guideubon

 

กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 ขอเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33

sea-games-2025-อีสานตอนล่าง2-01.jpg

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 รายการ “มองอีสานผ่าน NBT” ซึ่งออกอากาศทาง “NBT ทีวีอีสาน” ดำเนินรายการโดยนายภาณุ  มัชฌิมา  ได้เชิญ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ   นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร   นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี  และนายมงคล จุลทัศน์  ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรายการ ในชื่อตอน “กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568”   

ผู้ร่วมรายการทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่า  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ต้องการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568 (SEA GAMES 2025) โดยยืนยันว่า มีความพร้อมในทุกด้าน เช่น สนามแข่งขัน ที่พัก การคมนาคม  และงบประมาณ  ถึงแม้ว่า จะมีกลุ่มจังหวัดอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ พังงา พัทลุง และอีกหลายจังหวัดเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพก็ตาม  

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จะขอชูประเด็น การเป็นสนามแข่งขันในภูมิภาค ที่การจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ที่แท้จริง โดยยึดหลักการสร้างสนามใหม่ให้น้อยที่สุด แต่จะเป็นการปรับปรุงสนามเดิมที่มีอยู่ให้ได้มาตรฐานมากขึ้น  ซึ่งโมเดลการจัดแข่งขันซีเกมส์จากประเทศต่าง ๆ ในครั้งที่ผ่าน ๆ มา ถูกนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยเฉพาะครั้งล่าสุดที่ประเทศเวียดนาม ที่มีการจัดแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ มีการกระจายสนามแข่งขันออกไปยังหลายเมืองทั่วประเทศ จึงเป็นที่มาของความเป็นไปได้ที่ 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จะร่วมใจกันจัดและเป็นเจ้าภาพ 

ก่อนหน้านี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ส่งหนังสือเชิญชวนสมัครเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไปยังจังหวัดต่าง ๆ พร้อมระบุกำหนดมาตรฐานของการจัดการแข่งขันเพื่อพิจารณา โดยสามารถเสนอตัวแบบรายจังหวัด หรือ กลุ่มจังหวัด ก็ได้   ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการส่งเอกสารต่อ การกีฬาแห่งประเทศไทย และ ภายในเดือนธันวาคม จะเป็นการเข้าไปนำเสนอโดยคณะทำงานของแต่ละพื้นที่ที่ขอเสนอตัว รวมทั้งการลงพื้นที่มาตรวจสอบของคณะกรรมการจากส่วนกลาง คาดว่าจะประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพได้ในเดือนมกราคม 2566