guideubon

 

เริ่มประชุม งานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี ครั้งที่ 10

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-no10-01.jpg

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการบริษัทในเครือก้าวหน้ากรุ๊ป ร่วมกันเป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการจัดงาน โครงการสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-no10-สุนีย์-ตริยางกูรศรี.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีทุกเขต สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์การเรียนรู้ CK โครงการสุนีย์ทาวเวอร์ ได้จัดให้มีงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ต่อเนื่องมาแล้ว 9 ปี เป็นจำนวน 9 ครั้ง และในปี 2561 กำหนดเป็นการจัดงานครั้งที่ 10 โดยจัดระหว่างวันที่ 11-19 สิงหาคม 2561 ณ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี มีนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-no10-02.jpg

ในการจัดงานแต่ละปี มีการตั้งคำขวัญ เพื่อให้เป็นจุดเน้นการจัดงาน คือ ในปี 2552 มีคำขวัญว่า วางทุกงานอ่านทุกคนวันละ 15 นาที / ปี 2553 อ่านเพื่อก้าว / ปี 2554 อ่านสร้างสุข / ปี 2555 อ่านเพื่อรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน / ปี 2556 อ่านเพื่อเปลี่ยน / ปี 2557 อ่านเพื่อจินตนาการ / ปี 2558 อ่านสร้างอาชีพ / ปี 2559 อ่านเพื่อรู้ สู่มหานครแห่งการอ่าน / ปี 2560 อ่านเพื่อ ๙ และในปี 2561 นี้ เป็นครั้งที่ 10 คณะทำงานตกลงใช้ชื่อคำขวัญว่า "10 ปี อุบลฯ คนมักอ่าน"

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-no10-03.jpg

ภายในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 นี้ มีกิจกรรมที่อัดแน่นด้วยสาระความรู้และความสนุกมากมายเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็น หนังสือจากสำนักพิมพ์ชื่อดังกว่า 120 สำนักพิมพ์ นิทรรศการเสริมสร้างความรู้ การแข่งขันทักษะวิชาการ การอบรมสัมมนา การสอบแข่งขันวัดความรู้ของบัณฑิตแนะแนว กิจกรรมบนเวที ไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์มากมาย และการเข้าถึงนักเขียน นักแสดงชื่อดัง ที่จะมามอบสาระความรู้และความบันเทิง และที่พลาดไม่ได้ในปีนี้ การสอบแข่งขันวัดความรู้ชั้น ป.3-ม.3 และวิชา GAT เชื่อมโยง ชั้น ม.4 ถึง ม.6 กับบัณฑิตแนะแนว กิจกรรมวันแม่ กิจกรรม DIY ตลอดงานพระนักเทศน์ในวันแม่ กิจกรรมเส้นทางการเกษตร การนำเสนอเส้นทางอาชีพ การจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่นำไปสู่เส้นทางอาชีพที่ยั่งยืน ท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อหนังสือที่หลากหลาย เรียนรู้กิจกรรมที่โครงการร่วมกันจัดไว้สำหรับทุกท่านแน่นอน แล้วเตรียมพบกัน วันที่ 11-19 สิงหาคม 2561 นี้ ที่สุนีย์ทาวเวอร์

คลังข้อมูลการจัดงาน UBON BOOK FAIR

https://guideubon.com/2.0/ubonbookfair/

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-no10-04.jpg

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-no10-05.jpg

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-no10-06.jpg

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-no10-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511