guideubon

 

รูดม่านกีฬาปัญญาชน #46 ธุรกิจคึกคัก เงินสะพัด จัดต่ออีกได้มั๊ย

กีฬาปัญญาชน-ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์-01.jpg

วันที่ 20 มกราคม 2562 นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี รศ.ธรรมรักษ์  ละอองนวล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปการจัดการแข่งขัน

กีฬาปัญญาชน-ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์-02.jpg

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” จัดขึ้น ภายใต้ปรัชญาการแข่งขัน “กีฬาเพื่อการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้มี การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และให้มีการตื่นตัวในการเล่นกีฬา โดยมุ่งหวังเพื่อใช้กีฬาพัฒนา นิสิต นักศึกษา บุคลากรและคนในชุมชน ให้มีสมรรถภาพและสุขภาพที่ดี หันมาใส่ใจการออกกำลังกายและห่างไกลจากสิ่งเสพติด รวมถึงเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย เคารพปฏิบัติตามกติกา กฎเกณฑ์ต่าง ๆ และเพื่อพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยของไทยให้เป็นสากลมุ่งเน้นความเป็นเลิศและความสามัคคี 

กีฬาปัญญาชน-ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์-03.jpg

การแข่งขันกีฬา “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” มีการชิงชัยใน 34 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต นั้น โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นผู้ครองเหรียญทองสูงสุด จำนวน 96 เหรียญทอง สถาบันการพลศึกษา ได้ 53 เหรียญทอง และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได้ 50 เหรียญทอง ตามลำดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ได้ 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง เป็นลำดับที่ 13 ของตารางสรุปเหรียญรางวัล

กีฬาปัญญาชน-ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์-04.jpg

รศ.ธรรมรักษ์  ละอองนวล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานภายใต้บุคลากรของมหาวิทยาลัย การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้ได้ประโยชน์สุงสุด จนถึงภาพรวมธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานีมีความคึกคัก พ่อค้าแม่ค้า เจ้าของธุรกิจในจังหวัดต่างชื่นชมว่า ทำให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินหลายร้อยล้านบาท อยากให้ขยายเวลาจัดการแข่งขันออกไปอีก 1 เดือน หรือไม่อย่างนั้น ก็อยากให้จังหวัดอุบลราชธานีมีกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆ

กีฬาปัญญาชน-ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์-05.jpg

หลังจากนี้ จะได้ประชุมหารือเพื่อขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 (ประมาณปลายปี พ.ศ.2563) ซึ่งขณะนี้ ยังไม่มีชาติไหนรับเป็นเจ้าภาพ หากชาวอุบลฯ ร่วมใจกันเสนอตัวน่าจะไม่พลาด เพราะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคอยู่แล้ว ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ก็สามารถเดินทางมาได้โดยสะดวก

กีฬาปัญญาชน-ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์-06.jpg

สำหรับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งต่อไปเป็นครั้งที่ 47 เจ้าภาพจัดการแข่งขันได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต ใช้ชื่อการแข่งขันว่า "THE SUN GAME" นำโดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า แนวคิดการเป็นเจ้าภาพคือ การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด โดยเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ไม่เน้นทุ่มงบประมาณ แต่จะจัดในสาธารณูปโภคที่มีอยู่ คาดว่าจะไม่เกิน 25 ชนิดกีฬา เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ร่วมแข่งขันอย่างเต็มที่ ซึ่งทาง ม.รังสิต จะไม่เน้นไปที่การเป็นเจ้าเหรียญทอง และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่มีการบรรจุกีฬาบอคเชีย ซึ่งเป็นกีฬาคนพิการเข้ามาแข่งขันในกีฬาปัญญาชนด้วย

กีฬาปัญญาชน-เดอะซันเกมส์-01.jpg

แล้วคอยพบกับ เดอะซันเกม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ประมาณต้นปี 2563 ครับ

กีฬาปัญญาชน-ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์-07.jpg

กีฬาปัญญาชน-ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511