กระดานข่าวชาวอุบล
http://www.guideubon.com/web/

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560
http://www.guideubon.com/web/viewtopic.php?f=13&t=40994
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 8:38 am ]
หัวข้อกระทู้:  ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

วันที่ 13 เมษายน 2560 พระสงฆ์ประกอบพิธีขอขมาพระแก้วบุษราคัม และมอบพระแก้วบุษราคัมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เพื่อนำไปประดิษฐานหน้ารางสรงชั่วคราว ภายในพระอุโบสถ

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สรงน้ำพระแก้วบุษราคัม และอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมออกจากพระอุโบสถ นำไปประดิษฐานบนบุษบกคานหามเพื่อเตรียมเข้าขบวนแห่

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-053.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-053.jpg [ 176.16 KiB | เปิดดู 7855 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 8:38 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-054.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-054.jpg [ 182.7 KiB | เปิดดู 7853 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 8:39 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-055.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-055.jpg [ 189.98 KiB | เปิดดู 7851 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 8:39 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-056.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-056.jpg [ 154.95 KiB | เปิดดู 7848 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 8:39 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-057.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-057.jpg [ 167.08 KiB | เปิดดู 7844 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 8:40 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-058.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-058.jpg [ 97.65 KiB | เปิดดู 7839 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 8:40 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-059.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-059.jpg [ 66.91 KiB | เปิดดู 7833 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 8:40 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-060.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-060.jpg [ 132.39 KiB | เปิดดู 7826 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 8:40 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-061.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-061.jpg [ 96.33 KiB | เปิดดู 7818 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 8:41 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-062.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-062.jpg [ 208.54 KiB | เปิดดู 7809 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 8:41 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-063.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-063.jpg [ 133.76 KiB | เปิดดู 7799 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 9:18 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-064.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-064.jpg [ 141.29 KiB | เปิดดู 7788 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 9:18 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-065.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-065.jpg [ 169.99 KiB | เปิดดู 7776 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 9:19 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-066.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-066.jpg [ 151.95 KiB | เปิดดู 7763 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 9:19 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-067.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-067.jpg [ 72.27 KiB | เปิดดู 7749 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 9:19 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-068.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-068.jpg [ 231.76 KiB | เปิดดู 7734 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 9:20 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-069.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-069.jpg [ 146.08 KiB | เปิดดู 7718 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 9:21 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-070.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-070.jpg [ 160.29 KiB | เปิดดู 7701 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 9:21 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-071.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-071.jpg [ 216.15 KiB | เปิดดู 7683 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 9:31 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-072.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-072.jpg [ 213.47 KiB | เปิดดู 7664 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 9:31 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-073.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-073.jpg [ 91.42 KiB | เปิดดู 7644 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 9:31 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-074.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-074.jpg [ 280.71 KiB | เปิดดู 7623 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 9:32 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-075.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-075.jpg [ 264.41 KiB | เปิดดู 7601 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 9:32 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-076.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-076.jpg [ 273.33 KiB | เปิดดู 7578 ครั้ง ]

เจ้าของ:  guideubon [ อาทิตย์ เม.ย. 16, 2017 9:33 am ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 25

ภาพพิธีสรงน้ำพระราชทานพระแก้วบุษราคัม ประเพณีสงกรานต์ 2560

ไฟล์แนป:
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-076.jpg
ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม-สงกรานต์อุบล-076.jpg [ 273.33 KiB | เปิดดู 7554 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/