guideubon

อบรมฟรี!! การถ่ายภาพกีฬา กับช่างภาพสายกีฬามืออาชีพ

ubrugames46-14.jpg

ร่วมเป็นหนึ่งในการแสดงผลงาน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ผ่านการรายงานผลการแข่งขันด้วย "ภาพถ่ายฝีมือของท่าน"

ร่วมอบรม "เสริมความรู้-ประสบการณ์" ชี้แนะกฏกติกาจังหวะเวลาในการถ่ายภาพโดย... ชยุต วิทยพโลทัย ช่างภาพประจำกอง บก.สยามกีฬารายวัน

ในวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลงทะเบียนจองที่นั่ง : คุณณัฐพัชร์ พันธ์มุก 061-4263658

อบรมฟรี พร้อมรับของที่ระลึก มีอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรี ตลอดงาน
---------------------------------
ชี้แจงการถ่ายภาพ ในสนามกีฬาต่างๆ และภายในยิมเชียม สามารถรับปอกแขนช่างภาพได้ สำหรับท่านที่มาร่วมอบรมในครั้งนี้


การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์ จะจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม พ.ศ.2562 ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันกีฬา 36 ชนิด มีมหาวิทยาลัยต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 102 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ นักกีฬา และ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าสองหมื่นคน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://ubrugames46.ubru.ac.th/ 

หรือ  http://www.guideubon.com/2.0/ubrugames46/

ubrugames46-15.jpg

ubrugames46-16.jpg

ubrugames46-17.jpg

ubrugames46-18.jpg

ubrugames46-19.jpg