Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home2/guideubo/public_html/news/admin/config.php on line 25
<>Und Document

-

          พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) เป็นบุตรของเจ้าพระตาและนางบุศดี  เกิดเมื่อ พ.ศ.2252 ณ นครเวียงจันทน์ เป็นหลานปู่เจ้าคำปาง ราชวงศ์เชียงรุ้ง เจ้าคำปางได้อพยพมาสร้างเมืองหนองบัวลุ่มภู (จังหวัดหนองบัวลำภูในปัจจุบัน) หรือนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

          ในปี พ.ศ.2311 เจ้าพระตากับเจ้าพระวอ เกิดผิดใจกันกับพระเจ้าสิริบุญสารแห่งเวียงจันทน์ ได้ยกทัพมาตีเมืองหนองบัวลุ่มภู ต่อสู้กันอยู่ 3 ปี ฝ่ายเวียงจันทน์แพ้สงคราม จึงไปขอกองทัพจากพม่าที่เชียงใหม่ กองทัพพม่าได้ยกมาสมทบกับกองทัพเวียงจันทน์ ยกมาตีเมืองหนองบัวลุ่มภูแตก เจ้าพระตาตายในสนามรบ เจ้าพระวอกับเจ้าคำผงและพวก ทิ้งเมืองหนีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนได้ไปอาศัยพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมารแห่งนครจำปาศักดิ์ ได้ไปตั้งค่ายอยู่บ้านดู่บ้านแก แขวงเมทืองจำปาศักดิ์ พระเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร ได้ขอเอาเจ้านางตุ่ยให้เป็นเทวีแก่เจ้าคำผง และพระราชทานแต่งตั้งให้เจ้าคำผงเป็น พระปทุมสุรราช ผู้ช่วยเจ้าพระวอ นายกองนอก

          พระเจ้าสิริบุญสาร ได้ทราบว่า เจ้าพระวอกับพวกมาตั้งอยู่ที่ค่ายบ้านดู่บ้านแก แขวงเมืองนครจำปาศักดิ์ และเจ้าพระวอมีกำลังพลน้อย จึงให้เพียสุโพ ยกทัพมาตีค่ายบ้านดู่บ้านแกแตก ฆ่าเจ้าพระวอตาย พระปทุมสุรราช (เจ้าคำผง) จึงขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระเจ้ากรุงธนบุรี พระองค์โปรดให้เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์ยกทัพมาช่วย เมื่อทราบสาเหตุจากพระปทุมสุรราชแล้ว จึงยกทัพตามตีทัพเพียสุโพไปจนถึงเวียงจันทน์ ได้รบกันอยู่ 4 เดือน ตีเวียงจันทน์แตกเมื่อ พ.ศ.2318 ต่อมาพระปทุมสุรรราช ขออพยพมาอยู่ดอนมดแดง ในปี พ.ศ.2319 น้ำท่วมใหญ่ท่วมดอนมดแดง จึงอพยพหนีน้ำมาอยู่ที่ดอนริมห้วยแจระแม เมื่อน้ำลดจึงสร้างดงอู่ผึ้งริมแม่น้ำมูลสร้างเป็นเมือง

          สร้างเมืองอยู่ 7 ปี จึงแล้วเสร็จ มีใบบอกลงไปกราบทูลพระเจ้ากรุงธนบุรีขอตั้งเป็นเมืองอุบล พระเจ้ากรุงธนบุรีให้ตั้งเมืองตามที่ขอไป โรดให้พระปทุมสุรรราชเป็น พระปทุมราชววงศา (เจ้าคำผง) เจ้าเมืองอุบลองค์แรกเมื่อ พ.ศ.2321 ต่อมาเมื่อช่วยปราบกบฏอ้ายเชียงแก้วได้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระประทุมราชวงศา เป็น พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) และเสริมนามเมืองอุบลขึ้นเป็น เมืองอุบลรธานีศรวนาไลประเทศราช เมื่อวันจันทร์ แรม 13 ค่ำเดือน 8 จุลศักดิ์ราช 1154 (พ.ศ.2335)

          พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ครองเมืองอุบลราชธานีมาตั้งแต่ตั้งเมืองมา เป็นเวลา 17 ปี ถึง พ.ศ.2338 ได้ถึงแก่อนิจกรรม รวมสิริอายุได้ 85 ปี มีการทำศพเมรุนกสักกะไดลิงก์ เผาที่ทุ่งศรีเมือง แล้วเก็บอัฐิบรรจุธาตุไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง บริเวณที่เป็นธนาคารออมสิน สาขาอุบลฯ ทุกวันนี้ ต่มาภายหลังสร้างเรือนจำขึ้นในบริเวณนั้น จึงนำอัฐิไปไว้วัดหลวง และยังอยู่จนปัจจุบัน

บันทึกโดย บำเพ็ญ  ณ อุบล

-