guideubon

 

ทำไมจังหวัดอุบลราชธานี จึงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33

sea-games-2025-02.jpg

กีฬาซีเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 11 ประเทศ โดยจัดขึ้น 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง เริ่มต้นการแข่งขันครั้งแรกในชื่อ กีฬาแหลมทอง 1959 (พ.ศ.2502) โดยมี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ จนถึงการแข่งขันครั้งล่าสุด กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ.2558) เป็นครั้งที่ 28 ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ และหลังจากนี้ มีการวางตัวเจ้าภาพซีเกมส์ ดังนี้

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ปี 2017 จัดที่กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ปี 2019 จัดที่มะนิลา ฟิลิปปินส์

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ปี 2021 จัดที่โฮจิมิน เวียดนาม

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ปี 2023 จัดที่พนมเปญ กัมพูชา

และในปี 2025 หรือ พ.ศ.2568 เป็นลำดับที่ประเทศไทย จะได้เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ตามรอบ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาเลือกจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จังหวัดอุบลาชธานี นำโดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแกนนำในการเสนอตัว ขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2025 (พ.ศ.2568) 

sea-games-2025-01.jpg

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานกีฬาในจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอแนวคิดสนับสนุนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับมหภาค ตามนโยบายประชารัฐและยุทธศาสตร์จังหวัด ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวทีการกีฬาแห่งเอเชี่ยน เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุน โดยเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

sea-games-2025-03.jpg

 

ซึ่งจุดแข็งของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีระบบการคมนาคมที่สะดวก ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรม และเชิงธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งมีสถานที่พักรับรองนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก มีสนามกีฬามาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังมีบุคลากรด้านการกีฬาผู้มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ ระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนมาก 

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานีได้ผ่านประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติมาแล้วหลายครั้ง ด้วยศักยภาพดังกล่าวนี้ จึงได้จัดโครงการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2025 (พ.ศ. 2568) และจะได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพต่อไปตามลำดับ

หลังจากนี้ จังหวัดอุบลราชธานีจะต้องจัดทำ Master Plan ของจังหวัด รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ อาทิ ข้อมูลจังหวัด, วัน เวลา สถานที่การจัดการแข่งขัน, ชนิดกีฬา, ความพร้อมด้านต่างๆ, การจัดตั้งคณะทำงาน, แผนการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์, แผนการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน, แผนการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด , การจัดทำประชาพิจารณ์ของประชาชนในจังหวัด ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กกท. , คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และคณะรัฐมนตรี จากนั้นจึงจะประกาศให้ทราบกันต่อไปว่าจังหวัดใดที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2025 (พ.ศ.2568)

เรียบเรียงข่าวโดย www.GuideUbon.com

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511