Head Inside
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
Menu Home
 

 

ไกด์อุบล
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2552

 


 

กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2552

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2552
ผลการประกวดสาวงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2552
รวมต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2552
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ จัดงานประเพณีแห่เทียนโบราณ
เปิด ''บ้านคำปุน'' ชมการทอผ้าไหมพื้นเมิองและนิทรรศการต่างๆ
เชิญชมการประกวดสาวงามเทียนพรรษา ประจำปี 2552
อุบลฯ จัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานทางชลมารค
เทียนวัดไชยมงคลเน้นพุทธประวัติตอนสด็จออกประพาสอุทธยาน
ช่างเทียนวัดแจ้งเผย ด้านหน้าเป็นพระพรหมทรงหงส์ มาจุติเป็นพระพุทธเจ้า
ชุมชนวัดท่าวังหินร้อง อยากให้เพิ่มเงินสนับสนุนการทำเทียนพรรษา
ต้นเทียนวัดศรีอุบลรัตนาราม คืบหน้าไปแล้วกว่า 60%
วัดหนองปลาปาก เผยความเป็นมาในการทำเทียนพรรษา
ไกด์อาสาวัดบูรพาพร้อมดูแลนักท่องเทียวเยือนชุมชนเทียน
ช่างเทียนวัดป่าใหญ่ " กลุ้ม " หุ่นเทียนหัก
พระมหาสมปอง สนใจเทียนอุบลฯ ลงมือแกะเทียนด้วยตนเอง
ชุมชนวัดแจ้ง ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันคนไม้ละมือ ทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์
พระมหาสมปองเยี่ยมชมเทียนวัดทุ่งศรีเมือง
เทียนวัดทุ่งศรีเมืองสร้างเทียนอิงพุทธประวัติ ทุ่มทุนกว่า 200,000 บาท
วัดบูรพาทุ่มทุ่นสร้างขบวนต้นเทียน ด้วยเงินงบประมาณ 290,000 บาท
วัดหนองปลาปาก รับสมัครสาวงามนั่งต้นเทียนพรรษา
ม.อุบลฯ จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา
เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ของวัดศรีประดู่ คืบหน้าไปกว่า 60 %
ต้นเทียนวัดทุ่งศรีเมืองคืบหน้ากว่า 100% เหลือการเก็บรายละเอียดเท่านั้น
ได้ข้อสรุปแก้ปัญหาต้นเทียนวัดท่าวังหินสูงกว่าซุ้มประตูวัด ทุบกำแพงพาเทียนออก
อ่านทั้งหมด

 

เทียนพรรษาพระราชทาน หรือเทียนหลวงพระราชทาน
การพระราชทานเทียนพรรษาถือเป็นการพระราชกุศลอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำเทียนพรรษาขึ้นเพื่อพระราชทานไปถวายเป็นพุทธบูชายังพระอารามหลวงต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี

ศิลปะเทียนพรรษาเมืองอุบล
 งานช่างเทียนพรรษาเมืองอุบลทั้ง 3 ประเภทได้แก่ เทียนมัดรวมติดลาย  เทียนติดพิมพ์ และเทียนแกะ สลัก ทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะร่วมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนอันมีคุณสมบัติหรือเรียกได้ว่าเป็น สกุลช่างเมืองอุบล ถือเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของช่างพื้นเมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่คิดค้นเทคนิควิธีการอยู่ตลอดเวลา ทั้งในส่วนที่เป็นการคิดประดิษฐ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมหรือค้นพบใหม่ 

เผยโฉมแชมป์สารคดีประเพณีแห่เทียนเมืองอุบล
การประกวดสารคดีสั้น Documentary Movie หัวข้อ จากต้นสาย...สู่ปลายเทียน จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งไทย ร่วมกับนิตยสารอะเดย์ ปี พ.ศ.2555

เพลงเพราะๆ ที่เกี่ยวกับงานแห่เทียนอุบล
รวมคลิปวีดีโอที่เกี่ยวกับงานแห่เทียนอุบลราชธานี

