Head Inside
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
Menu Home
 

 

䡴غ
ҹླ¹ Шӻ 2554


   

 


เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินวัดไชยมงคล ประจำปี 2556
ดูข้อมูลเพิ่มเติม


˹ТǡèѴҹླ¹ Шӻ 2554งานแสดงประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 6
ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี 2554 ประเภทศิลปินรุ่นใหม่
ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี 2554 ประเภทเทียนโบราณ
ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี 2554 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก
ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี 2554 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก
ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี 2554 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี 2554 ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก
ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี 2554 ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่
ผลการตัดสิน การประกวด สาวงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2554
ผลการตัดสิน การประกวดชุมชน คนทำเทียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554
เที่ยววัฒนธรรมสืบสานประเพณี 34ปี แห่เทียนพรรษาฯเมืองอุบลฯ
นักท่องเที่ยว-ชาวอุบลตื่นตาเทศกาลแห่เทียนพรรษาทางชลมารค
เคลื่อนขบวนเทียนพรรษาอุบลฯยิ่งใหญ่ นักท่องเที่ยวนับหมื่นแน่นถนน
ตระการตาแห่เทียนพรรษาอุบลฯ กว่า 80 ขบวน
เทศบาลนครอุบลฯ จัดถนนสายเทียน ระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2554
ลำดับการปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554
ผู้เข้าประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2554 - guideubon -
ฟังการเทศน์ทอลค์โชว์โดยพระมหาสมปอง ในงานแห่เทียน ปี 2554
ท่องเที่ยวงานแห่เทียนอุบลฯ คึกคัก ห้องพักถูกจองเต็ม 100%
ศิลปินนานาชาติร่วม อจ.มหาวิทยาลัยทั่วประเทศทำต้นเทียน “ของขวัญแด่พ่อ”
เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงานเปิดถนนสายเทียน 12 กรกฎาคม 2554
กิจกรรมและพิธีที่สำคัญในงานประเพรีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2554
ตื่นตาเทศกาลแห่เทียนพรรษา สัมผัสวัฒธรรมวิถึชีวิตชาวอุบลฯ
เชิญนักท่องเที่ยวนั่งเรือชมลำน้ำมูล เทศกาลแห่เทียนพรรษา 54
อุบลฯ จัดพานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมการทำเทียนพรรษาประเภทต่างๆ
ศิลปินนานาชาติ 8 ชาติ เริ่มแกะสลักผลงานประติมากรรมเทียนแล้ว
พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2554 จังหวัดอุบลราชธานี
TOT สนับสนุนงานเทียนพรรษาอุบล 2554 บริการ TOT Wi-Fi บริเวณงาน
ทีมช่างเผย วัดพระธาตหนองบัว ประดิษฐ์เทียนเรื่องการเสด็จดาวดึงส์
อบรมไกด์อาสาบริการเยือนชุมชนในเทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
คณะกรรมการตัดสินการประกวดต้นเทียนพรรษาในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2554
หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดต้นเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนพรรษาปี 2554
ชุมชนศรีประดู่แหล่งประดิษฐ์ต้นเทียนติดพิมพ์ พร้อมรับนักศึกษาและนักท่องเที่ยว
บรรยากาศการแถลงข่าว งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลฯ 2554 - guideubon -
ฮูปงามยามเทียน รวมภาพงานแห่เทียน ปี 2553 เรียบเรียงโดย โสภณเคเบิ้ลทีวี
17 พฤษภาคม 2554 พิธีเปิดการดำเนินงานแกะสลัก ติดพิมพ์ เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2554
1 มิถุนายน 2554 พิธีหล่อเทียน หลอมใจ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
9 มิถุนายน 2554 แถลงข่าวงานแสดงประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 6
17 มิถุนายน 2554 แถลงข่าวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี2554
1-14 กรกฎาคม 2554 กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียน
1-31 กรกฎาคม 2554 ชมนิทรรศการภาพถ่าย "ฮูปงาม ยามเทียน ครั้งที่ 3"
4 กรกฎาคม 2554 พิธีเปิดงานประติมากรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 6
4-14 กรกฎาคม 2554 ชมการแกะสลักประติมากรมเทียนนานาชาติ ดยศิลปิน 9 ชาติ
8-31 กรกฎาคม 2554 กิจกรรมเทียนทำมือ /การแสดงดนตรีพื้นบ้าน /เส้นทางธรรมเส้นทางเทียน ฯลฯ
10 กรกฎาคม 2554 ชมทัศนียภาพลำน้ำมูล
10-16 กรกฎาคม 2554 ถนนสายเทียน สาธิตแกะสลัก ติดพิมพ์ / นิทรรศการภาพถ่าย
14 / 17 เทศน์ทอล์ค โดยพระมหาสมปอง /หลวงพ่อบุญเสริม ธมมปาโล
14-31 กรกฎาคม 2554 ชมผลงานการแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ
14 กรกฎาคม 2554 การประกวดสาวงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี
15 กรกฎาคม 2554 พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ทางชลมารค
อ่านทั้งหมดเทียนพรรษาพระราชทาน หรือเทียนหลวงพระราชทาน
การพระราชทานเทียนพรรษาถือเป็นการพระราชกุศลอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำเทียนพรรษาขึ้นเพื่อพระราชทานไปถวายเป็นพุทธบูชายังพระอารามหลวงต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี

