guideubon

 

ตรวจเช็ต ชนิดกีฬาและสนามที่ใช้แข่งขัน ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

ubrugames46-24.jpg

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 มีการแข่งขันทั้งสิ้น 36 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 101 แห่ง คิดเป็นนักกีฬาร่วมสองหมื่นคน มีการใช้สนามแข่งขันกระจายออกไปหลายแห่ง ชื่นชอบกีฬาชนิดไหน ลองตรวจสอบสนามแข่งขัน แล้วตามไปเชียร์กันเยอะๆ นะครับ

ดาวน์โหลดกำหนดการและสนามการแข่งขัน

ubrugames46-25.jpg

 ubrugames46-32.jpg

ubrugames46-30.jpg

ubrugames46-28.jpg

ubrugames46-29.jpg

ubrugames46-31.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511