Head Inside
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
Menu Home
 

 

ไกด์อุบล
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2549

The Sixtieth Anniversary Celebrations
of His Majesty's Accession to the Throne

          งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากจะเป็นงานที่แสดงออกถึง การยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพุทธศานา อย่างเคร่งครัดของชาวเมืองอุบลราชธานี ยังเป็นงานที่แสดงออกถึงวิวัฒนาการทางศิลปะของสกุลช่างเมืองอุบลฯ ที่มีอยู่มากมายหลากหลายแขนง และผลิตผลงานศิบปะอย่างต่อเนื่อง

          จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2549 " 60 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล งามตระการเทียนพรรษา เทิดราชัน ระหว่างวันที่ 3-11 กรกฎาคม 2549 โดยมีกิจกรรมภายในงานที่สำคัญมากมาย เช่น การตกแต่งต้นเทียนรอบทุ่งศรีเมือง, กิจกรรมแห่เทียนพรรษา, การทำบุญถวายเทียยนพรรษา

          ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน แสดงให้เป็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความสามัคคีของชุมชน สำหรับปีนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จึงให้ชื่องานประเพณีแห่เทียนพรรษาปีนี้ว่า

"60 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล งามตระการเทียนพรรษา เทิดราชัน"

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายความประทับใจในงานแห่เทียนพรรษา
ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 อุบลราชธานี ประกาศผลการตัดสิน การประกวดภาพถ่ายความประทับใจในงานแห่เทียนพรรษา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 ภาพไหน ใครได้รางวัล ต้องตามไปดู

วัดไชยมงคล และวัดบูรพาราม คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศแห่เทียนอุบลฯ
ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลฯ ปี 49 วัดไชยมงคล และวัดบูรพาราม ชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และเงินสด 1 แสนบาท  

น้องไอริณ สาวลำปางคว้าตำแหน่งนางงามต้นเทียนอุบลฯ ปี 2549
ผลการตัดสินการประกวดสาวงามประจำต้นเทียนพรรษา ซึ่งปีนี้รับสมัครสาวงามจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ "น้องไอริณ" สาวลำปาง นักศึกษา ม.หอการค้าไทย คว้าตำแหน่งไปครองพร้อมขวัญใจสื่อมวลชน

พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน จากศาลากลางจังหวัด ไปประดิษฐาน ณ บริเวณศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง พร้อมเปิดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549

ตารางกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2549
ติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมแบบวันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2549 ครบ 9 วัน 9 คืน 

แผนผังบริเวณงาน
ศึกษาแผนผังที่ตั้งบริเวณงานก่อนเดินทางไปร่วมงานครับ

ช่างเทียนอุบลฯ ร่วมโชว์ฝีมือในงานมหกรรมการแข่งขันแกะสลักนานาชาติ
ผู้จัดงานมหกรรมการแข่งขันแกะสลักนานาชาติ เชิญช่างเทียนชาวอุบลฯ นำต้นเทียนไปร่วมแสดงในงาน พร้อมกับโชว์ฝีมือการแกะสลักต้นเทียนต่อหน้าประชาชน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

ชมงานแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
ชมประติมากรชื่อดังจาก 9 ประเทศ ร่วมกันแกะสลักเทียนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  และการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาด้านศิลปะระหว่างช่างทำเทียนของจังหวัดอุบลราชธานีกับศิลปินนานาชาติ 

เยือนชุมชนที่ประดิษฐ์และตกแต่งต้นเทียน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน  เป็นต้นไป  โดย 6 คุ้มวัดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในระหว่างการตระเตรียมต้นเทียนเข้าร่วมขบวนแห่พร้อมต้อนรับผู้ไปเยือนเพื่อศึกษาวิถีวัฒนธรรมของชุมชนในการจัดทำต้นเทียน

เยือนบ้านคำปุน
ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2549 “บ้านคำปุน” อ.วารินชำราบ ผู้ผลิตและอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่มีชื่อเสียง เปิดบ้านให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองที่บ้านคำปุน

การประกวดสาวงามประจำต้นเทียน
เชิญชมประกวดสาวงามประจำต้นเทียนพรรษา และงานพาแลง ในวันที่  9  กรกฎาคม 2549 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม  ม.ราชภัฎอุบลราชธานี   ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรกที่เปิดโอกาสให้สาวงามจากทั่วประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมประชันโฉมได้ด้วย

ชมการตั้งแสดงต้นเทียน และการประกวดต้นเทียน
วันที่ 10 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ชวนชมต้นเทียนทั้ง 69 ต้น ที่ชุมชนต่างๆจะเคลื่อนจากชุมชนมาตั้งแสดงไว้รอบทุ่งศรีเมืองเพื่อรอเข้าร่วมขบวนแห่ในวันรุ่งขึ้น

เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดงามในเมืองอุบลฯ
ค่ำวันที่ 10 กรกฎาคม  ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา เชิญชวนทุกท่านไปเวียนเทียน ณ วัดต่างๆ ในเมืองอุบลฯ โดยวัดแต่ละแห่งล้วนมีสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์

ชมขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี
ในวันที่ 11 กรกฎาคม  ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.30 น. เป็นต้นไป ชื่นชมกับขบวนแห่เทียนพรรษา ซึ่งประกอบด้วยการละเล่นดนตรี ฟ้อนรำพื้นเมืองที่สนุกสนาน ณ บริเวณถนนอุปราช

การแสดงแสง-เสียง "สืบศิลป์เพลงอีสาน ถวายคีตราชันแห่งแผ่นดิน"
 เนื่องจากอุบลฯ มีศิลปินแห่งชาติทุกยุคทุกสมัย จึงจัดให้มีการแสดงนาฏยศิลป์ประกอบแสง เสียง และสื่อผสม เรื่อง "สืบศิลป์เพลงอีสาน ถวายคีตราชันแห่งแผ่นดิน" ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2549

