Head Inside
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
Menu Home
 

 

䡴غ
ҹླ¹ Шӻ 2555


˹ТǡèѴҹླ¹ Шӻ 2554ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง
ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง
ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทต้นเทียนโบราณ
ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทศิลปินรุ่นใหม่สืบสานตำนานเทียนอุบลราชธานี
ผลการประกวดชุมชนคนทำเทียน งานแห่เทียนพรรษาอุบล ปี 2555
ผลการประกวดสาวงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2555
เชิญเที่ยวชม นิทรรศการทอผ้าไหม และอื่นๆ ณ บ้านคำปุน 3-4 ส.ค.55
ลำดับขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2555
สรุป ต้นเทียนที่ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2555
อาชีวอุบลฯ ร่วมศิลปินนานาชาติแสดงประติมากรรมงานเทียนพรรษา
คลิปพิธีเปิด งานแสดงประติมากรรมเทียนนานาชาติ 2012
พ่อเมืองอุบล เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2555
เทศบาลนครอุบลฯเชิญเที่ยว “ถนนสายเทียน”ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
คลิปเยือนชุมชนคนทำเทียน งานแห่เทียนอุบล 55
รวมพล 9 ศิลปินนานาชาติ และ20 ศิลปินแห่งชาติชื่อดัง เยือนอาชีวะอุบลฯ
เทศบาลนครอุบลฯ มอบเงินสนับสนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษา
เปิดนิทรรศการภาพถ่าย งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555
ชมภาพต้นเทียนพรรษารางวัลชนะเลิศ ย้อนหลัง 6 ปี - guideubon -
เชิญชมการแสดงนิทรรศการภาพถ่าย "ฮูปงาม ยามเทียน" ครั้งที่ 4 - guideubon -
เที่ยวงานแห่เทียนพรรษาอุบลอย่างไรให้สนุก - The_aoN -
ไกด์อุบลแนะนำ เยือนชุมชน คนทำเทียน
ร่วม WorkShop กับศิลปินแห่งชาติ 15 ท่านในงาน "ศิลปินแห่งชาติสัญจร"
นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ร่วมแถลงข่าวงานแห่เทียนพรรษา
โหมโรง งานแห่เทียนอุบล รวมคลิปน่าสนใจ งานแห่เทียนอุบล ปี 54
รับสมัครสาวงามเข้าประกวด "สาวงามเทียนพรรษา ประจำปี 2555"
เชิญชวนชาวอุบล พร้อมใจใส่ผ้ากาบบัวรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2555
ไกด์อุบล เตรียมจัดนิทรรศการ "ฮูปงาม ยามเทียน" ครั้งที่ 4
ความเป็นมา และความหมายของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2555
1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2555 การแสดงภาพถ่ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษา "ฮูปงามยามเทียน" ครั้งที่ 4
22 กรกฎาคม 2555 พิธีเปิดงาน "ประติมากรรมเทียนนานาชาติ"
กิจกรรมแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ
18 กรกฎาคม 2555 พิธีเปิดงานเยือนชุมชน ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน
28 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2555 ถนนสายเทียน และชมทัศนียภาพลำน้ำมูล
28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555 การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสิ่งของที่ระลึก
2 สิงหาคม 2555 กิจกรรมด้านพุทธศาสนา พิธีเวียนเทียน / ถนนสายเทียน
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
2 สิงหาคม 2555 การอัญเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานทางชลมารค
2 สิงหาคม 2555 การแสดงดนตรีมหาดุริยางค์
2-3 สิงหาคม 2555 การแสดงประกอบแสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน
1 สิงหาคม 2555 การประกวดสาวงามเทียนพรรษา และงานพาแลง
2 - 5 สิงหาคม 2555 ตั้งแสดงต้นเทียนบริเวณทุ่งศรีเมือง
3 สิงหาคม 2555 พิธีปล่อยขบวนเทียนพรรษา
อ่านทั้งหมด

ҹླ¹
เทียนพรรษาพระราชทาน หรือเทียนหลวงพระราชทาน
การพระราชทานเทียนพรรษาถือเป็นการพระราชกุศลอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำเทียนพรรษาขึ้นเพื่อพระราชทานไปถวายเป็นพุทธบูชายังพระอารามหลวงต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี

ศิลปะเทียนพรรษาเมืองอุบล
 งานช่างเทียนพรรษาเมืองอุบลทั้ง 3 ประเภทได้แก่ เทียนมัดรวมติดลาย  เทียนติดพิมพ์ และเทียนแกะ สลัก ทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะร่วมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนอันมีคุณสมบัติหรือเรียกได้ว่าเป็น สกุลช่างเมืองอุบล ถือเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของช่างพื้นเมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่คิดค้นเทคนิควิธีการอยู่ตลอดเวลา ทั้งในส่วนที่เป็นการคิดประดิษฐ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมหรือค้นพบใหม่ 

