guideubon

 

อุบลฯ ตั้งศูนย์ประสานงาน การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ SEA GAMES 2025

vote4ubon-seagames-01.jpg

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ปี 2025 (พ.ศ.2568) ที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุน เน้นในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวทีการแข่งขันกีฬาแห่งอาเซียน ภายใต้แนวคิด MORE THAN SPORTS

ศูนย์ประสานงาน-ซีเกมส์-อุบล-02.jpg

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงลงนามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงาน การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ปี 2025 (พ.ศ.2568) ที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารโรงยิมเนเซียม 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ประสานงานด้วย

สำหรับความคืบหน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ นั้น ไกด์อุบลทราบมาว่า คณะทำงานทุกภาคส่วนได้ดำเนินการเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย และนำส่งศูนย์ประสานงานแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 หลังจากนี้ จะมีการจัดทำเอกสารแผนยุทธศาสตร์เป็นรูปเล่ม พร้อมทั้งสื่อวีดีทัศน์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ให้สมบูรณ์เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เพื่อเตรียมพร้อมเสนอต่อ กกท. ในเดือนกรกฎาคม 2559 นี้

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511