Head Inside
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
Menu Home
 

 

ไกด์อุบล
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2545

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ "เที่ยวทั่วไทย ไปได้ทุกเดือน" โดยนำเสนอจุดเด่นของประเทศไทย ที่มีกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในทุกๆ เดือนตลอดทั้งปีนั้น สำหรับในเดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่พุทธศานิกชนชาวไทยทั้งประเทศ ประกอบพิธีงานบุญอันสำคัญของปีนั้น คือ งานประเพณีบุญเข้าพรรษา ซึ่งนอกจากจะเป็นบุญที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในพุทธศาสนาของชาวไทย ประเพณีการประดิษฐ์ต้นเทียนพรรษา เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ นับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางศิลปที่ปราณีต งดงามของคนไทยอีกด้วย

          สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำเดือนกรกฎาคม ของ ททท. ได้กำหนดให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่ง "โรจน์เรือง เมืองศิลป์" ที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมงานบุญประจำปีอันสำคัญ และร่วมชื่นชมศึกษางานหัตถกรรมศิลป์พื้นเมืองไทย อันวิจิตรบรรจง โดย ททท. ได้เลือกจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่เปิดตัวโครงการ ในชื่องานว่า "งานประเพณีแห่เทียนพรรษา โรจน์เรือง เมืองศิลป์ จังหวัดอุบลราชธานี 2545" และยกให้งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นกิจกรรมเด่นของเดือนกรกฎาคม นอกจากจะเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเดือนกรกฎาคมแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดทั้งเดือน

    เชิญร่วมพิธีเปิดงานโรจน์เรือง เมืองศิลป์
ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เวลา 19.00 น. ททท.ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัด พิธีเปิดงาน “โรจน์เรือง เมืองศิลป์” เพื่อเปิดตัวโครงการ “เที่ยวทั่วไทย ไปได้ทุกเดือน” ประจำเดือนกรกฎาคม อย่างเป็นทางการ 

แถลงข่าวเทศกาลโรจน์เรืองเมืองศิลป์ และงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2545
นายชัยสิทธิ์  โหตระกิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าว จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา "โรจน์เรือง เมืองศิลป์ จังหวัดอุบลราชธานี" 2545 ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2545 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป 

“มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน” หนึ่งในความหลากหลายของงานโรจน์เรือง เมืองศิลป์
เป็นการรวบรวมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั่วภาคอีสาน มาจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ชื่นชมฟรี บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ททท. เชิญชวนร่วมตกแต่งเทียนและดอกไม้หน้าบ้านตามถนนสายเทียน
เชิญชวนชาวอุบลราชธานี ร่วมเฉลิมฉลองงานเทศกาล “โรจน์เรือง เมืองศิลป์” โดยการ ตกแต่งหน้าบ้าน /ร้านค้า ด้วยเทียนและดอกไม้ ประดับไฟหน้าบ้าน/ร้านค้า ให้มีความสวยงาม 

มหกรรมเทียนพรรษาอุบล 45 เริ่มก่อหวอด ททท. ทุ่มเต็มที่
จับเข่าคุยหารือกันแล้ววันนี้ สรุปว่าให้ใหญ่กว่าทุกปี ให้ความสำคัญด้านแกะสลักเทียนพรรษา หวังพัฒนา ทุ่ม 10 ล้าน เปิดกว้างประกวดทุกระดับถึงนานาชาติ จัดยาวเกือบ 1 เดือน อลังการ์เทียนพรรษารอบทุ่ง

 
เทียนพรรษาพระราชทาน หรือเทียนหลวงพระราชทาน
การพระราชทานเทียนพรรษาถือเป็นการพระราชกุศลอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำเทียนพรรษาขึ้นเพื่อพระราชทานไปถวายเป็นพุทธบูชายังพระอารามหลวงต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี

ศิลปะเทียนพรรษาเมืองอุบล
 งานช่างเทียนพรรษาเมืองอุบลทั้ง 3 ประเภทได้แก่ เทียนมัดรวมติดลาย  เทียนติดพิมพ์ และเทียนแกะ สลัก ทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะร่วมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนอันมีคุณสมบัติหรือเรียกได้ว่าเป็น สกุลช่างเมืองอุบล ถือเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของช่างพื้นเมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่คิดค้นเทคนิควิธีการอยู่ตลอดเวลา ทั้งในส่วนที่เป็นการคิดประดิษฐ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมหรือค้นพบใหม่ 