เผยโฉมแชมป์สารคดีประเพณีแห่เทียนเมืองอุบล
การประกวดสารคดีสั้น Documentary Movie หัวข้อ จากต้นสาย...สู่ปลายเทียน จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งไทย ร่วมกับนิตยสารอะเดย์ ปี พ.ศ.2555

เพลงเพราะๆ ที่เกี่ยวกับงานแห่เทียนอุบล
รวมคลิปวีดีโอที่เกี่ยวกับงานแห่เทียนอุบลราชธานี

10 ชุมชนอนุรักษ์เทียนพรรษษาเมืองอุบล
เยือนชุมชนชมวิธีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี  โดยที่แต่ละชุมชน ต่างมีเอกลักษณ์ รูปแบบ วิธีการ และเคล็ดลับภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ต้นเทียน

กบนอกกะลา แห่เทียนพรรษา ศิลปะแห่งความศรัทธา
กว่าจะมาเป็นต้นเทียนพรรษาและรถแห่เทียนที่สวยงามตระการตานั้นเขาทำกันอย่างไร ใครเป็นคนทำต้นเทียน ต้นเทียนพรรษามีกี่ชนิดกี่แบบ ทำไมถึงต้องมีประเพณีแห่เทียนพรรษาทั้งที่ปัจจุบันเกือบทุกวัดก็มีไฟฟ้า และความหมายที่แท้จริงของประเพณีแห่เทียนพรรษานั้นคืออะไร

สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญาเทียนอุบลราชธานีสู่สากล
สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญาเทียนอุบลราชธานีสู่สากล ตอน “เล่าขานตำนานเทียนอุบลราชธานีสู่สากล” วันที่ 5 มิถุนายน 2550 ณ ห้องโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เทียนพรรษาพระราชทาน
ในปี พ.ศ.2522 คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ได้พร้อมใจกันกราบบังคมทูล ขอพระราชทานเทียนพรรษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเทศกาลเข้าพรรษา เป็นกรณีพิเศษ 

เทียนโบราณ
ความเป็นมาเรื่องเทียนโบราณ อุบลราชธานี ถือว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในดงอู่ผึ้ง ซึ่งคนเฒ่าคนแก่ได้เล่าให้ลูกหลาน เหลนโหลน ได้ฟังสืบทอดกันมา ความว่า........

ประวัติงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
คราวหนึ่งมีการแห่บั้งไฟที่วัดกลาง มีคนไปดูมาก ในการแห่บั้งไฟมีการตีกันในขบวนแห่จนถึงแก่ความตาย เสด็จในกรมเห็นว่าไม่ดี จึงให้เลิกการแห่บั้งไฟและเปลี่ยนเป็นการแห่เทียนแทน

การทำต้นเทียนประเภทแกะสลักและติดพิมพ์
ต้นเทียนประเภทแกะสลัก เป็นต้นเทียนสมัยใหม่ ทำเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2502 โดยนายคำหมา  แสงงาม 

อภิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ
พระสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 และเป็นที่หล่อหลอมจิตศรัทธาของชาวอุบลราชธานีให้เป็นหนึ่งเดียว

ข้อแนะนำในการท่องเที่ยว
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี นอกจากจะเป็นงานที่แสดงออกถึง การยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพระพุทธศาสนา อย่างเคร่งครัดของชาวเมืองอุบลฯ แล้ว ยังเป็นงานที่แสดงออกถึงวิวัฒนาการด้านศิลปะของสกุลช่างเมืองอุบลฯ อีกด้วย

เทียนพรรษาอุบล คว้าแชมป์พาเหรดนานาชาติที่โอซาก้า
เทียนพรรษาจังหวัดอุบลฯ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง ภายหลังคว้ารางวัลชนะเลิศจากงาน "มิโดซูจิ พาเหรด 2003" ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 12-13 ตุลาคม ที่ผ่านมา ร่วมภาคภูมิใจ คลิกตามไปดู

ͺ´

  • ÷ͧ觻 ӹѡҹغҪҹ 0-4524-3770 , 0-4525-0714
  • ӡûͧѧѴغҪҹ 0-4525-5552 , 0-4525-4766

 

Footer
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สนง.ไกด์อุบล 89/1 ถ.พโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
contact us : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511