กระดานข่าวชาวอุบล

ไกด์อุบล : พาเที่ยวเมืองอุบล อย่างคนอุบลเที่ยว
วันเวลาปัจจุบัน จันทร์ ต.ค. 22, 2018 5:21 am

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ตอบกระทู้
ชื่อผู้ใช้:
หัวข้อ:
รายละเอียดข้อความ:
กรุณากรอกข้อความของคุณที่นี้,ต้องประกอบด้วยตัวอักษรไม่เกิน 60000 ตัว 

ตัวเลือก:
BBCode ปิด
[Smile icon] ปิด
ไม่ต้องแปลง URL ให้เป็นลิงค์
ยืนยันคำถาม
วันอาทิตย์สีอะไร:
คำถามนี้ เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติจากสแปมบอท
   

กระทู้แนะนำ - ขอเชิญครูและนักเรียนร่วมสมัครโครงการฯ สนองพระราชดำริฯ
เจ้าของ ข้อความ
  หัวข้อกระทู้:  ขอเชิญครูและนักเรียนร่วมสมัครโครงการฯ สนองพระราชดำริฯ  ตอบกลับพร้อมอ้างอิง
ขอเชิญนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖ เข้าร่วม โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริ : ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Arduino Board" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ รุ่น

รับจำนวนจำกัดเพียง ๓๐ คนต่อรุ่น และขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ตอบรับการสมัครก่อน
สถานที่อบรม :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
.
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอบรม :
๑. จำกัดนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมฯ โรงเรียนละ ๓ คน และคุณครูผู้ควบคุม ๑ ท่าน
๒. รับสมัครโรงเรียนร่วมโครงการ ๒๐ โรงเรียน รวมระยะเวลาในการอบรม ๑ วัน โดยมีการจัดอบรมทั้งหมด ๒ รุ่น
- การอบรมรุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รับสมัครจำนวนนักเรียนจำนวน ๓๐คน
- การอบรมรุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รับสมัครจำนวนนักเรียนจำนวน ๓๐คน
- เวลาในการอบรม ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓. ผู้เข้าอบรมจะได้รับอุปกรณ์เพื่อยืมใช้ในการอบรม โรงเรียนละ ๑ ชุด
๔. ขอสงวนสิทธิ์การรับสมัครผู้ที่ส่งเอกสารหรือกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ครบถ้วน
๕. ผู้ที่ผ่านการอบรมฯ มีสิทธิ์เข้าประกวดแข่งขันในโครงการการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Arduino Board ในกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (รายละเอียดจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในวันฝึกอบรม)
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรมภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/NMMYXt
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย์วจิราภรณ์ ประชุมรักษ์ โทร.๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖, ๑๗๓๗ , โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๕๗๕๗-๕๙๑๙

รูปภาพ
โพสต์ เมื่อ: อังคาร มิ.ย. 27, 2017 2:12 am

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
cron
POWERED_BY
Thai language by phpBBThailand.com