จำหน่ยสินค้า เศรษฐกิจชุมชน
กำหนดให้มีการจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 3-11 กรกฎาคม 2549 


เทียนพรรษาพระราชทาน หรือเทียนหลวงพระราชทาน
การพระราชทานเทียนพรรษาถือเป็นการพระราชกุศลอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำเทียนพรรษาขึ้นเพื่อพระราชทานไปถวายเป็นพุทธบูชายังพระอารามหลวงต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี

ศิลปะเทียนพรรษาเมืองอุบล
 งานช่างเทียนพรรษาเมืองอุบลทั้ง 3 ประเภทได้แก่ เทียนมัดรวมติดลาย  เทียนติดพิมพ์ และเทียนแกะ สลัก ทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะร่วมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนอันมีคุณสมบัติหรือเรียกได้ว่าเป็น สกุลช่างเมืองอุบล ถือเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของช่างพื้นเมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่คิดค้นเทคนิควิธีการอยู่ตลอดเวลา ทั้งในส่วนที่เป็นการคิดประดิษฐ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมหรือค้นพบใหม่ 

เผยโฉมแชมป์สารคดีประเพณีแห่เทียนเมืองอุบล
การประกวดสารคดีสั้น Documentary Movie หัวข้อ จากต้นสาย...สู่ปลายเทียน จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งไทย ร่วมกับนิตยสารอะเดย์ ปี พ.ศ.2555

เพลงเพราะๆ ที่เกี่ยวกับงานแห่เทียนอุบล
รวมคลิปวีดีโอที่เกี่ยวกับงานแห่เทียนอุบลราชธานี

10 ชุมชนอนุรักษ์เทียนพรรษษาเมืองอุบล
เยือนชุมชนชมวิธีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี  โดยที่แต่ละชุมชน ต่างมีเอกลักษณ์ รูปแบบ วิธีการ และเคล็ดลับภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ต้นเทียน

กบนอกกะลา แห่เทียนพรรษา ศิลปะแห่งความศรัทธา
กว่าจะมาเป็นต้นเทียนพรรษาและรถแห่เทียนที่สวยงามตระการตานั้นเขาทำกันอย่างไร ใครเป็นคนทำต้นเทียน ต้นเทียนพรรษามีกี่ชนิดกี่แบบ ทำไมถึงต้องมีประเพณีแห่เทียนพรรษาทั้งที่ปัจจุบันเกือบทุกวัดก็มีไฟฟ้า และความหมายที่แท้จริงของประเพณีแห่เทียนพรรษานั้นคืออะไร

สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญาเทียนอุบลราชธานีสู่สากล
สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญาเทียนอุบลราชธานีสู่สากล ตอน “เล่าขานตำนานเทียนอุบลราชธานีสู่สากล” วันที่ 5 มิถุนายน 2550 ณ ห้องโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เทียนพรรษาพระราชทาน
ในปี พ.ศ.2522 คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ได้พร้อมใจกันกราบบังคมทูล ขอพระราชทานเทียนพรรษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเทศกาลเข้าพรรษา เป็นกรณีพิเศษ 

เทียนโบราณ
ความเป็นมาเรื่องเทียนโบราณ อุบลราชธานี ถือว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในดงอู่ผึ้ง ซึ่งคนเฒ่าคนแก่ได้เล่าให้ลูกหลาน เหลนโหลน ได้ฟังสืบทอดกันมา ความว่า........

ประวัติงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
คราวหนึ่งมีการแห่บั้งไฟที่วัดกลาง มีคนไปดูมาก ในการแห่บั้งไฟมีการตีกันในขบวนแห่จนถึงแก่ความตาย เสด็จในกรมเห็นว่าไม่ดี จึงให้เลิกการแห่บั้งไฟและเปลี่ยนเป็นการแห่เทียนแทน

การทำต้นเทียนประเภทแกะสลักและติดพิมพ์
ต้นเทียนประเภทแกะสลัก เป็นต้นเทียนสมัยใหม่ ทำเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2502 โดยนายคำหมา  แสงงาม 

อภิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ
พระสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 และเป็นที่หล่อหลอมจิตศรัทธาของชาวอุบลราชธานีให้เป็นหนึ่งเดียว

ข้อแนะนำในการท่องเที่ยว
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี นอกจากจะเป็นงานที่แสดงออกถึง การยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพระพุทธศาสนา อย่างเคร่งครัดของชาวเมืองอุบลฯ แล้ว ยังเป็นงานที่แสดงออกถึงวิวัฒนาการด้านศิลปะของสกุลช่างเมืองอุบลฯ อีกด้วย

เทียนพรรษาอุบล คว้าแชมป์พาเหรดนานาชาติที่โอซาก้า
เทียนพรรษาจังหวัดอุบลฯ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง ภายหลังคว้ารางวัลชนะเลิศจากงาน "มิโดซูจิ พาเหรด 2003" ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 12-13 ตุลาคม ที่ผ่านมา ร่วมภาคภูมิใจ คลิกตามไปดู

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ( 0-4524-3770 , 0-4525-0714 หรือ www.tatubon.org และ www.guideubon.com
  • ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ( 0-4525-5552 , 0-4525-4218 )

 

Footer
copyright 2005 www.GuideUbon.com
เธชเธ™เธ‡.เน„เธเธ”เนŒเธญเธธเธšเธฅ 89/1 เธ–.เธžเน‚เธฅเธฃเธฑเธ‡เธคเธ—เธ˜เธดเนŒ เธ•.เนƒเธ™เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เธญเธธเธšเธฅเธฃเธฒเธŠเธ˜เธฒเธ™เธต 34000
contact us : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511