10 ชุมชนอนุรักษ์เทียนพรรษษาเมืองอุบล
เยือนชุมชนชมวิธีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี  โดยที่แต่ละชุมชน ต่างมีเอกลักษณ์ รูปแบบ วิธีการ และเคล็ดลับภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ต้นเทียน

กบนอกกะลา แห่เทียนพรรษา ศิลปะแห่งความศรัทธา
กว่าจะมาเป็นต้นเทียนพรรษาและรถแห่เทียนที่สวยงามตระการตานั้นเขาทำกันอย่างไร ใครเป็นคนทำต้นเทียน ต้นเทียนพรรษามีกี่ชนิดกี่แบบ ทำไมถึงต้องมีประเพณีแห่เทียนพรรษาทั้งที่ปัจจุบันเกือบทุกวัดก็มีไฟฟ้า และความหมายที่แท้จริงของประเพณีแห่เทียนพรรษานั้นคืออะไร

สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญาเทียนอุบลราชธานีสู่สากล
สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญาเทียนอุบลราชธานีสู่สากล ตอน “เล่าขานตำนานเทียนอุบลราชธานีสู่สากล” วันที่ 5 มิถุนายน 2550 ณ ห้องโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เทียนพรรษาพระราชทาน
ในปี พ.ศ.2522 คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ได้พร้อมใจกันกราบบังคมทูล ขอพระราชทานเทียนพรรษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเทศกาลเข้าพรรษา เป็นกรณีพิเศษ 

เทียนโบราณ
ความเป็นมาเรื่องเทียนโบราณ อุบลราชธานี ถือว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในดงอู่ผึ้ง ซึ่งคนเฒ่าคนแก่ได้เล่าให้ลูกหลาน เหลนโหลน ได้ฟังสืบทอดกันมา ความว่า........

ประวัติงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
คราวหนึ่งมีการแห่บั้งไฟที่วัดกลาง มีคนไปดูมาก ในการแห่บั้งไฟมีการตีกันในขบวนแห่จนถึงแก่ความตาย เสด็จในกรมเห็นว่าไม่ดี จึงให้เลิกการแห่บั้งไฟและเปลี่ยนเป็นการแห่เทียนแทน

การทำต้นเทียนประเภทแกะสลักและติดพิมพ์
ต้นเทียนประเภทแกะสลัก เป็นต้นเทียนสมัยใหม่ ทำเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2502 โดยนายคำหมา  แสงงาม 

อภิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ
พระสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 และเป็นที่หล่อหลอมจิตศรัทธาของชาวอุบลราชธานีให้เป็นหนึ่งเดียว

ข้อแนะนำในการท่องเที่ยว
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี นอกจากจะเป็นงานที่แสดงออกถึง การยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพระพุทธศาสนา อย่างเคร่งครัดของชาวเมืองอุบลฯ แล้ว ยังเป็นงานที่แสดงออกถึงวิวัฒนาการด้านศิลปะของสกุลช่างเมืองอุบลฯ อีกด้วย

เทียนพรรษาอุบล คว้าแชมป์พาเหรดนานาชาติที่โอซาก้า
เทียนพรรษาจังหวัดอุบลฯ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง ภายหลังคว้ารางวัลชนะเลิศจากงาน "มิโดซูจิ พาเหรด 2003" ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 12-13 ตุลาคม ที่ผ่านมา ร่วมภาคภูมิใจ คลิกตามไปดู

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 0-4524-3770 , 0-4525-0714
  • ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี 0-4525-5552 , 0-4525-4218

 

Footer
copyright 2005 www.GuideUbon.com
เธชเธ™เธ‡.เน„เธเธ”เนŒเธญเธธเธšเธฅ 89/1 เธ–.เธžเน‚เธฅเธฃเธฑเธ‡เธคเธ—เธ˜เธดเนŒ เธ•.เนƒเธ™เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เธญเธธเธšเธฅเธฃเธฒเธŠเธ˜เธฒเธ™เธต 34000
contact us : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511