guideubon

 

อุบลฯ ตั้ง 12 อรหันต์ จัดทำแผนยุทศาสตร์เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ 2025

เจ้าภาพซีเกมส์-2025-อุบล-02.jpg

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะเลขานุการ สำนักเลขานุการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ปี 2025 อุบลราชธานี

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงความคืบหน้า เรื่องการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 12 ยุทธศาสตร์ ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ โดยจะจัดให้มีพิธีลงนาม MOU ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับจังหวัดศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร ประจวบคีรีขันธ์ และองค์กรอิสระภายในจังหวัดอุบลราชธานี ในเร็วๆ นี้ พร้อมกันนี้ ได้ตกลงจะใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสถานที่ตั้งสำนักเลขาธิการ การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ 

เจ้าภาพซีเกมส์-2025-อุบล-03.jpg

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2025 ไว้แล้ว โดยมีการแต่งตั้งประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการด้านเทคนิคกีฬา ให้ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการด้านพิธีการ/การต้อนรับ/พิธีการฑูต ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี เป็นประธาน

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประมวลผล ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น เป็นประธาน

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการด้านที่พักและอาหาร ให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธาน

- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการด้านการคมนาคมและขนส่ง ให้ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

- ยุทธศาสตร์ที่ 8 การจัดการด้านบุคคลากรสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธาน

- ยุทธศาสตร์ที่ 9 การจัดการด้านสาธารณูปโภค ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ท่านที่ 1) เป็นประธาน

- ยุทธศาสตร์ที่ 10 การจัดการด้านพัฒนาเมือง และสถานกีฬา ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ท่านที่ 1) เป็นประธาน

- ยุทธศาสตร์ที่ 11 การจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย และจราจร ให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธาน

- ยุทธศาสตร์ที่ 12 การจัดการด้านสิทธประโยชน์และการบริหารทรัพย์สินภายหลังการแข่งขัน ให้คลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ชาวอุบลมีความพร้อมอย่างเต็มที่ ในการทำหน้าที่แทนคนไทยทั้งประเทศทั้ง 70 ล้านคน โดยการช่วยกันคนละไม้ คนละมือ ในการทำหน้าบ้านให้สะอาด มีรอยยิ้มที่สดชื่นสดใส พร้อมทั้งยินดีรับฟังคำแนะนำเพิ่มเติม จากชาวอุบลฯ ทุกภาคส่วนเพื่อนำมาปรับปรุงให้เหมาะสม เพื่อความสมบูรณ์แบบในการเตรียมความพร้อม การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ปี 2025

เจ้าภาพซีเกมส์-2025-อุบล-04.jpg

ด้านนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ถ้าจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้จริง จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ของจังหวัดได้อย่างมาก รวมทั้งจะทำให้ผู้คนจากทั่วประเทศและจากต่างประเทศได้รู้จักจังหวัดอุบลราชธานีมากยิ่งขึ้น ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของจังหวัด จึงอยากเชิญชวนชาวอุบลฯ กลุ่มจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน ได้รวมพลังกันในการแสดงพลัง ช่วยกันสนับสนุนในการแสดงออกให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ปี 2025 (พ.ศ.2568)

ประธานหอการค้าอุบลฯ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ ประมาณวันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะทำงานฯ จะได้นำแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อพลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานกรรมการ และเลขาธิการ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ซึ่งหากผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้ว ก็จะได้เตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมมนตรีซีเกมส์ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2017 ที่ประเทศมาเลเซีย ประมาณเดือนสิงหาคม 2560 นี้ ต่อไป

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511