ร่วมวงเขียนด่า และแชร์กันสนุกสนาน

อย่าด่วนตกเป็นเครื่องมือของ หมู่มารนะครับ


ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
โพสต์เมื่อ: อังคาร ก.พ. 05, 2013 9:45 pm 
ออฟไลน์
ไกด์อุบล คนกันเอง
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ม.ค. 27, 2013 2:18 pm
โพสต์: 430
ครูบา....


ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. ก.พ. 07, 2013 11:17 am 
ออฟไลน์
รุ่นใหญ่ไกด์อุบล
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ เม.ย. 07, 2012 9:42 am
โพสต์: 1838
ที่อยู่: ต.ไร่น้อย เมืองอุบลฯ
ผมเคยเปิดอ่านประวัติของท่านหลวงปู่เณรคำนะครับ

ตอนนั้นพี่ๆเขาไปทำบุญที่วัดแล้วได้มา มานั้งเปิดอ่านได้สักพัก

ไม่กี่หน้าหรอกครับ มันรู้สึกว่าเหมือนนิยายมากกว่า

ทั้งอิทธิฤทธิ์ ทั้งอภินิหาร สารพัด ยิ่งกว่าของพระพุทธเจ้าอีกครับ

ผมไม่ได้ลบหลูนะครับ แค่รู้สึกว่ามันเกินไปครับ อยากให้ทุกคนได้อ่านครับ

ท่านอาจจะเกิดเหตุการณ์นั้นจริง แต่ผู้เขียนอาจจะปรุงแ่ต่งใส่สีเพิ่มขึ้นเองก็ได้ครับ

หรืออาจจะเป็นจริงก็ได้ครับ อันนี้ผมไม่รู้ครับ

_________________
ทำความดีกันเยอะๆครับ เมืองอุบลฯของเราจะได้น่าอยู่ครับ
เขยอุบลฯครับ


ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. ก.พ. 07, 2013 4:50 pm 
ออฟไลน์
สมาชิกใหม่ ไกด์อุบล
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. มิ.ย. 24, 2010 8:16 pm
โพสต์: 47
รูปภาพ


ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
โพสต์เมื่อ: อาทิตย์ ก.พ. 10, 2013 10:55 pm 
ออฟไลน์
สมาชิกใหม่ ไกด์อุบล

ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ก.ย. 07, 2009 2:16 pm
โพสต์: 9
ที่อยู่: 45/2 tessabal 2 warin
พระที่ดีมีเยอะครับ คนเขารู้อยู่แล้ว คนที่เขามีความคิดเขารู้อยู่แล้วล่ะว่าเป็นยังไง ไม่ต้องมีรูปนี้ออกมาเขาก็ทราบกันดีว่าอะไรเป็นอะไร แท้กับปลอม คนเขาก็รู้จักแยกอยู่

_________________
ืneng


ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
โพสต์เมื่อ: ศุกร์ ก.ย. 20, 2013 10:58 am 
ออฟไลน์
สมาชิกใหม่ ไกด์อุบล

ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ ก.ย. 07, 2013 11:16 am
โพสต์: 4
ความจริงย่อมปรากฎให้เห็นเสมอ ความดีไม่ต้องพูดถึงคนเขารู้ดี :D


ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 10 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
cron
POWERED_BY
Thai language by phpBBThailand.com