guideubon

 

สำรวจต้นทุน จ.อุบลฯ กับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ SEA GAMES 2025

vote4ubon-seagames-01.jpg

จากการที่นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนให้ จังหวัดอุบลราชธานีเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 (พ.ศ.2568) ครั้งที่ 33 นับว่าเป็นจังหวะที่สอดคล้อง ลงตัวพอดีกับการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ของประเทศต่างๆ ซึ่งในปี 2025 จะถึงลำดับของประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ การนำเสนอความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานี จะเป็นข้อได้เปรียบในการได้รับการพิจารณา หรืออาจได้เป็นเจ้าภาพก่อน ในกรณีที่ประเทศเจ้าภาพช่วงก่อนปี 2025 ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้และประกาศถอนตัว

ซีเกมส์-อุบล-เจ้าภาพ-01.jpg

สำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้น จะต้องเสนอแผนการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ (กีฬาคนพิการ) ด้วย โดยปกติ กีฬาซีเกมส์จะทำการแข่งขันช่วงเดือนธันวาคม และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ จะจัดการแข่งขันช่วงเดือนมกราคม ในกีฬาซีเกมส์จะจัดให้มีการแข่งขันประมาณ 30-40 ชนิดกีฬา จะมีคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 8,000 คน โดยคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆ จะต้องเสียค่าบริการที่พักและอาหาร อัตรา 50 เหรียญ (US) /คน/วัน และ VIP กับผู้ติดตาม อัตรา 100 เหรียญ (US) /คน/วัน

ไกด์อุบล พาท่านสำรวจความพร้อมหรือต้นทุน ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 (พ.ศ.2568) หรือในอีก 9 ปีข้างหน้า ดังนี้

vote4ubon-seagames-02.jpg

- สนามกีฬาของจังหวัด ได้แก่ สนามกีฬามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- ความร่วมมือในจังหวัด มีเครือข่ายอาสาสมัคร (volunteer) 40,000 คน จาก มหาวิทยาลัยของรัฐ 2 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 8 แห่ง

- สถานที่เตรียมจัดสร้างสนามกีฬา สนามกีฬาหลัก (main stadium) ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 22 จำนวน 1,200 ไร่ / ทุ่งบูรพา จำนวน 200 ไร่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (บ้านยางน้อย) จำนวน 200 ไร่

- ความพร้อมด้านบุคลากร บุคลากรในภาครัฐและเอกชน (ผู้ว่าราชการจังหวัด, ประธานหอการค้า) ให้ความสำคัญในการพัฒนากีฬาและการจัดการกีฬา / มีผู้บริหารองค์กรกีฬาทั้ง 3 หน่วยงาน (โรงเรียนกีฬา, ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด) และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการแข่งขันอย่างเพียงพอจาก 1 โรงเรียนกีฬา 8 สถาบันอาชีวศึกษา 4 มหาวิทยาลัย

- ความพร้อมด้านงบประมาณ มีความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดการแข่งขันจากภาครัฐและเอกชน โดย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนงบประมาณ 8 ปีเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขัน และหอการค้าจังหวัด วางแผนจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดการแข่งขัน

ซีเกมส์-อุบล-เจ้าภาพ-06.jpg

- ความพร้อมด้านคมนาคม จังหวัดอุบลราชธานีมีความรวดเร็วในการเดินทางครบทั้ง 3 มิติ คือ มีสนามบินนานาชาติ มีสถานีรถไฟ (โครงการทางรถไฟรางคู่) และทางรถุยนต์ มีถนน 4 เลนเข้าเมืองอุบลราชธานีได้ 4 ทาง และถนน 4 เลน เชื่อมต่อกับประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม

- ความพร้อมด้านที่พัก นอกจากจะมีโรงแรมระดับ 3-5 ดาว จำนวนมกกว่า 10,000 ห้องแล้ว ยังมีพื้นที่รองรับในการสร้างหมู่บ้านนักกีฬา ประมาณ 200 ไร่

- ความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานีไม่ปรากฎความเสี่ยงในการก่อการร้าย มีหน่วยงานที่จะอำนวยความปลอดภัยให้กับนักกีฬา เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวได้ ได้แก่ มณฑ,ทหารบกที่ 22, กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดน, กรมทหารพรานที่ 23, กองบังคับการตำรวจภูธร, กองบิน 21 และหน่วยเรือลำน้ำโขง พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

- ความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล มีสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอที่จะรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลขนาด 500 เตียง 5 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชนอีก 4 แห่ง

ซีเกมส์-อุบล-เจ้าภาพ-04.jpg

ทั้งหมดนี้ คือความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานีในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ 2025 (พ.ศ.2568) ไกด์อุบลขอเชิญชวนชาวอุบลฯ ร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงโดยตลอด..... Vote for Ubon Ratchathani

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511