ศิลปะเทียนพรรษาเมืองอุบล
 งานช่างเทียนพรรษาเมืองอุบลทั้ง 3 ประเภทได้แก่ เทียนมัดรวมติดลาย  เทียนติดพิมพ์ และเทียนแกะ สลัก ทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะร่วมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนอันมีคุณสมบัติหรือเรียกได้ว่าเป็น สกุลช่างเมืองอุบล ถือเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของช่างพื้นเมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่คิดค้นเทคนิควิธีการอยู่ตลอดเวลา ทั้งในส่วนที่เป็นการคิดประดิษฐ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมหรือค้นพบใหม่ 

เผยโฉมแชมป์สารคดีประเพณีแห่เทียนเมืองอุบล
การประกวดสารคดีสั้น Documentary Movie หัวข้อ จากต้นสาย...สู่ปลายเทียน จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งไทย ร่วมกับนิตยสารอะเดย์ ปี พ.ศ.2555

เพลงเพราะๆ ที่เกี่ยวกับงานแห่เทียนอุบล
รวมคลิปวีดีโอที่เกี่ยวกับงานแห่เทียนอุบลราชธานี

10 ชุมชนอนุรักษ์เทียนพรรษษาเมืองอุบล
เยือนชุมชนชมวิธีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี  โดยที่แต่ละชุมชน ต่างมีเอกลักษณ์ รูปแบบ วิธีการ และเคล็ดลับภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ต้นเทียน

กบนอกกะลา แห่เทียนพรรษา ศิลปะแห่งความศรัทธา
กว่าจะมาเป็นต้นเทียนพรรษาและรถแห่เทียนที่สวยงามตระการตานั้นเขาทำกันอย่างไร ใครเป็นคนทำต้นเทียน ต้นเทียนพรรษามีกี่ชนิดกี่แบบ ทำไมถึงต้องมีประเพณีแห่เทียนพรรษาทั้งที่ปัจจุบันเกือบทุกวัดก็มีไฟฟ้า และความหมายที่แท้จริงของประเพณีแห่เทียนพรรษานั้นคืออะไร

สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญาเทียนอุบลราชธานีสู่สากล
สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญาเทียนอุบลราชธานีสู่สากล ตอน “เล่าขานตำนานเทียนอุบลราชธานีสู่สากล” วันที่ 5 มิถุนายน 2550 ณ ห้องโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เทียนพรรษาพระราชทาน
ในปี พ.ศ.2522 คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ได้พร้อมใจกันกราบบังคมทูล ขอพระราชทานเทียนพรรษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเทศกาลเข้าพรรษา เป็นกรณีพิเศษ 

เทียนโบราณ
ความเป็นมาเรื่องเทียนโบราณ อุบลราชธานี ถือว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในดงอู่ผึ้ง ซึ่งคนเฒ่าคนแก่ได้เล่าให้ลูกหลาน เหลนโหลน ได้ฟังสืบทอดกันมา ความว่า........

ประวัติงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
คราวหนึ่งมีการแห่บั้งไฟที่วัดกลาง มีคนไปดูมาก ในการแห่บั้งไฟมีการตีกันในขบวนแห่จนถึงแก่ความตาย เสด็จในกรมเห็นว่าไม่ดี จึงให้เลิกการแห่บั้งไฟและเปลี่ยนเป็นการแห่เทียนแทน

การทำต้นเทียนประเภทแกะสลักและติดพิมพ์
ต้นเทียนประเภทแกะสลัก เป็นต้นเทียนสมัยใหม่ ทำเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2502 โดยนายคำหมา  แสงงาม 

อภิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ
พระสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 และเป็นที่หล่อหลอมจิตศรัทธาของชาวอุบลราชธานีให้เป็นหนึ่งเดียว

ข้อแนะนำในการท่องเที่ยว
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี นอกจากจะเป็นงานที่แสดงออกถึง การยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพระพุทธศาสนา อย่างเคร่งครัดของชาวเมืองอุบลฯ แล้ว ยังเป็นงานที่แสดงออกถึงวิวัฒนาการด้านศิลปะของสกุลช่างเมืองอุบลฯ อีกด้วย

เทียนพรรษาอุบล คว้าแชมป์พาเหรดนานาชาติที่โอซาก้า
เทียนพรรษาจังหวัดอุบลฯ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง ภายหลังคว้ารางวัลชนะเลิศจากงาน "มิโดซูจิ พาเหรด 2003" ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 12-13 ตุลาคม ที่ผ่านมา ร่วมภาคภูมิใจ คลิกตามไปดู

ҹླ¹


ͺ´

  • ÷ͧ觻 ӹѡҹҤѹ͡§˹ ࢵ 2 0-4524-3770 , 0-4525-0714
  • ӡûͧѧѴغҪҹ 0-4525-5552 , 0-4525-4766

 

Footer
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สนง.ไกด์อุบล 89/1 ถ.พโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
contact us : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511