เผยโฉมแชมป์สารคดีประเพณีแห่เทียนเมืองอุบล
การประกวดสารคดีสั้น Documentary Movie หัวข้อ จากต้นสาย...สู่ปลายเทียน จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งไทย ร่วมกับนิตยสารอะเดย์ ปี พ.ศ.2555

เพลงเพราะๆ ที่เกี่ยวกับงานแห่เทียนอุบล
รวมคลิปวีดีโอที่เกี่ยวกับงานแห่เทียนอุบลราชธานี

10 ชุมชนอนุรักษ์เทียนพรรษษาเมืองอุบล
เยือนชุมชนชมวิธีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี  โดยที่แต่ละชุมชน ต่างมีเอกลักษณ์ รูปแบบ วิธีการ และเคล็ดลับภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ต้นเทียน

กบนอกกะลา แห่เทียนพรรษา ศิลปะแห่งความศรัทธา
กว่าจะมาเป็นต้นเทียนพรรษาและรถแห่เทียนที่สวยงามตระการตานั้นเขาทำกันอย่างไร ใครเป็นคนทำต้นเทียน ต้นเทียนพรรษามีกี่ชนิดกี่แบบ ทำไมถึงต้องมีประเพณีแห่เทียนพรรษาทั้งที่ปัจจุบันเกือบทุกวัดก็มีไฟฟ้า และความหมายที่แท้จริงของประเพณีแห่เทียนพรรษานั้นคืออะไร

สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญาเทียนอุบลราชธานีสู่สากล
สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญาเทียนอุบลราชธานีสู่สากล ตอน “เล่าขานตำนานเทียนอุบลราชธานีสู่สากล” วันที่ 5 มิถุนายน 2550 ณ ห้องโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เทียนพรรษาพระราชทาน
ในปี พ.ศ.2522 คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ได้พร้อมใจกันกราบบังคมทูล ขอพระราชทานเทียนพรรษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเทศกาลเข้าพรรษา เป็นกรณีพิเศษ 

เทียนโบราณ
ความเป็นมาเรื่องเทียนโบราณ อุบลราชธานี ถือว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในดงอู่ผึ้ง ซึ่งคนเฒ่าคนแก่ได้เล่าให้ลูกหลาน เหลนโหลน ได้ฟังสืบทอดกันมา ความว่า........

ประวัติงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
คราวหนึ่งมีการแห่บั้งไฟที่วัดกลาง มีคนไปดูมาก ในการแห่บั้งไฟมีการตีกันในขบวนแห่จนถึงแก่ความตาย เสด็จในกรมเห็นว่าไม่ดี จึงให้เลิกการแห่บั้งไฟและเปลี่ยนเป็นการแห่เทียนแทน

การทำต้นเทียนประเภทแกะสลักและติดพิมพ์
ต้นเทียนประเภทแกะสลัก เป็นต้นเทียนสมัยใหม่ ทำเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2502 โดยนายคำหมา  แสงงาม 

อภิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ
พระสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 และเป็นที่หล่อหลอมจิตศรัทธาของชาวอุบลราชธานีให้เป็นหนึ่งเดียว

ข้อแนะนำในการท่องเที่ยว
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี นอกจากจะเป็นงานที่แสดงออกถึง การยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพระพุทธศาสนา อย่างเคร่งครัดของชาวเมืองอุบลฯ แล้ว ยังเป็นงานที่แสดงออกถึงวิวัฒนาการด้านศิลปะของสกุลช่างเมืองอุบลฯ อีกด้วย

เทียนพรรษาอุบล คว้าแชมป์พาเหรดนานาชาติที่โอซาก้า
เทียนพรรษาจังหวัดอุบลฯ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง ภายหลังคว้ารางวัลชนะเลิศจากงาน "มิโดซูจิ พาเหรด 2003" ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 12-13 ตุลาคม ที่ผ่านมา ร่วมภาคภูมิใจ คลิกตามไปดู

 

Footer
copyright 2005 www.GuideUbon.com
เธชเธ™เธ‡.เน„เธเธ”เนŒเธญเธธเธšเธฅ 89/1 เธ–.เธžเน‚เธฅเธฃเธฑเธ‡เธคเธ—เธ˜เธดเนŒ เธ•.เนƒเธ™เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เธญเธธเธšเธฅเธฃเธฒเธŠเธ˜เธฒเธ™เธต 34000
contact us : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511