guideubon

 

สัปดาห์หนังสืออุบล 59 ชมฟรี! อยากมีแรงบันดาลใจ ห้ามพลาด!

ubonbookfair-อยากมีแรงบันดาลใจ-01.jpg

พบกับเหล่านักเขียนมากมาย ที่จะมาในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 วันที่ 6-14 สิงหาคม 2559 ดังนี้

วันที่ 7 สิงหาคม 2559

>> คุณตุ้ม หนุ่มเมืองจันท์ "ตัวของเราทางของเรา" เวลา 14.00-16.00 น. ห้องปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์
>> น้องต้นหลิว เด็กหญิงเรไร สุวีรานนท์ "เรไรรายวัน"
>> คุณชาติ ชาติ กอบจิตติ "โลกอันซ้อนกันอยู่" เวลา 12.00-13.00 น. ที่เวที ชั้น 4
>> อาจารย์แดง อ.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ "บุคลิกพลิกชีวิต"
>> ทมยันตี "เขียนอย่างไรให้ตราตรึง"  เวลา 10.00-11.00 น. เวทีชั้น 4
>> คุณวรรณวรรธน์ "เขียนอย่างไรให้น่าอ่าน" เวลา 11.00-12.00 น. เวทีชั้น 4

ubonbookfair-อยากมีแรงบันดาลใจ-02.jpg

วันที่ 8 สิงหาคม 2559

>> คุณวีรพร นิติประภา "เสวนา ขุดลึกลงไปในเขาวงกต " เวลา 14.00-15.00 น. ห้องปทุมชาติ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

วันที่ 10 สิงหาคม 2559

>> ปราบดา หยุ่น "วรรณกรรมไทยในเวทีโลก" เวลา 14.00-15.00 เวทีชั้น 4 

วันที่ 11 สิงหาคม 2559

>> วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล "เถื่อนเจ็ด" เวลา 14.00-15.00 เวทีชั้น 4

ubonbookfair-อยากมีแรงบันดาลใจ-03.jpg

วันที่ 12 สิงหาคม 2559

>> คุณเอกชัย วรรณแก้ว "พลังใจพิชิตความสำเร็จ" เวลา 13.00-14.00 น. เวทีชั้น 4
>> คุณเบญจามินทร์ จากตัวอักษร สู่ละครดัง "แรงตะวัน" เวลา 15.30-16.30 น. เวทีชั้น 4 
>> ครูขวัญ ดร.ขวัญนภา ชูแสง "เคล็ดลับอัพค่าตัวด้วยพลังแห่งคุณค่าสูงสุด"

วันที่ 13 สิงหาคม 2559

>> อ.ธัญญา ผลอนันต์ "มายด์แม็ปพร้อมใช้ใน 5 นาที"
>> ดร.ป๊อป ฐาวรา สิริพิพัฒน์ "Fate Diary บันทึกพลิกโลก" เวลา 13.00-15.00 น. ห้องทับทิม 5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์
>> คุณโตโต้,คุณนิวัฒน์ พุทธประสาท,คุณกตัญญู สว่างศรี "เสวนา Indie Book Indie Style"  เวลา 16.00-17.00 น. เวทีชั้น 4

ubonbookfair-อยากมีแรงบันดาลใจ-04.jpg

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 วันที่ 6-14 สิงหาคม 2559 งานนี้ชมพรี  Ubonbookfair  สุนีย์ทาวเวอร์ สอบถาม 045-352949